بسم الله
 
EN

بازدیدها: 750

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت ششم

  1392/11/22
قسمت قبلي

فصل ششم


ماده 28- هر کس در اسناد مثبته گمرکي اعم از کتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمرکي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگيري، مرتکب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جزاي نقدي از دويست ميليون (200.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.00) ريال به مجازات حبس به ترتيب زير محکوم مي‌شود:
الف- دو تا پنج سال حبس براي اسناد مجعول با ارزش تا پانصد ميليون (500.000.000) ريال
ب - پنج تا ده سال حبس براي اسناد مجعول با ارزش بيش از پانصد ميليون (500.000.000) ريال
تبصره- خريد و فروش اسناد اصيل گمرکي که قبلاً در ترخيص کالا استفاده شده است و همچنين استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم مي‌شود.

ماده 29- در صورتي که شخص حامل يا مالک کالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأمورين کاشف به هر نحوي مقابله يا مقابله نمايد، اگر عمل مذکور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌هاي مقرر براي ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم مي‌شود.

ماده 30- در صورتي که مأمورين سازمانهاي کاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و يا شرکت يا معاونت در ارتکاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محکوم مي‌شوند.
تبصره 1- مأموريتي که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقيب مرتکبين خودداري يا برخلاف شرايط مقرر در قانون قصور نمايند درد حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محکوم مي‌گردند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد که در اين صورت به مجازات شديدتر محکوم مي‌شوند.
تبصره 2- کارکنان تمامي دستگاه‌ها و سازمانهاي م?ثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي نيز مشمول حکم اين اين ماده و تبصره (1) آن مي‌شوند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان