بسم الله
 
EN

بازدیدها: 752

وکلاي جوان و تغيير در سياستهاي مديريتي

  1392/12/28

موضوع ميزان مشارکت وکلا درانتخابات هيات مديره کانون و همچنين معيار هاي انتخاب افراد جهت خدمتگذاري به جامعه وکالت بعنوان اعضاي هيات مديره مدتهاست براي اينجانب و ساير دوستان بحث-هايي را در بر داشته است  لذا نگارنده بدون آنکه قصد زير سوال بردن طيف خاصي  از همکاران را داشته باشد، به عنوان يکي از اعضاي جامعه وکالت اين حق را براي خود قائل بوده تا نقدي بر چگونگي عملکرد اعضاي سابق هيات مديره و وضعيت کانديداهاي فعلي داشته باشم؛ که اميد است مورد توجه واقع گردد.

متاسفأنه بنابر عللي از جمله عدم کانديداتوري طيف هاي گوناگون، عدم آگاهي همکاران  جهت شرکت در انتخابات و انتخاب کانديداي اصلح  وعدم توجه اعضاي هيأت مديره به خواسته هاي وکلا خصوصاً وکلاي جوان  موجب  عدم شرکت حداکثري وکلا در سنوات گذشته گرديده است، تا اينکه به لحاظ قرار گرفتن جامعه وکالت در موقعيت حساس و  تعرض وارد بر استقلال کانون، به لحاظ اطلاع¬رساني گروه ها وتشکل ها و احساس مسئوليت همکاران گرامي در راستاي  دفاع از موقعيت  خويش و تغيير در سيستم مديريتي کانون  در دوره 27 انتخابات کانون وکلاي مرکز، شاهد حضوري متفاوت از همکاران و شکسته شدن ساختار سنتي اعضاي ثابت هيات مديره کانون و ورود چهره¬هاي جديد و مدعي تغييرات به  کانون بوديم، هرچند  اين دوره به جهت اختلاف نظرات مشهود في مابين اعضاء منتخب، توفيقي درخور جهت ارتقاء جايگاه وکالت و معيشت وکلاي جوان مشاهده نشد، ولي حکايت از  اراده جمعي درلزوم تغيير نحوه مديريت کانون و عدم رضايت همکاران ازعملکرد مديران سابق و  وضعيت نامناسب حاکم بر جامعه وکالت داشت.
باتوجه به آنکه جامعه وکلا و حقوقدانان از فرهيخته ترين اقشار يک  کشور بوده  و در سراسر دنيا اين طيف ازجامعه يکي از منابع اصلي تشکيل دولت مردان جهت اداره جامعه هستند، لذا در خور  اين جامعه روشنفکر و فرهيخته نيست که از سوي دولتمردان و اعضاي هيات مديره خود مورد بي مهري وکم لطفي قرارگيرند.
 از مطالب ارائه شده همکاران در رسانه¬ها، نارضايتي جامعه وکالت از عملکرد ضعيف اعضاي  هيات مديره استنتاج مي¬گردد و همانگونه که خداوند متعال فرموده است، سرنوشت هيچ قوم وملتي را تغيير نمي دهد مگر آنکه آنان خود بخواهند، از اين رو اراده جمعي همکاران و يک صدائي آنها و نگاشتن مطالب نقادانه و گوناگون  تماماً دلالت بر لزوم تغيير نحوه مديريت کانون و اجابت خواسته هاي همکاران دارد، در سنوات گذشته  به جهت بي تفاوتي و يا  ملاحظه کاري¬ها، عملکرد اعضاي محترم هيات¬هاي مديره  به شايستگي مورد پرسش¬گري و قضاوت قرار نگرفته و اعضاي محترم هيأت مديره نيز خود را موظف به تشکيل جلسات هيات عمومي و استماع نيازهاي جامعه وکالت و تصميم در خصوص رفع مشکلات نمي ديدند، و بعضاً در پايان دوره خدمتي و با  فرا رسيدن روز وکيل مدافع بدون هيچ خلاقيت ونوآوري مبادرت به  ارائه گزارشات تکراري  از قبيل تعداد پروانه هاي اعطائي و آمار آراء صادره از دادسرا و دادگاه انتظامي کانون  واين قبيل امور و تقدير و تشکر از بعضي از بزرگان وکالت و حقوقدانان محترم و دادن اميد و وعده به تاسيس  باشگاه به تاريخ پيوسته سعادت آباد  و رسيدن به روزهاي بدون تنش براي جامعه وکالت،کار خود را به اتمام رسانيده و مجدد روز از نو و روزي از نو!
همکاران با شوق و اشتياق  همه ساله  در روز جشن استقلال کانون وکلا  به اميد شنيدن گزارش و مطلبي در خصوص بهبود جايگاه وکالت و معيشت خويش حضور به هم رسانيده، ولي دريغا که خروجي مفيد اين قبيل اجتماعات، صرفاً ملاقات همکاران با يکديگر و شنيدن درد دل همديگر بوده و بس.
 همگان بر آن واقف هستند که جامعه  فرهيخته وکلا  به لحاظ تيز بيني و نکته سنجي که از آن انتظار مي رود واقع گرا بوده و اگر در صدد  بيان  ايرادات و عدم توفيق هيأت مديره ها بر نيامده، به جهت يکسري   معذوريت ها و دور انديشي هاي بوده که از اين جامعه انتظار مي رود ونه به لحاظ رضايت از عملکرد منتخبين وکلا، در حال حاضر به جهت فشارهاي همه جانبه وارده بر جامعه وکالت ديگر صبر همکاران لبريز و زبان به انتقاد گشوده و خود را لايق اين همه کج رفتاري و ناملايمتي نمي بينند  و به طور جدي قصد تغيير وضع موجود را دارند،  لذا حضور عده اي از کانديداهاي جوان و خوش فکر در انتخابات دوره 28  که  خود را نزديک به افکار اکثريتي جامعه وکلا مي بينند دلالت بر اين مهم دارد. 
برکسي پوشيده نيست که وجود يک کانون مقتدر و کارآمد نياز به هيات مديره  جوان، شجاع ،پويا ، با انگيزه و پر تلاش دارد، از آنجائي که انجام وظايف و تکاليف مديريتي علاوه بر تسلط به سيستم نوين مديريتي ، نياز به پيگيري و توانائي جسمي و روحي و صرف وقت کافي دارد، لذا اصرار گروهي از همکاران سنتي و غير پويا ،جهت حضور در هيات مديره آتي راه¬گشاي مشکلات جامعه وکالت نخواهد بود ، و اگر قائل به نقش تاثير گذار کميسيون ها در اداره کانون بعنوان بازوان اجرائي بوده  باشيم،  قطعاً هيات مديره محترم آينده از تجربيات معمرين و پيشکسوتان در کميسيون ها استفاده خواهند نمود.


مشاوره حقوقی رایگان