بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,349

سقف معافيت مالياتي حقوق در سال 91 ماهانه 550 هزار تومان پيشنهاد شد

  1390/11/14
خلاصه: سقف معافيت ماليات بر حقوق در لايحه بودجه سال آينده به 66 ميليون ريال يافته است که اين رقم در هر ماه 550 هزار تومان مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سقف معافيت ماليات بر حقوق در لايحه بودجه سال آينده به 66 ميليون ريال افزايش يافته که نسبت به بودجه مصوب سال جاري براي يک سال 800 هزار تومان افزايش نشان مي‌دهد.

به اين ترتيب در صورت صورت تصويب نهايي سقف معافيت مالياتي در سال 91 به 550 هزار تومان افزايش خواهد يافت. سقف معافيت مالياتي حقوق در سال جاري 483 هزار تومان است.

در بند 12 لايحه بودجه آمده است: سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 7 ارديبهشت 1371 براي سال 1391، مبلغ شصت و شش ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود. شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذکر براي مشاغل وسائط نقليه در عملکرد سال 1391 الزامي نيست.

ماده 84 و 85 به شرح زير است:

ماده 84 : تا ميزان يکصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار , از يک يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .

ماده 85 : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود .

*بودجه پيشنهادي سازمان امور مالياتي

بودجه پيشنهادي براي سازمان امور مالياتي در سال آينده 742 ميليارد و 76 ميليون تومان است که از اين ميزان 11 ميليارد و 416 ميليون تومان براي مديريت اطلاعات مالياتي(طرح جامع مالياتي) و 577 ميليارد تومان براي وصول ماليات پيش‌بيني شده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان