بسم الله
 
EN

بازدیدها: 636

حق و باطل- قسمت هشتم

  1393/8/17
قسمت قبلي


4 - آيات سوره انبياء : در آيات 16 و 17 و 18 اين سوره ، خداوندخلقت آسمان و زمين را مطرح مي‏كند كه در مقياس جهاني ، نظام هستي به حق‏ برپاست نه بر باطل و پوچي « و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين 0 لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين »، بعد مي‏فرمايد : « بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الويل‏ 
مما تصفون ». اين آيه ، قدرت حق و ناچيزي و ناتواني باطل را بيان مي‏كندباطل ممكن است غلبه ظاهري و موقت داشته باشد اما حق يكدفعه از كمين‏ بيرون مي‏آيد و آن را نابود مي‏كند قذف يعني پرتاب كردن ، دماغ يعني‏جايگاه مغز ، مثل اينكه از حق گلوله اي مي‏سازيم و به شدت به باطل پرتاب‏ مي‏كنيم كه مغزش را به اصطلاح خرد مي‏كند ، بعد يك وقت مي‏بينيد باطل از بين رفتني بوده است ، چيزي نبوده است ، زاهق بوده است . 
عده اي از اين آيه استفاده اي كرده اند كه بد هم نيست و آن اينكه حق‏ بعد از آنكه مدتي به وسيله باطل پوشانده شد ، وقتي به جنگ باطل مي‏آيد كوبنده و بنيان كن مي‏آيد خدا به وسيله خود بشر اين كار را مي‏كند يك مرتبه و ناگهان مي‏بينيد كه حق همچون طوفان مي‏آيد و باطل را خرد و خمير مي‏كند و به دور مي‏افكند .
ببينيد قرآن در جنگ حق و باطل چقدر خوش بينانه نگاه مي‏كند ، مي‏گويد : اين نمود باطل شما را نترساند ، اين فراگيري باطل شما را مأيوس نكند ، زيرا سرانجام حق پيروز است ! حق هميشه پيروز بوده است : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في‏الارض »(1). 
در طول تاريخ هميشه حق و باطل با يكديگر در حال جنگ بوده اند ولي قرآن‏ وعده پيروزي نهائي حق بر باطل را مي‏دهد ، آن چنان كه هميشه نشانه اي از باطل باقي نماند و اين را سرنوشت نهائي تاريخ مي‏داند لذا توصيه مي‏كند ايمان داشته باشيد و غصه هيچ چيز را نخوريد ، « و لا تهنوا و لا تحزنوا »(2) ، ايمان داشته باشيد كه برتري مال شماست ، از كمي خودتان و از زيادي‏ آنها بيم نداشته باشيد ، از اسلحه و زور فراوانشان نترسيد ، فقط مجهز به‏ ايمان و حقيقت باشيد ، مؤمن واقعي باشيد ، انسان واقعي باشيد ، اگر چنين‏ شديد ، پيروزي از آن شماست.
 نكته ديگري كه از اين آيه استفاده مي‏شود اين است كه اين حركت انقلابي‏برپايه نيروي حق و حق پرستي است ، انقلابي است كه از نيروي حق برپا مي‏شود نه انقلابي كه بر پايه شكم باشد حقپرستان را به دليل حق پرستي نه شكم پرستي برمي‏انگيزيم يك عده خيال كرده‏اند كه چون قرآن حامي مستضعفين است ، تزش اين است كه ما هميشه از گرسنه ها لشكر درست مي‏كنيم براي اينكه فقط شكمشان را سير كنيم ، چنين‏ نيست . 
قرآن مي‏گويد نهضت ما به سود مستضعفين است ، حالا ممكن است قيام‏ كنندگان از خود مستضعفين باشند يا از غير مستضعفين اتفاقا اگر مستضعف‏ براي شكم مبارزه كند قرآن نمي‏پذيرد ، اسلام چنين شخصي را رد مي‏كند : «من‏ كانت هجرته الي مال يصيبه او امرأش يصيبها فهجرته الي ما يهاجر اليه‏»(3) . پيامبر مي‏گويد هر كس هجرت كند به طمع اينكه مالي به دست آورد يا زني را اسير كند و بعد با او ازدواج نمايد ، اسلام چنين هجرتي را قبول‏ندارد هر كس به سوي خدا و رسول هجرت مي‏كند بايد منتظر اجر و پاداش‏ الهي باشد اسلام مي‏گويد ما مي‏رويم تا مستضعفين را نجات بدهيم نه اينكه‏فقط برويم كه شكمشان را سير كنيم . 
ما فوجي از ايمان و حق پرستي به حركت در مي‏آوريم ، « بل نقذف بالحق‏ علي الباطل »(4) ، يعني از حق يك نيروي انقلابي مي‏سازيم ، آن را بر باطل مي‏افكنيم . اين نيروي انقلابي است كه خودش را مثل گلوله به قلب دشمن مي‏زند " بالحق " يعني با نيروي حق ، با اهل حق ، ازحق گلوله اي مي‏سازيم و اين گلوله را محكم به مغز باطل مي‏زنيم تا مغزش‏متلاشي شود ، پس ناگهان مي‏بيني كه باطل بر افتاد و چيزي هم نبود ، فقط هيكلي بود كه از او مي‏ترسيدي « فاذا هو زاهق »(5) قرآن نمي‏گويد كه باطل بعدا زهوق پيدا مي‏كند ،مي‏گويد باطل چيز زاهقي است ، باطل اصلا رفتني است . 
5 - آيات سوره رعد : قرآن در آيه 17 اين سوره ، حق و باطل را به صورت‏مثلي بسيار جالب و پرمعني بيان داشته است : « انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها »، خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد ، يعني آب صاف‏و پر بركتي ، در اثر ريزش اين باران بر كوهها و بلنديها ، سيلي درواديها و رودخانه ها به اندازه ظرفيتشان به راه افتاد « فاحتمل السيل‏ 
زبدا رابيا »(6) ، پس اين سيل ، كفي را روي خود حمل كرد « و مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله »(7) ، همانگونه‏ كه وقتي فلزي را روي آتش مي‏گدازند تا از آن زيور يا وسيله اي بسازندچنين كفي در سطح آن آشكار مي‏شود ، مواد اصلي ته نشين شده و مواد زائد و بدرد نخور روي آن را مي‏گيرد « كذلك يضرب الله الحق والباطل »(8) . 
اين چنين خدا حق و باطل را مي‏زند . ---------------
پاورقي : 
1 - سوره نور ، آيه . 55 
2 - سوره آل عمران آيه . 139 
3 - اين حديث در جامع الصغير جلد 1 ، صفحه 1 و منيةالمريد صفحه 27 به‏ اينصورت آمده است : انما الاعمال بالنيات لكل امري ما نوي فمن كانت‏ هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله و من كانت هجرته الي‏دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الي ما هاجر اليه » . 
4 - سوره انبياء آيه . 18 
5- سوره انبياء ، آيه . 18 
6 - سوره رعد ، آيه 17 زبد يعني كف رابي يعني مرتفع ، بالا آمده زبدارابيا يعني كفي كه روي آب را فرا گرفته است . 
7 - 8 - سوره رعد ، آيه . 17 
نويسنده: متفكر و استاد شهيد مرتضي مطهريبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان