بسم الله
 
EN

بازدیدها: 738

اداره کانون وکلا را بدست افراد عادل بسپاريم

  1392/12/17
هر علمي هدفي دارد و هدف علم حقوق اجراي عدالت، و هر علمي تا در عرصه عمل نتيجه ندهد مهملات است .

علم حقوق دو بازوي اجرائي دارد که يکي قاضي است و ديگري وکيل. قاضي تا متاثر از سياست حکومت است، عدالت متزلزل است چرا که هدف علم سياست اعمال قدرت است.
وکيل، مستقل است و آزاده، و قويترين بازوي اجراي عدالت، تا قاضي و وکيل يک هدف را دنبال ميکنند اميد به اجراي عدالت هست؛ ليکن اگر هريک از اين دو ساز خود را بزند بايد به اجراي عدالت به ترديد نگريست. فصل خصومت اجراي عدالت نيست ليکن ميتواند نمودي از اجراي عدالت باشد. براي فصل خصومت ميتوان به زور هم متوسل شد بدون اجراي عدالت، و آنکه قدرت دارد در فرجام ميتواند آنرا با زور به انجام برساند.

عدالت ،بايسته وکيل و قاضي است و ملکه اي است از فضايل انساني. 

کشف حقيقت کمک به اجراي عدالت است و دردادرسي هاي جاري عمدتا پوشيده بر قاضي ، و اين وکيل است که در کشف حقيقت به قاضي ياري ميرساند. 

و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل : هرگاه مامور صدور حکم بين مردم شدي به عدالت حکم بده.

العدل اساس الملک : عدالت پايه اساس مملکت داري است.

الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم : ملک و مملکت به کفر باقي ميماند ولي با ظلم هرگز

عدالت شناخت ميخواهد، استعداد ميخواهد، به اجراي عدالت کسي که غرق در شهوات مال و قدرت است اميدي نيست. همانطور که اين استعداد و شناخت بايد در قاضي باشد بايد در وکيل هم باشد. وکيلي که هدفش از وکالت تنها کسب درآمد است، وکيل نيست، کاسب است. علم حقوق ميفروشد و ثمن جان مردم ميستاند.

مال و جان و عرض و آبروي مردم وسيله داد و ستد نيست که قاضي و وکيل بخواهند معامله به غير عدالت کنند که عدالت معامله با خداست، چرا که خداوند عين عدل است و صفتي از صفات باريتعالي. عدالت به شعار نيست به امتحان پس دادن در اين عرصه است.

کلام افسونگر و بيان اغواگر و وعده بهبود براي کسب آرا شيادي است، آنکه بدنبال عدالت است امتحان پس داده و امتحان پس دادن گذشت زمان ميطلبد و به وعده استوار نميگردد.
اجراي عدالت شجاعت ميخواهد و به معامله با امر و زيد نيست. شجاعت به بازيگري آن نيست که بازيگران حرفه اي بهتر نمايش ميدهند. شجاعت همچون عدالت ملکه اي است از فضايل انساني.

من اين پيام نوشتم چنانکه غير ندانست
تو هم زروي کرامت چنان بخوان که تو دانينويسنده: رحمن زارع- وکيل پايه يک دادگستري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان