بسم الله
 
EN

بازدیدها: 805

سرمايه‌گذاراني که از بورس خارج شدند پشيمان مي‌شوند.

  1392/11/25
خلاصه: مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس با بيان اين‌که پايان رسيدگي به لايحه نقطه عطفي در بازار سرمايه است به سرمايه گذاران قول داد که تا دو سه ماه آينده وضعيت بورس بهبود مي‌يابد.
محمودرضا خواجه نصيري - مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس - در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وضعيت فعلي بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: اخبار متفاوتي که در صنايع بورس تاثيرگذار است منتشر شده و به نظر مي رسد فضاي عمومي بازار فضاي اميدوارکننده‌اي نيست.

وي افزود:‌اين درحالي است که عرضه‌هاي بازار زياد نبوده و شواهد نشان مي دهد که حقيقي‌ها کماکان تمايل به خريد در بازار دارند و سهامداران حقوقي نيز کم و بيش به خريداري سهم اقدام مي‌کنند.

وي ادامه داد: با توجه به اين که فضاي جديدي براي خروج نقدينگي از بازار وجود ندارد و کساني که طي يک سال گذشته در بورس سودهاي خوبي کسب کردند علاقه‌اي ندارند اين فضا را ترک کنند و آستانه تحمل آن ها زياد است و فشار عرضه شديدي در بازار وجود ندارد، بازار بايد به نقطه برگشت و تعادل برسد اما اين مستلزم آن است که جريان خبري منفي که عمدتا ناشي از مصوبات مجلس بوده متوقف شود و فضا تغيير کند.

پايان رسيدگي به لايحه بودجه نقطه عطف بازار سرمايه

خواجه نصيري خاطرنشان کرد:‌ پايان رسيدگي به لايحه بودجه و ابلاغ قانون و نهايي شدن آن فارغ از هر گونه نتيجه اي که دارد نقطه عطفي در بازار سرمايه است.

وضعيت عمومي بازار نگران کننده نيست

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس گفت:‌اين درحالي است که وضعيت عمومي بازار به لحاظ وضعيت شرکت‌ها خيلي نگران‌کننده نيست و حتي تاثيرات منفي لايحه بودجه در شرکت‌ها با خوش بيني‌هايي که در سال آينده در خصوص افزايش آمار توليد، فروش و افزايش قيمت محصولات چه در بخش پتروشيمي و چه در بخش معادن وجود دارد نه تنها منفي بوده بلکه حتي ممکن است شاهد بهبود سودآوري شرکت‌ها باشيم.

وي ادامه داد: اين درحالي است که صحبت‌ها و اميدواري‌هايي که مطرح مي‌شود سهامداران اين اميدواري‌ها را به ديد اميدواري مي بينند زيرا فضاي ذهني در حال حاضر يک فضاي نااميدي است اما به اعتقاد من تمام شدن قصه لايحه بودجه و تعيين تکليف چارچوب‌ها کم کم باعث خواهد شد که بازار سرمايه نگاهي که امروز در فضاي نااميدي به شرکت‌ها، سهام و سودآوري وجود دارد را از بين ببرد و زماني که ابرهاي تيره و نااميدي کنار رود سرمايه‌گذاران چشمشان به سرمايه‌اي خواهد افتاد که ارزنده است و بازار باز هم براي رونق و تجربه روزهاي خوب فرصت خواهد داشت.

برآيند مثبت خبر منفي نرخ خوراک

خواجه نصيري در ادامه عنوان کرد: فارغ از مصوبات مجلس مي توان به بازار سرمايه اميدوار بود و قطعا شرکت‌هاي پتروشيمي بخشي از هزينه‌ها را به سمت فروش خود منتقل خواهند کرد و برخي از تسهيلات در مقابل پرداخت اين پول به شرکت‌هاي پتروشيمي داده خواهد شد. به طوري که با افتتاح فازهاي جديد پارس جنوبي توليد گاز افزايش يافته و ديگر قطعي گاز وجود ندارد واين يعني توليد 25 درصد افزايش مي‌يابد. لذا به اعتقاد من برآيند خبر منفي افزايش نرخ خوراک مي تواند مثبت هم باشد.

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس تاکيد کرد:‌لذا قضاوت‌هايي که امروز در مورد فضاي کسب و کار مي‌شود بيشتر از سر نااميدي است نه از روي تحليل زيرا واقعا اين سياست هيچ تاثيري روي بسياري از شرکت‌هاي پتروشيمي نخواهد داشت.

علت توقف نماد شرکت‌هاي پتروشيمي

وي در مورد علت توقف نمادهاي پتروشيمي گفت: نمادهاي پتروشيمي به دليل شفاف سازي و نگاه درست سرمايه گذاران به اين موضوع متوقف شدند زيرا براساس اطلاعاتي که شرکت‌ها ارائه مي‌دهند خواهيم ديد که اين مصوبه تاثيري روي شرکت‌ها ندارد اما مشاهده شد که شرکت‌ها راه ديگري مي روند. لذا توقف و بازگشايي مجدد يک هشدار به آن‌ها است که مي تواند بازار سرمايه را با آگاهي بيشتري مواجه کند.

سال آينده سال خوبي براي بورس خواهد بود

خواجه‌نصيري به سرمايه گذاران قول داد که مطمئن باشند بعد ازاين که قانون بودجه ابلاغ شده و چارچوب آن مشخص شود و رسيدگي آن در شوراي نگهبان به اتمام برسد و شرکت‌ها اطلاعات خود را با شرايط جديد ارائه دهند با توجه به اخبار مثبتي که در روزهاي اخير از صنايع خارج شده است و مي تواند وضعيت کسب و کار شرکت‌ها را بهبود بخشد سال آينده سال خوبي در بورس خواهد بود و سرمايه‌گذاران خواهند ديد که ارزيابي غير متعارف، هيجان‌زده و خارج از واقعيت داشته‌اند.

بايد از التهابات خبري فاصله بگيريم

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس اظهار کرد: به اعتقاد من بازار سرمايه طي يک ماه و نيم گذشته به دليل طولاني شدن فرآيند رسيدگي به بودجه و اخبار حول و حوش آن مرتبا با ضربات خبري و خبرهاي ناگوار مواجه شده است. خبرهايي که بازار فرصت تحليل آن را پيدا نکرده بلکه در آن واحد در اثر خبرهاي منفي گارد منفي به خود گرفته و اين‌ها بازار را ضعيف و خسته کرده است.

وي عنوان کرد:‌لذا قدم اول اين است که از التهابات خبري فاصله بگيريم و ثبات داشته باشيم تا سرمايه گذاران فرصت تحليل پيدا کنند. لذا به همين دليل اميدواريم که با پايان يافتن مصوبات بودجه و بازگشايي نمادها به روال عادي برگرديم.

اوراق مشارکت جذابيتي ندارد

خواجه‌نصيري در ادامه افزايش سود اوراق مشارکت مورد توجه قرار داد و گفت: اوراق مشارکتي که قرار است با سود 23 درصد منتشر شود جذابيت خاصي ندارد و کماکان اوراق صکوک بورسي به دليل طولاني مدت بودن و بازپرداخت سود طرفداران بيشتري دارد. لذا اگر کسي از بورس خارج شده و به سمت خريداري اين اوراق برود اشتباه کرده است.

انتشار اوراق مشارکت تاثيري در بورس ندارد

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس اضافه کرد: اين يک اشتباه تئوريک، استراتژيک، عملياتي و حرفه‌اي است که کسي فکر کند اوراق مشارکت اوراق جذابي است زيرا بعد از شش ماه هزينه تبديل سرمايه، بازخريد و دنبال اوراق گشتن را دارد. لذا به يقين مي توان گفت که انتشار اين اوراق با سود بيشتر هيچ گونه تاثيري در بازار سهام و اوراق بدهي ندارد و تنها تاثير رواني در بورس مي گذارد.

وي معتقد است، زماني که فضاي بازار سرمايه منفي مي‌شود همه بادها مخالفند و زماني که تحليل فني و تکنيکي صورت مي‌گيرد مشخص مي شود که اين اوراق نرخ شکست سه درصدي داشته و سود آن شش ماه پرداخت مي‌شود و اگر کسي بخواهد به صورت کوتاه مدت سرمايه‌گذاري‌ کند سود اوراق به کمتر از 19 درصد کاهش مي يابد. لذا اين اوراق ارزشي ندارد که بخواهد نقدينگي را از بازار سرمايه به سمت خود جذب کند.

علت افزايش نرخ خوراک از سوي مجلس

خواجه نصيري در مورد علت افزايش نرخ خوراک توسط مجلس گفت: به نظر مي رسد در فرآيندهاي تصميم گيري بعضا نگاه‌هاي جامع و سنجيدن تمام تبعات صورت نمي‌گيرد و اين تصميمات حول محور کارشناسي نمي چرخد و تفکرات ديگري در اين خصوص مدنظر است علاوه بر اين سودآوري قابل توجه بورس طي سال گذشته بر اين تصميم گيري بي تاثير نبوده است.

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس توضيح داد: به عبارت ديگر چنين تصميماتي که با منافع سرمايه گذاران در تضاد است بعضا در زمان تصميم گيري به گذشته سودآوري سهامداران توجه مي شود و به همين جهت سهامداراني که در طولاني مدت در بورس حضور داشته‌اند بايد بپذيرند سود قابل توجهي برده‌اند و کاهش سود آن ها نيز متعاقب کسب سود بوده است.

زيان 50 درصدي سهامداران را قبول ندارم

وي زيان 30 تا 50 درصد سهامداران در يک ماه اخير را رد کرد گفت: به اعتقاد من برخي اشخاص در بيان زيان خود بزرگنمايي مي کنند زيرا شاخص بورس در اين مدت تنها 10 درصد افت کرده و در برخي از صنايع اين افت به 20 درصد هم رسيده است. لذا من به هيچ عنوان زيان هاي 50 درصدي سهامداران را قبول ندارم و آمار و ارقام نشان مي دهد زيان ها بسيار کمتر از اين ميزان بوده است.

خواجه نصيري ادامه داد: موضوعي که وجود دارد اين است که اساسا تحمل زيان وجود ندارد و نمي توان گفت که زيان سهامداران در يک ماه اخير 50 درصد بوده است. زيرا طبق آمار به صورت ميانگين زيان سهامداران 15 درصد بيشتر نبوده است.

رايزني براي تزريق نقدينگي به بورس

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با بيان اين‌که سازمان بورس تمام تلاش خود را براي حمايت از بازار انجام مي‌دهد خاطرنشان کرد: کماکان با رايزني‌هاي مختلف سعي در تزريق نقدينگي به بورس داريم. به اين ترتيب از طريق سهامداران عمده و ساير نهادها نقدينگي لازم به بورس تزريق مي شود لذا با توجه به اين که فشار عرضه زياد شده است سطح حمايت از بازار را تقويت خواهيم کرد.

سهامداران سهام خود را نفروشند

وي به سهامداران توصيه کرد: در شرايط فعلي خريداري براي خريد سهام آنها در بازار سرمايه وجود خواهد داشت لذا سهامداران نبايد سهام خود را بفروشند.

خواجه نصيري ادامه داد: اين که بتوانيم سهامداران حقوقي را پيدا کنيم که سهام را خريداري کنند موضوعي است که با پيگيري انجام مي‌شود اما سهامداران اجازه دهند تا طوفان و هجمه خبري که در خصوص تصويب قانون بودجه ايجاد شده است بگذرد و بگذارند اثرات دقيق‌تري از آنچه که اتفاق افتاده است منتشر شود و گرد و خاک ايجاد شده بخوابد و سهامداران مطمئن باشند در فضاي شفاف بهتر مي توانند تصميم گيري کنند.

سرمايه‌گذاراني که از بازار خارج شدند پيشمان مي‌شوند

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس در ادامه تصريح کرد: تجربه چندين سال نشان مي دهد اين شرايط گذرا بوده و مطمئنم طي دو سه ماه آينده وضعيت بورس بهبود يافته وسرمايه‌گذاراني که در اين شرايط از بازار خارج شدند از اين موضوع پشيمان مي‌شوند.

وي با تاکيد بر اين‌که بازار در سال آينده به شرايط خوبي برمي گردد اظهار کرد: اين يک قول نيست بلکه يک واقعيتي است که به وقوع مي‌پيوندد.

تا اوايل اسفند اوضاع بورس بهبود مي يابد

به اعتقاد خواجه‌نصيري با بازگشايي نماد پتروشيمي‌ها که به زودي و در اولين فرصت صورت مي گيرد روند کاهشي بورس که ناشي از اثر جريانات و شرايط جديد بوده نقاط پاياني خود را طي مي کند و من اميدوارم اين جريان و فضاي منفي بازار به اوايل اسفند هم کشيده نشود و تا اوايل اسفند اين جريان به اتمام برسد.

سازمان بورس فراتر از اختيارات قانوني از بورس حمايت کرد

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس در خصوص دخيل بودن مديران بازار سرمايه در افت قيمت ها عنوان کرد: تمام سهامداران حقوقي، کارگزاران و تمام بازار سرمايه که درگير بودند مي دانند که يگانه نهادي که به صورت متمرکز متشکل و خستگي ناپذير در تمامي شرايط چه در جهت افزايش تقاضا و چه در جهت کاهش عرضه‌ها تلاش کرد تا حدي که حتي برخي از افراد حقوقي نسبت به اين حجم تلاش سازمان معترض بودند سازمان بورس بود و اين سازمان فراتر از اختيارات قانوني و فراتر از وظايفي که داشته از بازار حمايت کرده است و سازمان بورس به گواهي همه اين نهادها يگانه عاقلي بوده از روزي که بازار افت کرده از بازار حمايت کرده است.

وي افزود: اين درحالي است که برخي سرمايه‌گذاران علاقه مند بودند که نمادهاي پتروشيمي متوقف نشود و بدون شفاف سازي باعث افت قيمت بازار شوند ولي با اين حال سازمان بورس به توقف نمادها اقدام کرد تا بخش ديگر بازار کمتر تاثير بگيرد.

خواجه نصيري گفت:‌همچنين سازمان بورس با تک تک حقوقي‌ها در خصوص کنترل عرضه و افزايش سمت تقاضا مذاکره کرده است و اگر کسي در اين شرايط شک کند که سازمان بورس و اوراق بهادر يگانه خواسته اش دراين مدت حمايت از سرمايه‌گذاران و بهبود شرايط بازار بوده است بي انصافي کرده است.

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس خاطرنشان کرد: واقعا در شرايطي که شرکت‌هاي حقوقي منفعل عمل مي کردند بخشي از بازار کم هيجان بوده و نهادهايي که نسبت به جريان بازار تصميم گير بودند سازمان بورس به عنوان حامي حقوق سهامداران حتي يک روز هم از حمايت خود دست برنداشت.

وي عنوان کرد: به جرات مي توان گفت که در طول اين مدت حتي يک ساعت نبوده است که سازمان بورس درگير حمايت از بازار و کمک به بازار سرمايه نباشد.

خواجه نصيري با بيان اين‌که سازمان بورس نمي‌تواند تک تک اقدامات انجام شده خود را اعلام کند اظهار کرد:‌از نشانه هاي حمايت اين است که عليرغم بازار منفي در يک ماه گذشته کمتر سهمي بوده است که دو روز پشت سر هم از صف فروش برخوردار باشد. يعني حتي صف‌هاي چند ميليوني هم در اين بازار جمع‌آوري شده و سرمايه‌گذاران توانسته‌اند سهام خود را به فروش برسانند.

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس ادامه داد:‌ اين درحالي است که سازمان بورس نمي تواند جلوي جريانات قيمتي بازار را بگيرد و اين يک انتظار اضافي است و نمي توان از هيچ سازماني در هيچ جاي دنيا چنين انتظاري داشت.زيرا خود سهامداران سهام را عرضه کرده و تلاش سازمان بورس بر اين است که بخشي از اين فعاليت را مديريت کنند اما سهامداراني که سهم عرضه مي کنند از سازمان انتظار دارند که قيمت ها را افزايش دهند.

اثرات افزايش نرخ خوراک مي تواند مديريت شود

وي ادامه داد: آنچه که به آن اصرار و تاکيد دارم اين است که به سرمايه گذاران مي گويم هر گونه شرايطي که در خصوص نرخ خوراک اتفاق مي افتد اثراتش مي تواند خنثي و مديريت شود و نهايتا قيمت برخي شرکت‌ها به طور متوسط 15 و برخي نيز 20 درصد با افت قيمت مواجه شود. حتي با فرض اين که اين افت صورت گيرد فارغ از مولفه‌هاي مثبتي که در بازار وجود دارد برخي شرکت‌ها حتي در افزايش نرخ‌هايي که خواهند گرفت و تسهيلاتي که در فضاي کسب و کارشان ايجاد مي‌شود مي تواند موفقيت‌هايي را به دست آورند و اين مقدار نياز به صبر داد.

خواجه نصيري اظهار کرد: اگر سرمايه‌گذاران صبر کنند مطمئن باشند فضاي رواني مديريت مي‌شود تا روزهاي بهتري در بورس تهران بدست آيد.

مدير امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس يادآور شد: سرمايه‌گذاران بايد بدانند که سرمايه‌گذاري‌ در بورس سرمايه‌گذاري‌ در بانک نيست و سرمايه گذاران بايد در زماني که وارد بورس مي‌شدند به اين واقف بودند چنين رويدادي در بورس محتمل است ولي اگر اين اتفاق امروز رخ داده است بايد صبر کنند زيرا اين شرايط نتيجه يکسري اتفاقات بيروني است که به بازار سرمايه شوک وارد کرده و اين شوک تا مديريت شود زمان مي برد.

وي ادامه داد:‌در اين شرايط قطعا مشکلات فراواني وجود دارد ولي سهامداراني که ضرر کردند بايد بپذيرند اين اتفاقات رخ داده است ولي فضا تيره و تار نبوده و بايد بلندمدت‌ فکر کنند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان