بسم الله
 
EN

بازدیدها: 731

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل- قسمت دوازدهم

  1393/6/20
قسمت قبلي


درباره سهميه هاي پرداخت نشده چه بايد کرد؟

سازمان ملل متحد اخيرا از بحران مالي خلاص شده است. چه اتفاقي خواهد افتاد وقتي کشورهاي عضو، سهم هزينه هاي خود را براي برنامه هايي که خود سازمان را موظف به اجراي آنها کرده اند، نمي پردازند؟ بعضي از کشورها به دليل مشکلات فني بودجه اي يا صرفا فقر، بدهي هاي خود را به موقع نمي پردازند. ديگران از اين امر به عنوان راهي براي اعمال فشار به سازمان ملل يا هدف هاي سياسي استفاده مي کنند. هيچ شرکت خصوصي يا دولتي نمي تواند در چنين شرايطي کار کند به ويژه هنگامي که کشورهاي عضو مدام از سازمان ملل بيشتر و بيشترمي خواهند و در همان حال از پرداخت سهميه هاي خود امتناع مي کنند.
تلاش هاي کشورهاي عضو براي پرداخت بدهي هاي معوقه خود موقعيت مالي سازمان ملل را به حد چشمگيري بهتر کرده است، اما بدهي هاي معوقه قابل توجهي باقي است و اندوخته هاي سازمان تمام شده است. در پايان سال 2001 مجموع بدهي هاي معوقه مربوط به بودجه عادي 6/239 ميليون دلار بود که 9/209 ميليون دلار از آن مربوط به همان سال مي شد. از 191 کشور عضو سازمان 54 کشور (حدود 29 درصد) بدهي هاي مربوط به بودجه عادي خود را به طور کامل نداده بودند اگرچه فقط 22 کشور غير از بدهي همان سال از قبل نيز بدهي داشتند. در پايان سال 2001 همچنين 8/43 ميليون دلار از بدهي هاي معوقه به دادگاه هاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا مربوط مي شد.
اماباافزودن بدهي هاي مربوط به عمليات حفظ صلح، مجموع بدهي هاي معوقه به1/2 ميليارد دلار مي رسد که رقم حيرت آور 8/1 ميليارد دلار آن به حفظ صلح مربوط مي شود. حدود 38 درصدآن يعني 9/690 ميليون دلار، نشان دهنده سهميه زياد ايالات متحده است که 373 ميليون دلار آن به دوره جاري و 9/316 ميليون دلار به دوره هاي پيشتر مربوط است. با اين وجود، حتي اين شرايط نشانه بهتر شدن اوضاع است و در طول سال 2001 سازمان ملل متحد توانست بدهي خود به کشورها، يعني بدهي هاي مربوط به نظاميان و وسايل و تجهيزات ارائه شده آنها براي عمليات حفظ صلح،را از حدود 1/1 ميليارد دلار به 800 ميليون دلار کاهش دهد.
واضح است که براي بازگرداندن سازمان ملل متحد به موقعيت ثبات مالي، که به تنهايي مي تواند توانايي آن را براي انجام وظايف بسيار آن با حداکثر تاثير و فايده براي مردم سياره ما تضمين کند، لازم است کشورهاي عضو تلاش بيشتري براي تسويه بدهي هاي معوقه و اجراي کامل و به موقع تعهدات مالي خود به عمل آورند.
 

براي وادار کردن کشورهاي عضو به انجام تعهدات مالي خود، چه مي توان کرد؟

به موجب منشور ملل متحد (ماده 19)، هر کشور عضو را كه بدهي هاي معوقه آن معادل يا بيشتر از مقدار سهميه دو سال قبلي آن باشد، مي توان از حق راي در مجمع عمومي محروم کرد. اعضاي گوناگوني در طول سال ها از اين مجازات زيان ديده اند.
 

آيا سازمان ملل متحد جهان را بهتر کرده است؟

هر چند بعضي از دستاوردهاي خانواده ملل متحد شناخته شده است، بسياري از آنهارا، که به سود مردم همه جهان است، اغلب بديهي به حساب مي  آورند و اهميت آنها را درک نمي کنند:
·   سازمان ملل متحد و کارگزاري هاي آن بهداشت ميليون ها نفر را با ايمن سازي کودکان جهان، مبارزه با مالاريا و بيماري هاي انگلي، تامين آب آشاميدني سالم و حمايت از سلامت مصرف کنندگان، بهتر کرده اند. در نتيجه طول و متوسط عمر در سراسر جهان افزايش يافته است.
·   مجموع حقوق بين الملل كه سازمان ملل متحد در پنج دهه گذشته تدوين كرده از کل تاريخ گذشته نوع بشر بيشتر بوده است.
·   کارگزاري هاي امدادي سازمان ملل متحد به 7/25 ميليون پناهنده و آواره در سراسر جهان کمک و از آنان حمايت مي کنند.
·   سازمان ملل متحد در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه اي تاريخي از حقوق و آزادي ها که همه مردان و زنان شايسته برخورداري از آنها هستند، را تدوين کرد. بيش از 80 معاهده سازمان ملل متحد از حقوق بشر خاص حمايت و آنها را ترويج مي کنند.
·   سازمان ملل متحد و کارگزاري هاي آن، از جمله بانک جهاني و برنامه عمران ملل متحد، عناصر اصلي براي توسعه بيشتر در کشورهاي فقيرتر هستند و بيش از 30 ميليارد دلار در سال به آنها کمک مي کنند.
·        سازمان ملل متحد با ياري به برگزاري انتخابات درحدود 80 کشور به تقويت فرآيند مردم سالاري کمک کرده است.
·   برنامه عمران ملل متحد ارائه دهنده اصلي مشورت، حمايت و پشتيباني براي توسعه است وهرسال با حدود يک ميليارد دلار هزينه از بسياري از طرح هاي توسعه در سراسر جهان حمايت مي کند.
·   سازمان ملل متحد با تقاضاهاي کمک خود سالي بيش از يک ميليارد دلار براي کمک اضطراري به مردم گرفتار عوارض جنگ و بلاياي طبيعي گردآوري مي کند. فقط در سال 2001، نوزده تقاضاي بين کارگزاري منجر به جمع آوري 4/1 ميليارد دلار شد که به مصرف کمک به 44 ميليون نفر در 19 کشور و منطقه رسيد.
·   برنامه جهاني غذا، بزرگترين سازمان ارائه دهنده کمک هاي غذايي جهان، هر سال حدود يک سوم کمک هاي غذايي جهان را ارائه مي دهد.
·        سازمان ملل متحد حامي اصلي جنبش بزرگ استعمارزدايي بود که باعث استقلال بيش از 80 کشور شد.
·   آبله دراثر مبارزه هماهنگ سازمان جهاني بهداشت از دنيا ريشه کن شد. هدف تلاش ديگر سازمان جهاني بهداشت، که از سال 1988 آغاز شد، حذف بيماري فلج اطفال از جهان تا سال 2005 بود. فلج اطفال تا سال 1998 هر روز حدود 1000 نفر را در 125 کشور مبتلا مي کرد. در تمام سال 2001 فقط 537 مورد از اين بيماري مشاهده شد و فلج اطفال در همه جا به استثناي 10 کشور ريشه کن شده است.
·   هر سال زندگي بيش از 3 ميليون کودک با ايمن سازي نجات داده مي شود اما تقريبا 3 ميليون نفر ديگر بر اثر بيماري هاي قابل پيشگيري مي ميرند. صندوق کودکان ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت، گروه بانک جهاني، بنيادهاي خصوصي، صنعت داروسازي و دولت ها به اتحادي جهاني براي واکسن ها و ايمن سازي پيوسته اند که هدف آن کاهش اين رقم به صفر است.
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان