بسم الله
 
EN

بازدیدها: 799

ما و انتخابات کانون وکلا در 22 اسفند 92

  1392/12/18

هرحکومت شايسته همان ملتي است که آنرا برگزيده است و هر راي مسئوليتها و آثار و نمودهاي زير را درپي دارد:

1_همذات پنداري ،کسي که راي به کسي ميدهد آمال وآرزوهاي خود را دروي ميبيند وخودرا درتجسم منتخب ميبيند بنابراين فرد منتخب سمبل شخصيت راي دهنده است.

2_اگر نامزد انتخابات با فريب و وعده هاي واهي موفق به کسب راي شود نشان دهنده اين است که راي دهندگان قابل فريب خوردن هستند.

3_ هر عملي از نيک و بدکه فرد منتخب بعد از انتخاب انجام دهد شخص راي دهنده در آن عمل شريک است.

4_ دو پديده در انتخاب افراد شرط است يکي احساسات است و ديگري انديشه، متاسفانه ما مردم مشرق زمين درهر جايگاهي باشيم بيشتر متاثر از احساس هستيم تا انديشه، و انتخاب شوندگان معمولا از احساس راي دهنده بيشترين بهره را ميبرد. احساسات هميشه درست عمل نميکند ولي انديشه معمولا درست عمل ميکند.

5_ درانتخابات ،کانديدا ،هرفردي ودرهرجايگاهي باشدوهر عنواني داشته باشد مهم نيست مهم شخصيت متعالي يا سابقه عملکرد وي است.چه بسا افراد باعناوين پر طمطراق خالي از فضائل انساني باشد وعناوين سلاحي است براي فريب ديگران.

6_گذشته کانون که بنظر من استخوان لاي زخم بوده است بهترين ملاک براي قضاوت درمورد عملکرد ديگران است که تا چه ميزان بر وظايف خود عمل کرده اند ودربرخورد با موانع از خود شجاعت نشان داده اند.

7_استقلال کانون،تعالي کانون،واين قبيل شعارها هردوره بوده است وتاکنون ره بجائي نبرده الا توسط اندک همکاراني که چه درمقام مسئوليت چه بدون مسئوليت مدافع آن بوده اند وخواهند بود بنظر من امروزه وکيل نياز به بازار کار دارد که دراين خصوص هيچ حرکتي انجام نشده است وبسياري از وکلاي جوان خصوصا بانوان به سختي با اين موضوع دست 
وپنجه نرم ميکنند وچه بسيار اميدها که به ياس تبديل شده است هيات مديره قبل از هرچيز بايد مساعي خود را درخصوص معاش وکلا بکار گيرد.

8_ هيات مديره نه جايگاه کسب شهرت است ونه جايگاه کسب ثروت ونه جايگاه کسب اعتبار،بلکه جايگاه زحمت است کسي که خارج از هيات مديره داراي مشاغلي است که فرصت زحمت براي وکلا را به او نميدهد شايسته ورود نيست.واين تجربه 8 دوره گذشته است که بسياري آمدند ورفتند بدون حاصلي براي وکلا،

9_بسياري از گروهها فقط اسم است، نه طرفداراني دارد ونه نفوذي در سرنوشت کانون،خصوصاکه فقط درزمان انتخابات شکل ميگيرندوچه بسا فقط توسط يک فرد مطرح ميشود وبعد ازانتخابات هيچ اثري از وي نيست. ليستهاي انتخاباتي هيچ زمان نتوانسته است راي کامل وکلا را به خود اختصاص دهد.

10_ بدون درنظر داشتن نفع شخصي توصيه ميکنم وکلاي مستقل را که حاضر به زد وبند با هيچ گروهي نشده اندرا درانتخاب خود درنظر داشته باشيد که آزادگان و وارستگان هميشه تنها هستند.نويسنده: رحمن زارع- وکيل پايه يک دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان