بسم الله
 
EN

بازدیدها: 620

ماهيت شبه‌قضايي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات

  1393/6/20
تخلف اداري در واقع عدم رعايت قواعد و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به انجام امور اداري است، مانند ناديده گرفتن انضباط و سلسله‌مراتب اداري که مصاديق آن در قانون رسيدگي به تخلفات اداري بيان شده است.

در مقابل تخلفات اداري ما مجازات اداري داريم. البته برخي تخلفات اداري مثل ارتشا و اختلاس مي‌تواند جنبه مجرمانه هم داشته باشد. رسيدگي اداري به اين موارد،  مانع از اين نمي‌شود که جنبه‌هاي جزايي آن ناديده گرفته شود. بنابراين به جنبه کيفري تخلف در دادگاه و به جنبه اداري آن در دادگاه‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي‌شود. خود قانون رسيدگي به تخلفات اداري دو هيئت براي رسيدگي به تخلفات اداري در نظر گرفته است، يکي هيئت‌هاي بدوي و ديگري هيئت‌هاي تجديدنظر. علاوه بر اين يک هيئت عالي نظارت داريم که وظيفه آن رسيدگي به آرايي است که در هيئت‌هاي تجديدنظر صادر شده است يا تخلفات خود اعضاي عالي نظارت که مرتکب قصور و تخلف مي‌شوند.

هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به طور قطع دادگاه نيستند و شرايط محکمه را ندارند، و اين دادگاه‌ها يک نهاد شبه‌قضايي محسوب مي‌شوند به اين دليل که وظايف‌شان رسيدگي به تخلفات کارمندان دولتي است و اين کارکرد و وظيفه شبيه قضاوت است و اين متفاوت از معناي خاص مندرج در محاکم قوه قضاييه است. اين هيئت‌ها بين شاکي از کارمندان و خود کارمندان تصميم مي‌گيرند بنابراين ماهيت کارشان «شبه‌قضايي» است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان