بسم الله
 
EN

بازدیدها: 772

قوم گرايي و انتخابات

  1392/12/15
موضوع شايسته سالاري موضوعي است که مقبول طبع منطق جوي انسان است. چرا که برکاتش شامل حال همه ميگردد.
محور قوم گرائي "من" است.قوم من .همشهري من،همزبان من،استادمن،دوست من،فاميل من،گروه من، وقتي پاي"من" وسط آمد نفع ديگري يا جمع مورد غفلت قرار ميگيرد.
با سابقه مشارکت وحضور در8 دوره انتخابات کانون وکلامتاسفانه شاهد پديده قومگرائي بوده ام. 
وکيل واحد است بدون وابستگي، و کانون وکلا ني زيک پيکره واحد.
هيچگاه گفته نميشود وکيل فلان زبان يا وکيل فلان نژاد بلکه وکيل قائم بذات بوده و صلاحيت او براي پوشيدن اين کسوت شايستگي او بوده است.
مشکلات کانون وکلا وجامعه وکالت موضوعي است که دغدغه همه وکلاست ولااقل براي تمامي وکلا از وکيل جوان تا وکيل پيشکسوت و هرکدام بفراخور مشارکت و احساس مسئوليت او نسبت به جامعه وکالت روشن است.وحل اين مشکلات جز در نگريستن براين پيکره واحد به بيراهه رفتن است. هيچ نامزد انتخاباتي وعده نميدهد که اگر انتخاب شد براي ههمزبان يا همشهري خود گام برخواهد داشت بلکه همگي اذعان دارند که بايد براي جامعه وکالت گام برداشت.
پديده قومگرائي پديده انسانهائي است که هنوز بطور کامل به جامعه مدني گام ننهاده اند وازآثار تقويت قوم بدليل ضعف آن درمقابل دشمن قوي تر از خودش بوده است که زماني ودر جايگاه خودش لازم بوده است.وقتي ما از جامعه وکالت سخن ميگوئيم در فرازي ديگر مانند اين است که از ايران سخن بگوئيم ايران تا زماني قدرتمند است که تمامي اقوام يکپارچه سخن از ايران بگويند.اگر قرار باشد طوايف متنوع هرکدام ازوابستگيهاي شخصي خود سخن بگويد ديگر ايراني وجود نخواهد داشت.اين موضوع به تمامي جوامع تسري پيدا ميکندکه هرجامعه اي درسايه وحدت به بزرگي دست يافته است.
جامعه وکالت نيز ازاين قاعده خارج نيست.وحدت جامعه وکالت آنگاه بدست مي آيد که از درون به وحدت بينديشد.وقتي از درون سخن از تشتت باشد وهر کس سنگ "من" را بسينه بزند چشمان بينا ميبيند ونتيجه ميگيرد که اين جمع بظاهر جمع، بسادگي قابل شکسته شدن است.
تنها محوري که ميتواند شعار وحدت آفرين باشد شعار شايسته سالاري است.دراين حالت "من" رنگ ميبازد و"ما"شکل ميگيرد .صلاح ونفع "ما"قطعا به فرد فرد آن جمع نيز خواهد رسيد.
حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت
آري باتفــــاق جهان مي توان گرفت
از طرفي جامعه وکالت خوشبختانه جامعه اي انديشمند است وهر راي او حاصل يک انديشه است اوميشنود وميبيندوبعد فکر خود را بکار ميگيرد آيا وعده اي که داده ميشود صرفا يک وعده است يا زمينه تحقق آن نيز ميتواند فراهم شود وآيا وقتي مديريت کانون برمحور هيات ميگردد وعده دهنده ميتواند نطرات هيات را که خود منتخب هستند جلب نمايد اين تجربه ايست که تاکنون جامه تحقق بخود نپوشيده است.وهمکاران ما که سابقه عضويت درهيات مديره را دارند بهترين شاهد اين مدعا هستند.نويسنده: رحمن زارع- وکيل پايه يک دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان