بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,254

دستورالعمل اجرايي انتشار آگهي‌هاي دولتي ابلاغ شد

  1393/1/5
خلاصه: آيين‌نامه تمرکز، توزيع و نشر آگهي‌هاي دولتي از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد اعلام و ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در اجراي بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آيين‌نامه تمرکز، توزيع و نشر آگهي‌هاي دولتي به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد.

واژه «نشريه» در تمام بخش‌هاي اين آيين‌نامه به مفهوم نشريه چاپي و الکترونيکي و خبرگزاري مطابق با قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات به شماره 50432/104 تاريخ 1388.10.8 است.

1. تعيين ضوابط و مقررات توزيع و نشر انواع آگهي‌هاي دولتي در داخل و خارج از کشور از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و کليه دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين نشريات داراي مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات مکلف به اجراي اين ضوابط هستند.

2. تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند انتشار آگهي‌هاي خود را صرفاً از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بدون ذکر نام نشريه، اقدام نمايند. وزارت مذکور نيز با در نظر گرفتن اهداف دستگاه‌ها و عدالت در حمايت از رسانه‌ها، آگهي‌هاي دولتي را توزيع مي‌‌کند.

3. آگهي دولتي به نشريات واجد شرايطي تعلق مي‌گيرد که اسامي آن‌ها هر سال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي‌شود. نشريات چاپي شامل نشريات محلي، استاني، منطقه‌اي و سراسري در صورت احراز موارد ذيل واجد شرايط خواهند بود:

1-3) در حال انتشار باشند.

2-3) حداقل شش ماه بطور منظم مطابق با دوره انتشار و گستره توزيع مصوب خود منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته باشند.

3-3) همواره داراي 8 صفحه يا بيشتر باشند.

هر گاه نشريه‌اي فاقد يکي از موارد فوق شود، تا رفع آن مورد، واجد شرايط تلقي نمي‌گردد.

4. تعرفه نرخ آگهي‌هاي دولتي در اسفندماه هر سال براي سال بعد، بر اساس رتبه‌بندي نشريات و خبرگزاري‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين و به کليه نشريات و دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود. (رتبه­بندي نشريات سراسري در 5 طبقه، نشريات غير سراسري و رسانه­هاي مجازي هر يک در 3 طبقه)

تبصره: تعرفه مذکور مبناي محاسبه آگهي‌هاي دولتي خواهد بود و در صورت لزوم در شهريورماه هر سال بازنگري و اصلاحيه آن صادر مي‌گردد.

5. رتبه‌ هر يک از نشريات، همزمان با ابلاغ تعرفه و يا اصلاحيه آن، بر اساس شاخص‌هاي ذيل تعيين مي‌شود.

6. رتبه‌ خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري با توجه به تعداد بازديد کننده و کيفيت، تعيين و تعرفه درج آگهي در آن‌ها بر مبناي واحد پيکسل محاسبه مي‌شود.

اختيارات و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در انتشار آگهي دولتي

7. سفارش چاپ آگهي دولتي براي نشريات سراسري با مبدا مرکز از طريق اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي صورت مي‌پذيرد.

8. سفارش چاپ آگهي‌ها با مبدا استاني، توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ذيربط صورت مي‌پذيرد و در توزيع آن، صرفاً نظر مراجع زير نافذ است:

1-8) در نشريات محلي (نشريات چاپي با گستره توزيع يک شهرستان يا استان): اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي همان استان

2-8) در نشريات منطقه‌اي (نشريات چاپي با گستره توزيع چند استان): اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استاني که دفتر مرکزي نشريه در آنجا واقع است.

3-8) در نشريات سراسري: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي همان استان. ضمناً ادارات کل استان‌ها حداکثر تا سقف 30% از مبلغ کل شش ماهه آگهي‌هاي خود را مي‌توانند به نشريات سراسري تخصيص دهند.

9. با هدف حمايت از نشريات استاني، نشريات منطقه‌اي صرفاً در استاني که دفتر مرکزي آنها واقع است در اولويت اول تخصيص آگهي دولتي قرار دارند در ساير استان‌هاي گستره توزيع، بعنوان اولويت دوم خواهند بود.

10. درج آگهي دولتي در ويژه‌نامه‌هاي استاني نشريات سراسري مجاز نيست.

11. به نشرياتي که در گستره مصوب خود توزيع نمي‌شوند و يا مطابق دوره انتشار مصوب منتشر نمي‌گردند آگهي دولتي تعلق نمي‌گيرد.

12. توزيع آگهي توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي بايد به نحو ذيل باشد:

1-12) حداقل 50درصد مبلغ کل عملکرد شش‌ماهه به گروه نشريات رتبه اول و دوم اختصاص داده شود. (توزيع آگهي توسط ادارات کل استاني براي جدول نشريات غير سراسري نيز مشمول همين قاعده است)

2-12) بيشترين مبلغ تعلق گرفته به نشريه هر رتبه، نبايد بيش از دو برابر مبلغ تعلق گرفته به آخرين نشريه همان رتبه باشد.

13. کليه نشريات با هر گونه دوره انتشار، در صورت عدم مغايرت با قوانين آگهي مورد سفارش، قابليت درج آگهي‌هاي دولتي را دارند، مشروط به آن که در شش ماه منتهي به تاريخ سفارش به صورت مرتب منتشر شده باشند.

چنانچه نام اين نشريات در فهرست رتبه‌هاي مختلف قرار نداشت، مشمول رتبه آخر مي‌شوند.

14. آگهي‌هاي مخاطبان تخصصي مي‌تواند به ماهنامه‌هاي تخصصي نيز تعلق گيرد.

15. نشريات متقاضي که حداقل 6 ماه به صورت منظم منتشر شده باشند، درخواست رسمي خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تسليم مي‌کنند. (نشريات سراسري و رسانه‌هاي الکترونيکي به اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي و نشريات محلي و منطقه‌اي به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استاني که دفتر مرکزي نشريه در آن واقع است)

16. به منظور شفافيت، نحوه توزيع شش ماهه آگهي‌ها در فروردين و مهرماه هرسال به صورت عمومي و به تفکيک سراسري و استان‌ها اطلاع‌رساني مي‌گردد. (گزارش اول شامل: نام رسانه، رتبه، جمع کادر آگهي، مبلغ کل، و گزارش دوم شامل: نام دستگاه، مبلغ کل و تعداد آگهي‌هاي آن)

وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در انتشار آگهي دولتي

17. به منظور سفارش چاپ آگهي دولتي در نشريات رعايت موارد ذيل ضروري است:

1-17)درخواست درج آگهي در سربرگ اداري آگهي دهنده تنظيم شود.

2-17) در سفارش درج آگهي موارد ذيل مشخص باشد:

شماره نامه آگهي دهنده- تاريخ ارسال- موضوع آگهي- تعداد نشريات مورد تقاضا- تعداد نوبت درج در هر نشريه و جمع کل آن‌ها- تاريخ‌هاي درج- محل درج- شماره تلفن واحد سازماني آگهي دهنده- ساير ملاحظات.

3-17) متن آگهي، تايپ و توسط آگهي‌ دهنده تنظيم و نسخه مکتوب آن به انضمام فايل الکترونيکي ارسال شود. در صورت نياز به درج آرم دستگاه، ضرورت دارد عين آرم و ملحقات آن به طور رنگي و واضح در صدر متن آگهي قرار گيرد و عبارت «درج همراه با آرم» پس از تعيين محل درج آگهي، در نامه درخواست قيد شود.

4-17) هر فقره آگهي که موضوع مستقل دارد، طي درخواست مستقل سفارش داده شود.

5-17) متن آگهي حداقل 3 روز اداري قبل از تاريخ درج مورد درخواست، تحويل گردد.

6-17) در صورت نياز به درج تيتر آگهي در صفحه نخست نشريه، عبارت « تيتر صفحه اول دارد» در نامه مورد درخواست تصريح شده و عبارت تيتر مورد نظر به طور مشخص و جداگانه در صدر متن آگهي قيد گردد.

7-17) درج آگهي در نشريات چاپي به تناسب قيمت از زياد به کم در صفحات اول، آخر، دوم يا سوم و داخلي تعريف مي‌شود. در خبرگزاري‌ها و سايت‌ها نيز به تناسب لايه و هر لايه با اسکرول مشخص مي‌شود.

تبصره: با توجه به تفاوت‌ها يا تغييرات فني نشريات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راساً نسبت به تغييرات پيش‌بيني نشده تصميم‌گيري مي‌نمايد.

18. هزينه آگهي توسط دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً به شماره حساب اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرداخت مي‌شود که به نام نشريه يا صاحب امتياز يا وکيل وي (در صورت ارايه وکالتنامه رسمي) خواهد بود.

19. دستگاه‌هاي اجرايي هزينه آگهي هاي سفارش داده شده خود را حداکثر ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ درج آگهي پرداخت و از ارجاع نماينده نشريات به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا برندگان معاملات خودداري کنند.

20. درج آگهي دولتي در نشريات واجد شرايط و ارجاع مخاطبان به ساير رسانه‌ها، شامل درون سازماني و غيره، صرفاً پس از درج يک نوبت نسخه کامل آگهي مورد پذيرش خواهد بود.

21. تحويل آگهي توسط نماينده دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌پذيرد و مسئوليت رعايت مقررات مربوط، به عهده آگهي دهنده است. در صورتي که مغايرت با مقررات ملاحظه شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند جهت رفع آن، اقدام لازم را انجام دهد.

وظايف مطبوعات

22. آگهي دولتي بين نشرياتي توزيع مي‌شود که تقاضاي کتبي مدير مسوول آن در استان تهران به مديرکل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي و در ساير استان‌ها به کل فرهنگ و ارشاد اسلامي ارايه شده و مورد موافقت قرار گرفته باشد.

23. نشريات مکلفند آگهي‌هاي دريافتي را در صفحات معمول نشريه و مطابق شمارگان، درج و در گستره مصوب، توزيع نمايند. درج شماره صفحه متوالي و تاريخ روز در کليه صفحات نشريات ضروري است. چنانچه نشريه توزيع شده فاقد متن آگهي باشد نام آن نشريه به مدت شش ماه از فهرست واجدين شرايط حذف خواهد شد.

24. نشريات متقاضي چنانچه آگهي‌هاي ارسالي را به صورت گزينشي پذيرش و درج نمايند به مدت شش ماه از فهرست واجدين شرايط دريافت آگهي دولتي خواهند شد.

25. هر فقره آگهي دولتي بايد به تعداد نوبت درخواستي در تاريخ، صفحه و اندازه مقرر درج و حداکثر ظرف مدت سه روز توسط نماينده نشريه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سپس ظرف يک هفته به دستگاه آگهي دهنده ارائه شود.

26. آگهي‌ها بايد مطابق تاريخ سفارش داده شده درج شوند و چنانچه امکان درج در تاريخ درخواستي نباشد، نشريه موظف است هماهنگي‌هاي لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه آگهي دهنده انجام دهد.

27. هرگونه مغايرت با سفارش دستگاه که در نحوه درج آگهي صورت گيرد، منجر به تقليل مبلغ آن نسبت به تعرفه دولتي خواهد شد. مرجع کارشناسي و تشخيص مغايرت و ميزان تقليل هزينه آگهي، اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌ها مي‌باشند.

28. مديران مسئول مکلفند آرشيو کامل آگهي‌هاي دولتي مندرج در نشريه خود را بر مبناي تاريخ انتشار، به مدت دو سال در دفتر مرکزي نگهداري نمايند.

29. چنانچه در سفارش درج آگهي به جاي ذکر تاريخ، از عبارت‌هايي نظير «اولين فرصت» استفاده شود، درج آن حداکثر 3 روز اداري پس از دريافت سفارش الزامي است.

30. سفارش درج تيتر در صفحه اول اصولاً به منزله اختصاص يک کادر در صفحه اول است، مگر آن که در سفارش دستگاه، ابعاد ديگري قيد شده باشد.

31. چنانچه آگهي درج شده از ميزان سفارش کمتر باشد، ميزان درج، مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

ارسال آگهي به نشريات و نحوه محاسبه حق‌الدرج

32. کليه آگهي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مطابق با جداول رتبه‌بندي نشريات در تعرفه نرخ آگهي‌هاي دولتي محاسبه مي‌شوند.

33. آن بخش از آگهي‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي ملزم به پرداخت وجه آن هستند مطابق تعرفه ذيربط محاسبه و مبلغ آنها به صورت پيش پرداخت توسط اشخاص، واريز مي‌شود. اين آگهي ها به شرح ذيل به جرايد ارسال مي‌شوند:

1-33) در خصوص ثبت‌شرکت‌هاي سهامي خاص يا عام، نام نشريه در اساسنامه شرکت يا موسسه متقاضي مشخص شده و ضرورت دارد آگهي صرفاً به نشريه تعيين شده ارسال شود.

2-33) براي شرکت‌ها و موسسات دولتي که سهامي عام يا خاص هستند ضابطه فوق صرفاً در خصوص تغييرات اساسنامه وجود داشته و انتشار ساير آگهي‌هاي آنها مطابق با ضوابط عمومي نشر آگهي دستگاه‌هاي اجرايي صورت مي‌گيرد.

3-33) آگهي ثبت شرکت‌هاي با مسئوليت محدود و آگهي‌هاي ادارات اجرا و ثبت مناطق، شامل: مزايده‌، افراز، ابلاغ‌، تحديد حدود اختصاصي و فقدان سند و نوبتي ماده 147- 148 براي نشريات واجد شرايط توزيع مي‌شود.

4-33) نظر به جنبه عمومي آگهي‌هاي نوبتي سه ماهه و تحديد حدود عمومي، هزينه اين دو گروه مطابق با نرخ صفحات داخلي جداول رتبه‌بندي آگهي‌هاي دولتي محاسبه مي‌شود.

34. آگهي‌هاي دادگستري شامل دو بخش حقوقي و کيفري است.

1-34) آگهي هاي حقوقي، مطابق با تعرفه محاسبه شده و مبلغ آنها به صورت پيش پرداخت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي که ملزم به پرداخت وجه آنها هستند، واريز مي‌شود.

2-34) آگهي هاي کيفري از طريق دادگاه‌هاي جزايي و انقلاب و دادسراها سفارش داده شده و هزينه آنها پس از درج مطابق تعرفه توسط امور مالي دستگاه ذيربط پرداخت مي‌شود.

تبصره: در آن گروه از آگهي‌هاي ثبتي و يا دادگستري که لازم است نقشه محل همراه با متن آگهي چاپ شود و مبلغ آن توسط اشخاص پيش پرداخت مي‌شود، متن آگهي بر مبناي کادر محاسبه شده و تعداد کادر نقشه با توجه به اندازه آن تعيين و مبلغ آگهي به ازاي هر کادر مطابق با تعرفه محاسبه گردد.

35. نظارت بر رعايت اين آيين‌نامه بعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و واحدهاي استاني آن خواهد بود.

36. اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌ها موظفند انتشار هرگونه آگهي دولتي در رسانه‌ها خارج از گردش کار يادشده را رصد و به منظور جلوگيري از تداوم آن، موضوع را به مراجع ذيربط گزارش نمايند.

اين آيين‌نامه در 36 ماده و سه تبصره تنظيم و از تاريخ صدور لازم‌الاجرا است.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان