بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,134

از عزاداري دروغين غرب براي خشونت عليه زنان تا خصومت فمينيسم نسبت به زنان

  1392/12/19
خلاصه: عزاداري دروغين غرب براي خشونت عليه زنان تا خصومت فمينيسم نسبت به زنان و انتظاراتي که از هيأت ايراني حاضر در کميسيون مقام زن وجود دارد از جمله موضوعاتي است که در دومين بخش ميزگرد نقض حقوق زنان در غرب مطرح شد.
به گزارش خبرنگار جامعه فارس، در بخش دوم از ميزگرد بررسي نقض حقوق زنان در غرب که همزمان با برگزاري اجلاس کميسيون مقام زن در نيويورک در محل خبرگزاري فارس و با حضور مينو اصلاني رئيس بسيج جامعه زنان، مريم ورز دار جانشين رئيس بسيج جامعه زنان و عاطفه سمائي رئيس پژوهشکده بسيج برگزار شد، نقش حضور نمايندگان کشورمان در کميسيون مقام زن و انتظاراتي که از اين نمايندگان وجود دارد تا تصوير درستي از زن ايراني و عزت و کرامت زن ايراني را نشان دهند.

خانه‌داري و مادري نقش‌هاي به اضمحلال کشيده زنان در غرب

مينو اصلاني رئيس بسيج جامعه زنان در بخش دوم اين ميزگرد گفت: وقتي‌که اين موج فمينيستي شروع شد، غرب هيچوقت به صورت واقع گرايانه اين موضوع را بررسي نکرد که چگونه اين امواج سهمگين هويت زن و ريشه خانواده را قطع مي‌کند، در يکي از کتاب‌هاي مرجع فمينيست نگاه آنها به انسان و اينکه زن منشأ خلقت انسان است به گونه‌اي است که در اين کتاب گفته مي‌شود: جنين مانند انگلي در بدن زن باردار است که بايد آن را سريعتر از خود دور کند و اولين جنگي که شروع کردند عليه هويت زن بود.

وي ادامه داد: بعد مطرح کردند که چون زن مادر مي‌شود به او ظلم مي‌شود و مادر بودن را زمينه ظلم مضاعف به زن دانستند لذا مطرح کردند که اگر زني باردار شد و مادر شد بايد جنين را از خود بکند و جدا کند.

اصلاني اظهار داشت: اين حرف، حرف بسيار سخيفي است چرا که نوع نگاه به حيات بشري بسيار مهم است و اين بحث به اين ترتيب شروع شد که ريشه‌هاي ظلم به زنان را غرب، يکي مادر شدن و يکي خانه‌دار شدن مي‌داند نگاه آنها به خانه‌داري زنان چيست آنها در کتاب‌هاي خود مي‌گويند زن خانه‌دار هيچ چيز نيست و خانه‌داري يک کار به بن بست رساننده است که در واقع خانه‌دار بودن زن را بيمار مي‌کند و اين توهين به هويت زن است.

رئيس بسيج جامعه زنان تصريح کرد: اما هم اکنون زنان به تئوري به خانه برمي‌گرديم رسيده‌اند و بي هويتي و فروپاشي خانواده از جايي شروع شد که زن را از خانه‌دار بودن و مادر بودن جدا کردند.

غرب امور مقدس ازدواج را به در حد ازدواج با يک حيوان تنزل داده است

اصلاني ادامه داد: در بحث خانه‌داري نگاه فمينيستي به خانه‌داري به گونه‌اي است که نه تنها خانه‌داري را يک ظلم مي‌داند و در واقع مي‌گويد زن در خانواده به بن بست و به هيچ مي‌رسد هم اکنون حقوق زنان نصف حقوق مردان است چند سال پيش زنان شاغل در سازمان سياي آمريکا تحصن کردند و اعتراض آنها به اين دليل بود که مي‌گفتند ما از خانه بيرون آمديم تا مانند مردان کار کنيم و حقوق دريافت کنيم اما حقوق ما نصف حقوق مردان است و مسير زنان در غرب به اين صورت ادامه پيدا کرد و از مسير خودشان نيز منحرف شدند.

وي ادامه داد: زنان در غرب دچار افسردگي‌ها و سرخوردگي‌هاي شديد شدند که فقط مورد تجاوز عده‌اي هرزه قرار مي‌گيرند و يا قاچاق مي‌شوند و به عنوان ابزار براي سوء استفاده‌هاي مختلف قرار ميگيرند بنابراين نگاه آنها به موضوع مقدس ازدواج کارشناس آداب معاشرت يک مجله آمريکايي به کسي که تا کنون ازدواج نکرده است پيشنهاد مي کند که با سگ خود ازدواج کن چراکه سگ تو، تو را بيشتر از خودت دوست دارد.

اصلاني افزود: ازدواج که در همه اديان الهي يک امر مقدسي است و قوانين و شرايطي دارد اما نگاه غرب به اين موضوع به اينگونه است که اگر هم نخواستي ازدواج کني با حيوان خود ازدواج کن و اين نگاهي است که آنها به خانواده دارند.

نمايندگان ايران ريشه فرهنگ مبتذل غرب را به چالش بکشند

وي ادامه داد: انتظار ما از هيأت ايراني حاضر در اين کميسيون جهاني اين است که با يک آمادگي کامل و دست پر در اين کميسيون حاضر شوند که اين چالش‌هاي به وجود آمده از طرف غرب را به رخ آنها بکشانند نمايندگان ايراني بايد مبنا و اساس و ريشه خشونت‌ها را در آنها مطرح کنند.

وي اظهار داشت: نمايندگان کشور ما بايد مطرح کنند که سران فرهنگ غربي چه حقي دارند در شرايطي که انواع شبکه‌هاي حيا زدا با انواع دستورها و قوانيني که زن را تحقير مي‌کند حالا مي آيند و انتظار دارند کشورها گزارش‌هاي عملکرد خود را ارائه دهند بنابراين انتظار ما اين است که هيأت ايراني بسيار مقتدر از مواضع انقلاب اسلامي و مواضعي که اسلام عزيز و فرهنگ ملي ما در مورد زن مطرح مي‌کند دفاع کنند.

 اصلاني افزود: پيامي که رهبر معظم انقلاب مطرح مي‌کنند و الگوي زن نه شرقي نه غربي است و مي‌گويند زن شرقي يک زن بي خاصيت است که تأثيرگذاري بر تاريخ بشري ندارد و زن غربي هم يک ابزار است بنابراين بايد هيأت‌هاي ما تشريح کنند که الگوي جهاني ما يک زن فعال، کوشا و تأثير گذار، عفيف و متوجه خانواده است که با عفت خود در جامعه حضور دارد.

اصلاني افزود: به اعتقاد من اگر اين ريشه ها به رخ آنها کشيده شود و فرهنگ غرب به چالش کشيده شود مي‌توانيم الگوي زيباي اسلامي ايراني را به جهانيان ارائه کنيم.

شخصيت مستقل زنان در نگاه مقام معظم رهبري

در ادامه اين ميزگرد مريم ورز دار جانشين رئيس بسيج جامعه زنان با استناد به فرمايشات مقام معظم رهبري و نقش‌هاي که براي زنان متصور شده‌اند گفت: در پيام ايشان به کنگره 7 هزار زن شهيد ايشان محورهايي را براي فعاليت زنان ترسيم کردند و با اين مقايسه‌ها است که نابرابري‌ها و اين تفاوت ‌ها مشخص مي‌شود.

وي افزود: حضرت آقا سه محور را به عنوان محورهاي اساسي فعاليت زنان مطرح کردند که بايد در اين سه نقش ايفاي نقش داشته باشند يکي در جهت رشد و تعالي نفس و در جهت تهذيب و تعالي خودش را مطرح کردند و اين همان مستقل ديدن زن از نگاه حضرت آقا(ره) است که شخصيت مستقلي را براي زن مطرح مي‌کند و محور دوم اين بود که در جهت تعالي خانواده قدم بردارند.

زنان ايراني با ولايت اجتماعي خود مي‌توانند بن بست‌هاي اجتماعي را در هم شکنند

ورز دار اظهار داشت: سومين محور بحث ساحت اجتماعي زن است که با بحث امر به معروف و نهي از منکر و با ولايت اجتماعي که زنان جامعه ما دارند مي‌توانند بن بست‌هاي بزرگ را در هم بشکنند و اين نگاه اسلامي است که به زنان عزت و کرامت مي‌بخشد و اين ديدگاه با ديدگاه کليه مکاتب و حتي فلاسفه يونان و رم مطرح کردند اصلا قابل مقايسه نيست.

وي ادامه داد: فرمايشي از رسول خدا(ص) در زمينه بارداري زنان وجود دارد که ايشان فرموده‌اند قسم به آن خداوندي که مرا رسول خود قرار داد:« زمانيکه زن باردار است به منزله روزه‌دار و شب زنده‌دار و مجاهدي است که با تمام مال و جان خود جهاد مي‌کند براي هر لحظه درد زايمان به زن ثواب آزاد کردن يک بنده مؤمن را مي‌دهد و آن هنگام که وضع حمل کند براي او پاداشي است که به جهت عظمت و بزرگي آن را درک نمي‌کند و موقع شير دادن به کودک خود با هر مکيدني معادل آزاد کردن آزاد شده اي از فرزندان اسماعيل مي‌باشد و نوري براي او در قيامت ايجاد مي‌کند که تمام افراد را در آن روز به تعجب وا مي‌دارد و آن زمان که از شير دادن فراغت مي‌کند فرشته‌اي بر پهلوي او مي‌زند و مي‌گويد عملت را از ابتدا شروع کن و به راستي خدا تو را آمرزيد.»

جانشين رئيس بسيج جامعه زنان افزود: با اين وضعيت متوجه مي‌شويم که نگاه اسلامي چه جايگاهي را به زن مي‌دهد و نقش‌هايي که زن به صورت فطري و طبيعي بر عهده‌اش گذاشته مي‌شود چه کارکردهايي دارد.

بزرگترين اشتباه فمينيست جدا کردن زن از خانواده است

ورز دار افزود: از آن طرف تحفه‌اي که غرب براي ما آورده است چه تحفه‌اي است؟ آنها نتوانستند زنان را مرد کنند چون اصل را بر مرد بودن قرار دادن و تلاش کردند که زن را مرد کنند اما در نهايت چون اين نقش با فطرت انسان سازگاري ندارد نتوانستند زن‌ها را در ايفاي نقش مردانه موفق کنند و ارزش‌هايي که واقعا براي زن ارزشمند بود را نيز از آنها گرفتند و زن را بي ارزش کردند که به بي هويتي زنان انجاميد که هيچ هويتي براي زنان باقي نماند.

وي ادامه داد:  يک نويسنده آمريکايي که خود در ابتدا فمينيست بوده است و بعدها با بررسي‌هايي که انجام داد به آنتي فمينيست تبديل شد و بر ضد فمينيست مقالات زيادي را رقم زد که در يکي از آنها اليزابت فاکس مي‌گويد اولين و بزرگترين اشتباه فمينيست دفاع از استقلال مال و اجتماعي زنان نيست بلکه اشتباه اين جا است که اين نهضت زن را موجودي جداي از خانواده‌اش مي‌داند و جالب است که وي بزرگترين اشتباه فمينيست را اين مي‌داند که زن را از خانواده خود جدا کرده‌اند به همين دليل مي‌گويد اغلب زنان راه‌کارهاي فمينيست را مغاير با هويت واقعي خود مي‌دانند و آنها را جز مشتي ايده آلهاي ذهني مطرح نمي‌کند.

جانشين رئيس بسيج جامعه زنان افزود: دومين اشتباه فمينيست را اگر بي تفاوتي نگوييم خصومت نسبت به خانواده است که جز آشفتگي جسمي و تمايل به همجنس گرايي را به دنبال نداشته است و در حقيقت معتقد است گويي ظرافت و زيبايي زنانه گناهي نابخشودني است ظرافت و زيبايي که در فطرت زن‌ها نهاده شده است.

فمينيست حوصله زن بودن را ندارد

ورز دار ادامه داد: فمينيست حوصله زن بودن را ندارد و يک ديدگاهي که بر اساس زن سالاري در اذهان مختلف شکل گرفته است و در حقيقت نفي زيبايي و زيبا پسندي را براي زنان مطرح مي‌کند و وقتي خانواده را از ديدگاه فمينيست را مورد بررسي قرار مي‌دهند مطالب جالبي را مطرح مي‌کنند به عنوان مثال فمينيست‌ها مدت‌ها است که مطرح مي‌کنند که اگر زني مخالف سقط جنين باشد زن نيست و موضوعي که کنوانسيون حقوق زن مطرح مي‌شود بحث خشونت عليه زنان است و مواردي که در ارتباط با سلامت و بهداشتي زنان موارد که مخالف و مغاير سلامت زنان است را به رسميت مي‌شناسند.

وي ادامه داد: بيانيه اخيري که اوباما در اجلاس حقوق بشر مطرح مي‌کند اين است که چرا سقط جنين زنان در ايران آزاد نيست و حضرت آقا(ره) فرمودند:« اين‌ها جنايت‌هاي خودشان را جوري مطرح مي‌کنند که گويي خدمات بزرگي براي زنان انجام داده‌اند» و جنايت سقط جنين که حق حيات بشري را زير سؤال مي‌برد بيان مي‌کنند که چرا ايران حقوق ضد بشري دارد و اليزابت فاکس مي‌گويد نهضت فمينيست از يک طرف آزادي جنسي براي زنان و از سويي سقط جنين را تبليغ مي‌کند.

ورز دار اظهار داشت: ريشه بيشتر گرفتاري‌هاي غرب آزادي سقط جنين است و به دنبال اين بر مي‌آيند که تعريف خانواده را باز خواني کنند و متأسفانه در جامعه ما عده‌اي دره‌اي را که غربي‌ها رفته‌اند و به انتهاي دره رسيده‌اند و متوجه شده‌اند که چه خبر است مي‌خواهند به دنبال آنها تا ته چاه بروند.

عزاداري دروغين غرب براي خشونت عليه زنان

وي ادامه داد: حال فرهنگ غرب با اين وضعيت جالب است که نشسته‌ و در حال عزاداري است و کشورهاي ديگر را به محاکمه مي‌کشانند که در بحث خشونت زنان چه کارهايي انجام داديد.

سمائي در ادامه افزود: واقعيت جهان امروز رشد سرسام آور بدبختي و بيچارگي در جهان است فرانسه بيشترين آمار خودکشي و افسردگي را در حوزه زنان دارد و جامعه جهاني اذعان مي‌کنند که در تحليل و ارائه راهکار براي مشکلي که استنباط کرده‌ بودند راه اشتباهي را طي کردند.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان