بسم الله
 
EN

بازدیدها: 827

زمستان درانتخابات کانون!

  1392/12/24

هر راي وکيل درانتخابات حکم شعله آتشي را دارد که در کانون وکلا گرما ايجاد ميکند بديهي است وقتي کانون وکلاي دادگستري مرکز(تهران)قريب به حدود14000نفر وکيل دارد و تنها 3447 نفر يعني تقريبا از هر 5وکيل يک نفردرانتخابات شرکت ميکنند چه زمستاني درپيش خواهد بود.
آخرين نتايج انتخابات درآخر وقت روز جمعه 92/12/23اعلام گرديد ونفراول با کسب 1762 راي توانست به داخل هيات مديره راه يابد.
اگر راي نفر اول را براي تمامي 18 نفر منتخب ملاک قرار دهيم يعني هيات مديره کانون جديد نماينده يک هشتم وکلاي تهران است.
يعني يک شعله آتش که گرم کننده يک نفر است بايد 8 نفر را گرم کند!
آثار چنين زمستاني را از قبل ميتوان پيش بيني کرد. 
يعني وکلا بايد خود را آماده هرپيامدي اعم از قانون جامع وکالت وادغام وغيره بکنند.
يقينا بيشترين خوشحالي براي کساني است که 35سال است با شيوه هاي مختلف به کانون ضربه زده اند.واکنون وضعيت را مناسبترين فرصت وموقعيت براي انهدام کانون ميبينند.
واما خظاب به آنان بايد گفت:
از بدو تاسيس نهادي بنام وکالت درمملکت ايران عزيز وکلا براي احقاق حقوق خود که همانا دفاع از حقوق جامعه است درحال مبارزه بوده اند وهمچنان درحال مبارزه هستند واين مبارزه تا تحقق کامل خواسته آنان ادامه دارد. وآناني که پرچمدار اين مبارزه هستند هريک کوه آتشفشاني هستند که به تنهائي يک مملکت را گرما ميبخشند.
خلقيات ما ايرانيان درمبارزات نشان داده است که بعلت غيرتمند بودن، درزمان سقوط ،يک همت اقليتي يک دستاورد اکثريتي درپيش داشته است. "آرش" سمبل فرهنگ ايراني است.ودرکانون وکلا "آرش"ها بسيار داريم!
مبارزه جامعه غيرتمند وکلا تازه شروع شده است .مبارزه افت وخيز دارد ليکن اين افت وخيز براي قشر فرهيخته جامعه وکالت امري شناخته شده است. جامعه وکالت يکصد سال است مبارزه ميکندوروح مبارز پيشکسوتاني که از بين ما رفتند وکساني که هستند گرما بخش اين حرکت است.
دربدو امر116نفر کانديداي انتخابات اخيرشدند يعني از هر 120 وکيل يک نفر اعلام آمادگي پرچمداري اين مبارزه را کرد.
بديهي است با حضور 3447 نفر درپاي صندقهاي راي هريک از آنان آمادگي همراهي را اعلام کردند.
جاي تاسف دارد آناني که رودر روي کانون وکلا ايستاده اند هنوز نميدانند استقلال براي وکيل يک امر ذاتي است ووکيل بدون استقلال معنائي ندارد.وچنانچه ادغام هم صورت بگيرد جامعه وکالت چند برابر خواهد شد وچون وکيل نميتواند بدون استقلال، دفاعي از حقوق جامعه بکند لاجرم اين مبارزه توفنده تر خواهد شد.
به آنان بايد گفت:
با طرح ادغام،نيروي وکلا چند برابر خواهدشدوالبته ما از اين امر با دستاورد گفته شده استقبال خواهيم کرد و زودتر به نتيجه نهائي خواهيم رسيد.
به آنان بايد گفت:
تجربه ادغام نيروهاي تابع امر براي جامعه بزرگ وکالت کارساز نخواهد بود ونتيجه معکوس ببار خواهد آورد.
به آنان بايد گفت:
ملت بزرگ ايران از صدر مشروطيت تا انقلاب اسلامي تنها براي بدست آوردن يک چيز مبارزه کرده است وآن تنها "عدالت" بوده است.نويسنده: رحمن زارع - وکيل پايه يک دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان