بسم الله
 
EN

بازدیدها: 728

فهرست نامزدهاي گروهي يا زد و بندهاي گروهي؟

  1392/12/15
جوامع مردمي داراي تنوع سلايق وگرايشهاي فکري است لذا منتشر کردن ليستهاي انتخاباتي يک امر بديهي است که احزاب براساس اهدافي که دارند از بين اعضاي حزب خود انتخاب و به جامعه معرفي ميکنند.

نهادهاي صنفي ازجمله نهاد وکالت با تاسي از اين شيوه اقدام به صدور ليستهاي انتخاباتي مينمايند در حاليکه با مشاهده افراد ليست معلوم است که همه افراد معرفي شده عضو گروه نيستند و بر اساس يک سري قول و قرارهاي پشت پرده که هيچ سنخيتي با طرز تفکر مشترک آنها ندارد شکل گرفته است.

فلذا اولا: چنانچه همگي اعضاي معرفي شده يک ليست با فرض محال به هيات مديره راه يابند.درموقع تصميم گيري وجود تشتت آرا به لحاظ همفکر نبودن،موجبات عدم وحدت در رسيدن به اهداف متعالي را فراهم خواهد ساخت.

ثانيا: انتخاب افراد ليست توسط افرادي محدود صورت ميگيرد و اين توهين به شعور قاطبه وکلاست که بجاي او تصميم ميگيرند.

ثالثا: قطعا و بصورت تجربي اين امر بديهي است که انتخاب افراد ليست نه بر اساس شايسته سالاري بلکه براساس رابطه سالاري شکل گرفته است. بديهي است وقتي پديده رابطه سالاري شکل بگيرد نوعي ديکتاتوري اعمال خواهد شد و هيچ ديکتاتوري بعلت تضاد منافع داخلي بقا نخواهد داشت و بمرور تجزيه ميشود.

رابعا: در حاليکه يک نهاد مدني بر اساس رشد افراد نهاد و بصورت پويا برنامه ريزي ميشود اين نوع ليستها حرکت نهاد را بصورت ايستا رقم خواهد زد و موجبات تحليل نهاد را فراهم خواهد آورد.

فعلابه همين قدر بسنده ميشود!نويسنده: رحمان زارع- وکيل پايه يک دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان