بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,175

فهرست کليه قوانين،مقررات و آئين نامه هاي بخش تعاون

  1392/12/21

قوانين:


? از قانون اساسي

? متن ابلاغ‍‍ية رهبر معظم انقلاب اسلام‍ي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44

? قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهام قانون اساسي

? قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

? ‌قانون مستثني شدن سازمان مرکزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

? ‌تفسير قانوني در خصوص قانون مستثني شدن سازمان مرکزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد ‌جمهوري اسلامي 

? از قانون تجارت

? قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350

? از قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها

? قانون اصلاح بند پ ماده 10 قانون ثبت شركتها

? از قانون کار

? از  قانون ماليات هاي مستقيم

? ‌قانون استفساريه در خصوص تأثير ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم

? ‌قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل

? لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندن در معاملات دولتي و کشوري

? از قانون خدمت وظيفه عمومي

? قانون منع فروش واگذاي اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي


اصلاح آئين نامه اجرائي قانون بخش تعاون 1392

نظر شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصادآيين نامه ها: 


? آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

? آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي

? آيين نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاوني

? آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت

? آيين نامه اجرايي نحوه تشکيل و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام

? آيين‌نامه اجرايي نحوه بلوک بندي در شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام

? آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت

? آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي

? آيين ‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ منع‌ فروش‌ و واگذاري‌ اراضي‌ فاقد كاربري‌ مسكوني‌ براي‌ امر مسكن‌ به‌ شركت هاي‌ تعاوني‌ مسكن‌ ساير اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌

دستورالعمل ها:


? دستورالعمل تشکيل مجامع عمومي  دو مرحله‌اي

? دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون

? دستورالعمل رسيدگي به شکايات

? دستورالعمل نحوه تعيين آراء در مجمع نمايندگان اتاق‌هاي تعاون

? دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني اعتبار

اساسنامه ها:


? اساسنامه بانک توسعه تعاون

? اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

? اساسنامه شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان