بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,542

قطع درختان تعقيب كيفري دارد

  1393/4/19
فضاي سبز در شهرها نه تنها به عنوان ريه تنفسي شهر و امکاني براي تلطيف و تصفيه هواي شهر همواره مورد توجه قرار دارد بلکه به عنوان يکي از مهم ترين عوامل در زيبايي فضاي شهري محسوب مي شود. ضمن آنکه فضاهاي سبز عمومي به عنوان محلي براي تفريح و گذران اوقات فراغت خانوارهاي شهري مورد استفاده قرار مي گيرد.
اگرچه ايجاد و نگهداري فضاهاي سبز عمومي از قبيل بوستان هاي شهري و جنگل هاي مصنوعي و فضاي سبز ميادين و معابر عمومي خصوصاً بزرگراه هاي شهري از وظايف شهرداري ها ست ليکن ساکنان شهرها نيز با کاشت و نگهداري درختان در اراضي و املاک خصوصي نقش و سهم ويژه اي در حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها دارند. اهميت ايجاد و حفظ فضاي سبز در شهرها تا حدي است که مقررات خاصي براي حفظ و گسترش باغات و فضاي سبز و جلوگيري از قطع درختان در شهرها برقرار شده که به موجب آن نه تنها درختان موجود در معابر، ميادين و بوستان هاي عمومي بلکه درختان موجود در باغات خصوصي و مکان هايي که به حکم قانون باغ شناخته مي شوند تحت حمايت قانون قرار گرفته و قطع آنها بر اساس ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ممنوع شده است.
 
 يك: قطع کردن يا ايراد هر نوع صدمه که موجب از بين رفتن درختان حاشيه يا رفوژ مياني کوچه ها، خيابان ها، بلوارها و بزرگراه ها و همچنين باغات و محل هايي که باغ شناخته مي شوند در محدوده شهرها شود ممنوع بوده و متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت قطع درخت به مجازات کيفري نيز محکوم خواهد شد. اقداماتي که موجب خشکاندن درخت مي شود از قبيل ريختن مواد شيميايي در پاي درخت، آب رساني و آب دهي نکردن به درختان باغات و اماکن خصوصي نيز مانند قطع درخت تخلف محسوب و موجب تعقيب کيفري و همچنين خسارت قطع درخت خواهد بود. در مواردي که در اثر اقدامات مذکور با قطع و خشکانيدن درخت هاي باغات خصوصي، محل مذکور از حالت باغ خارج شود با حکم دادگاه مالکيت مالک سلب و ملک در اختيار شهرداري قرار مي گيرد.
 
 دو: هرگاه براي عمليات ساختماني و احداث بنا در اراضي و املاک واقع در محدوده و حريم شهر، نياز به قطع درختان موجود در اراضي و املاک باشد مالک موظف به اخذ مجوز قطع درخت از شهرداري است در اين موارد مقدار و محل درختان موردنظر مالک از طرف شهرداري بررسي و درصورت تأييد، مجوز قطع درخت با تصريح به تعداد، نوع و سن درختان موردنظر صادر مي شود. در مواردي که شهرداري مجوز قطع درخت را صادر مي كند مالک مکلف است به ميزان دو برابر بُن (قطر پايين ترين قسمت تنه درخت) درختان قطع شده در ملک خود يا در محلي که شهرداري تعيين مي كند درخت با حداقل بن 10 سانتيمتر بکارد به عنوان مثال اگر بن درختي که قطع شده 50 سانتيمتر باشد مالک بايد حداقل 6 نهال با بن 15 سانتيمتر يا 10 نهال با بن حداقل 10 سانتيمتر بکارد. ضمناً در مواردي که بنا به دلايلي امکان کاشت درخت توسط مالک وجود ندارد شهرداري هزينه کاشت و نگهداري درخت به تعداد مورد تعهد مالک را محاسبه و از مالک وصول مي کند تا صرف کاشت و نگهداري درخت در فضاهاي سبز عمومي شهر كند.
 
 سوم: سرزني و جابه جايي درختان باغات و محل هايي که باغ شناخته شوند نيز نياز به اخذ مجوز از شهرداري دارد و مالکان موظفند که پس از اخذ مجوز، عمليات سرزني و جابه جايي درختان را با شرايط اعلام شده از طرف شهرداري انجام دهند. ضمن آنکه شهرداري مي تواند امکانات و تجهيزات مورد نياز براي جابه جايي، سرزني و هرس درختان را در اختيار متقاضي قرار داده و هزينه هاي آن را از مالک دريافت كند.
 
 چهارم: شهرداري مکلف است که با تهيه شناسنامه براي درختان موجود در معابر، ميادين، پارک ها، باغات و محل هايي که در شهرها باغ شناخته مي شوند نسبت به پلاک کوبي درختان اقدام كند.
 
 پنجم: کاشت، حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر، ميادين، بزرگراه ها و بوستان هاي عمومي واقع در محدوده شهرها از وظايف شهرداري است و در ساير محل ها به عهده مالکان يا متصرفان است. درصورت اهمال مالکان و متصرفان در نگهداري درختان موجود در ملک خود، شهرداري با اخذ مجوز از دادستان رأساً نسبت به آبياري و نگهداري آنها اقدام مي کند و هزينه هاي انجام شده را به علاوه 15درصد اضافي به عنوان کارمزد از مالک دريافت مي كند ولي درصورت اعلام مالک مبني بر نداشتن توانايي در نگهداري درختان، شهرداري مي تواند به مالک مساعدت كرده و تنها هزينه هاي انجام شده را بدون دريافت کارمزد از مالک دريافت كند.


نويسنده:  رستم حسن نژاد - حقوقدان

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان