بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,780

ساز و کار دريافت و انتقال پروانه کسب

  1392/12/7
خلاصه: بسته حقوقي براي آنھايي که مي خواھند به طور قانوني کاسبي کنند؛ ساز و کار دريافت و انتقال پروانه کسب
کشور ما از نظر ترکيب جعمعيتي در سالهاي اخير به کشوري جوان تبديل شده است. نشاط، سرزندگي و کار از مشخصه‌هاي يک کشور جوان است. اگر شما هم جزو جواناني هستيد که مي‌خواهيد کسب و کاري راه بيندازيد ولي از چند و چون قانوني آن مطلع نيستيد بدانيد که اولين مرحله براي ورود به عالم کاسبي دريافت پروانه کسب است.

 اين پروانه در واقع مجوزي است براي داير کردن يک واحد صنفي و بدون دريافت آن کار شما غيرقانوني محسوب مي‌شود. ماده 12 قانون نظام صنفي مي‌گويد که افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

واحد صنفي

هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري کند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، کالا، محصول يا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود. حالا اگر اين فرد صنفي براي فعاليت خود پروانه کسب بگيرد و کار خود را در محل ثابت يا سيار راه‌اندازي کند يک واحد اقتصادي را تشکيل مي‌دهد که به آن واحد صنفي مي‌گويند. آنچه گفتيم در مواد دوم و سوم قانون نظام صنفي کشور آمده و تبصره آن ادامه داده است که فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت تنها با اخذ پروانه کسب براي همان محل، بلامانع است. نکته ديگر اينکه اماکني که واجد شرايط لازم براي استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. 

پروانه کسب چيست؟

پروانه کسب مجوزي است که طبق مقررات به ‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي‌شود. پروانه کسب موقت تنها براي يک ‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک‌ سال و پروانه کسب دائم پنج‌ سال است.
اگر مي‌خواهيد پروانه کسب بگيريد يا چند سالي است که آن را دريافت کرده‌ايد بدانيد که اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاريه يک ‌ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود. پس اگر پروانه کسبتان موقت است بايد خيلي زود براي تمديد يا تبديل آن بجنبيد و اگر هم دائم است بايد هر پنج سال آن را تمديد کنيد.

پروانه تخصصي و فني 

بعضي از مشاغل غير از پروانه کسب به دليل تخصصي بودن احتياج به مجوز ديگري نيز دارند که تنها به متخصصان آن موضوع داده مي‌شود. اين پروانه گواهينامه‌اي است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي شود. در واقع بايد گفت که صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. البته اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است. اگر مي‌خواهيد از انواع انواع مشاغل تخصصي و فني مطلع باشيد بايد به آيين‌نامه‌اي که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه شده و به تصويب وزير بازرگاني رسيده است، مراجعه کنيد.

راهکار اخذ پروانه کسب

براي اينکه بتوانيد پروانه کسب اخذ کنيد پس از اينکه از آيين‌نامه و مقررات صنفي که خواهان کار در آن هستيد آگاه شديد و شرايط اوليه آن کسب را مهيا کرديد، بايد تشريفات اداري دريافت پروانه را نيز بگذرانيد. هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز کند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي کتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداکثر ظرف 15 روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت کتبي به متقاضي اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌شود. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نياز اتحاديه را تکميل کند و به اتحاديه تسليم دارد در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد شد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارک لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند. همچنين متقاضي پروانه کسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه کسب ظرف 6 ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

چگونگي اعتراض

وقتي که مدارک دريافت پروانه کسب را به اتحاديه مربوطه داديد نبايد انتظار داشته باشيد که بدون هيچ اما و اگري درخواست شما پذيرفته شود چه بسا ممکن است هنوز برخي از الزامات قانوني دريافت پروانه را مهيا نکرده باشيد. ولي به هر حال اگر ديديد که درخواست شما رد شد و شما کاملا مطمئن و مصر هستيد که هيچ گونه تخلفي از مقررات نداشته‌ايد و تمام آن بسترهايي را که در مقررات صنف مربوطه آمده است، مهيا کرده‌ايد قانون براي شما راه اعتراض را باز گذاشته است که مي‌توانيد از آن استفاده کنيد. طبق قانون نظام صنفي، چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه کسب را رد کند يا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، بايد مراتب را با ذکر دلايل مستند به طور کتبي به متقاضي اعلام کند ودر صورتي که متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض کتبي خود را ظرف 20 روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.

اتاق اصناف هم مکلف است طي 15 روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام کند. در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ اعتراض خود را نسبت به آن به کميسيون نظارت منعکس کنند. کميسيون نظارت مکلف است ظرف يک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجراست، مگر آن که هيأت عالي نظارت نظر کميسيون نظارت را ظرف يک ماه پس از دريافت اعتراض، نقض کند. در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است. درصورت اعتراض هر يک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.

انتقال پروانه کسب

حتما اين سوال به ذهن شما هم خطور کرده که بالاخره کسي که اين همه امکانات را مهيا کرده و بسترهاي دريافت پروانه کسب را ايجاد کرده است، يک روز ممکن است به دلايل مختلف نخواهد اين کسب و کار را ادامه دهد، در اين صورت تکليف او چيست؟ آيا او بايد تمام زحمات خود را به هدر رفته بداند يا اينکه قانون سازوکاري براي انتقال اين مجوز کسب در نظر گرفته است؟ خيلي نگران نباشيد چون که قانون نظام صنفي براي اين موارد نيز چاره انديشيده است؛ در صورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري ‌واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم کند. اتحاديه در صورتي که فرد معرفي‌شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌کند.

بايد اين را هم بگوييم که در اين شرايط کفه ترازو به سمت کسي که مي‌خواهد پروانه را منتقل کند مي‌چربد چرا که طبق تبصره ماده 18 قانون نظام صنفي، در صورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه‌حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف 15 روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود. ماده 19 قانون نظام صنفي حتي براي صاحبان پروانه‌اي که خودشان صلاحيت تصميم‌‌گيري درباره مسايل مالي‌شان را ندارند به‌فکر بوده و مقرر داشته در صورتي که دارنده پروانه کسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام کند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان