بسم الله
 
EN

بازدیدها: 838

وظايف اداره کل حقوقي و اسناد و امور مترجمين

  1392/12/23

1- دريافت استعلامات از مراجع رسمي و اظهارنظر در خصوص آنها

2- صدور نظريه هاي مشورتي توسط کميسيونهاي مربوطه

3- جمع آوري، تنظيم و انتشار نظريه هاي مشورتي جهت استفاده در محاکم و دادسراها

4- دفاع از دعاوي عليه دستگاه قضائي

5- ساماندهي امور بايگاني راکد باتوجه به فن آوري روز

6- انجام امور تفکيک، تنظيم و تعيين فهرست مشروح سوابق و پرونده هائي که از نظر قوه قضائيه زائد، قابل امحاء، کاهش يا تحويلي به سازمان اسناد ملي تشخيص داده شده اند

7- همکاري و هماهنگي با سازمان اسناد ملي در زمينه هاي مورد لزوم ( امحاء پرونده ها)

8- انجام امور مربوط به ترجمه هاي رسمي و نظارت بر کار مترجمين رسمي دادگستري و دارالترجمه ها

9- انجام ساير امور ارجاعي از جانب مقام مافوق

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان