بسم الله
 
EN

بازدیدها: 721

سوالاتي در خصوص نقل و انتقال قانوني چک

  1392/11/9

*باشگاه خبرنگاران: چنانچه صادر کننده چک فوت کند، آيا بانک مي‌تواند قبل از حصر وراثت و تعيين ورثه و بررسي اموال متوفي وجه چک را به دارنده پرداخت کند؟ 
 
*شاه صاحبي: در اين خصوص بانک هيچ منعي در پرداخت وجه چک ندارد چون با صدور چک، صاحب چک وجه آن را به شخص ديگري واگذار کرده و اين تصميم در زمان حيات او اتخاذ شده است. 
 
------------------------------
*باشگاه خبرنگاران: آيا اين امر در مواردي هم که چک مدت دار بوده و تاريخ سر رسيد آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد؟  
 
*شاه صاحبي: بله مطابق ماده 231 قانون امور حسبي بدهي‌هاي مدت‌دار (موجل) متوفي بعد از فوت وي حال و بروز مي‌شود، لذا در اين حالت هم چون چک در زمان حيات متوفي صادر شده، با مرگ وي بدهي مدت دار وي حال مي‌شود و بانک بايد قبل از تاريخ سررسيد وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفي هم به موجب ماده 311 قانون تجار، پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد و بانک ها بايد با با داشتن موجودي در حساب متوفي، وجه چک را پرداخت کنند. 

-----------------------------------------
*باشگاه خبرنگاران:اگر کسي چکي را به نام «ب» صادر کند و فرد اخير از آن چک را در معامله اي به «ج» واگذار کند، آيا صادر کننده چک مي‌تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بين او و «ب» اختلافات مالي وجود دارد جلوگيري کند؟  
  
*شاه صاحبي: هرگاه کسي بابت خريد کالا يا پرداخت بدهي خود چکي را که صادر کننده آن شخص ديگري است، بدهد ، صادر کننده چک نمي‌تواند به واسطه وجود اختلاف بين خود و گيرنده اوليه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دريافت مبلغ آن چک محروم کند زيرا هيچ ايرادي به دارنده حسن نيت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ايرادات به معناي عدم تاثير ايرادات بر مسئوليت امضاکننده سند تجاري در مقابل دارنده بدون سوءنيت بيان مي‌شود.

-------------------------------------- 
*باشگاه خبرنگاران: نقل و انتقال چک، قبل و بعد از طرح دعوي کيفري عليه صادر کننده، چه تاثيري در امر تعقيب متهم دارد؟    

*شاه صاحبي: براي تعقيب کيفري صادر کننده چک بلامحل نياز به شکايت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسي گفته مي‌شود که براي اولين بار چک را به بانک محالٌ عليه ارائه مي‌دهد و گواهي عدم پرداخت به نام وي صادر مي‌شود. 

براي اين که مشخص شود چه کسي براي اولين بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانک‌ها مکلفند با  مراجعه دارنده چک، هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد کنند.  

شخصي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد. البته اگر شخصي چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقيب کيفري خواهند داشت زيرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.
لذا اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به ديگري انتقال دهد يا اين که پس از برگشت و تنظيم شکايت کيفري، شاکي، چک را به ديگري واگذار کند، تعقيب کيفري متوقف شده و متهم از اين حيث قابل تعقيب نخواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان