بسم الله
 
EN

بازدیدها: 745

جرايم ورزشي، نيازمند رسيدگي تخصصي است

  1392/11/8
خلاصه: اگر يک ورزشکار در زمين فحاشي کند مراجع رسيدگي به آن کميته‌هاي انضباطي است ولي آنها احکام انضباطي صادر مي‌کنند ولي اگر شاکي خصوصي داشت در دادسراي ورزشي از نظر رسيدگي حقوقي يا کيفري به جرم او رسيدگي مي‌شود.
با تخصصي شدن علوم در دنيا و لزوم انجام کارهاي جامعه از طريق علمي، تخلفات نيز جنبه تخصصي به خود گرفته است. از اين رو در ايران نيز پس از تصويب ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در آن مي‌گويد «قوه قضاييه موظف است به منظور ارتقاي کيفي و افزايش کارايي محاکم نسبت به تخصصي کردن آنها بر حسب حجم عمليات، نيازهاي منطقه‌اي وتخصص اقدام کند.» رويکرد قوه قضاييه به سمتي راهنمايي شد تا تخلفات به صورت تخصصي رسيدگي شود.

در ورزش ايران نيز با توجه به راهيابي به ميدان هاي حرفه‌اي، ورزشکاران نيز بايد از دادسراي مستقلي براي رسيدگي به دادخواست هاي خود برخوردار شوند. «قانون» در گفت وگو با عبدالرحمن شاه‌حسيني رئيس اسبق کميته انضباطي فدراسيون فوتبال و قاضي دادسراي ناحيه 19 تهران به بحث در اين خصوص پرداخته است. 
 
عبدالرحمن شاه‌حسيني در خصوص لزوم رسيدگي تخصصي به جرايم ويژه ورزشي گفت: ورزش همواره از موضوعات مورد توجه به خصوص جوانان بوده است، درکنار اين توجه زياد به مقوله ورزش در همه سطوح و رشته‌هاي آن زمينه‌اي ايجاد شده است که اتفاقات پيرامون اين موضوع نيز افزايش پيدا کند، به‌گونه‌اي که بستر ايجاد جرايم ويژه و خاص نيز در حوزه ورزش بيشتري يافته است. 
 

در تخصص‌گرايي دادسراها بايد نگاهي ويژه به مقوله ورزش داشت  

اين قاضي ادامه داد: در طي ساليان اخير جرايم مرتبط با امور ورزشي بر اساس تعريفي که از پيش انجام شده است در دادسراي ويژه‌اي تحت عنوان «دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم دارويي، پزشکي و ورزشي» رسيدگي شده است اما با توجه به گستردگي اتفاقات و احتمالاً جرايم ارتکابي در ورزش به نظر مي‌رسد که ضرورت دارد در فضاي تخصص‌گرايي دادسراها و دادگاه‌ها نگاهي ويژه به مقوله ورزش و جرايم مرتبط با آن صورت گيرد.

با توجه به گسترش ورزش در کشور و حرفه‌اي شدن برخي از رشته‌هاي ورزشي در ايران و هزينه‌هاي ميلياردي که در برخي رشته‌ها مثل فوتبال خرج مي‌شود؛ که طبق آمار‌ها، سال گذشته 450 ميليارد تومان خرج فوتبال شد. در کنار اين مسائل طبيعي است، يک سري از تخلفات صورت گيرد که اين تخلفات اگر جنبه جرم داشته باشد بايد رسيدگي شود. 
 
وي افزود: بر اساس قوانين بين‌المللي و آيين‌‌نامه‌هاي داخلي اگر ورزشکاران از حيث انضباطي شکايتي داشته باشند اين شکايت‌ها بايد در مراجع انضباطي ورزش حل و فصل شوند ولي برخي از مسائل وجود دارد که صلاحيت ورود به کميته انضباطي را ندارد و بايد در مراجع قضايي رسيدگي شود که امروزه نيز اين امر از طرف ورزشکاران مورد استقبال قرار گرفته است.

ولي ورزشکاران بعد از شکايت به مراجع قضايي پرونده آنان به دادسراي تخصصي ارجاع نمي‌شود بلکه به نزديک‌ترين دادسرا از نظر جغرافيايي داده مي‌شود تا رسيدگي شود. اين قاضي دادگستري درباره ايجاد دادسراي ويژه جرايم ورزشي تصريح کرد: دستگاه قضايي همان‌گونه که به جرايم پزشکي به صورت تخصصي رسيدگي مي‌کند بايد يک دادسرا را به جرايم ورزشي اختصاص دهد تا ورزشکاران دادخواست‌هاي خود را در امور ورزشي به اين دادسرا ارجاع دهند. اين کار در صلاحيت رئيس قوه قضاييه است و در قانون هم براي راه اندازي دادسرا‌هاي تخصصي موادي پيش‌بيني شده که بايد به ورزش اختصاص داده شود.  

مجتمع دادگاه هاي ورزش افتتاح شود  

وي افزود: در عصر فعلي و طي سنوات اخير بايد يک دادسراي رسيدگي به جرايم ورزشي و يک مجتمع دادگاه‌هاي ورزشي افتتاح شود تا قضاتي که علاوه بر اطلاعات حقوقي داراي خصيصه‌هاي ذاتي در ورزش هستند را شناسايي کنند تا وقتي ورزشکاران براي دادخواست هاي خود به اين دادسرا مراجعه مي‌کنند صرف رسيدگي حقوقي به جرايم صورت نگيرد. اين کار باعث مي‌شود تا خانواده ورزش هم به سمت و سوي رسيدگي تخصصي به جرايم خود شود. 
 
شاه‌حسيني در خصوص نوع رسيدگي‌ها در دادسراي جرايم ورزشي ادامه داد: اگر يک ورزشکار در زمين فحاشي کند مراجع رسيدگي به آن کميته‌هاي انضباطي است ولي آنها احکام انضباطي صادر مي‌کنند ولي اگر شاکي خصوصي داشت در دادسراي ورزشي از نظر رسيدگي حقوقي يا کيفري به جرم او رسيدگي مي‌شود. 
 
وي افزود: اگر کسي در ميدان ورزشي ديگري را مجروح کرد و فرد صدمه ديد بايد به دادسرا شکايت کند تا مطالبه ديه کند و در کميته‌هاي انضباطي نمي‌توان از ضارب طلب ديه کرد يا براي آن حکم صادر کرد. در مجموع از مصاديقي که مي‌توان در دادسرا به آن رسيدگي کرد سرقت، قتل و جرايمي‌است که در دادگستري به آن رسيدگي مي‌شود و در صلاحيت رسيدگي کميته‌هاي انضباطي ورزش نيست.

او با بيان اينکه طرح هايي در رابطه با تشکيل دادگاه‌ها و دادسراهاي ويژه جرايم ورزشي پيش از اين مطرح بوده است، بيان داشت: هرچند در حال حاضر جرايم خاص ورزشي در دادسراي ناحيه 19 رسيدگي مي‌شود اما به نظر مي‌رسد که جداسازي رسيدگي به جرايم خاص ورزشي موضوعي باشد که مي‌تواند جدي تر از گذشته مطرح شود. در بحث حقوقي نيز مي‌تواند اين دادسراهاي تخصصي پرونده‌ها را از حيث موضوع و رسيدگي هاي حقوقي در يک قسمت تجميع کند تا ورزشکاران دادخواست هاي خود را به صورت تخصصي شده دريافت کنند. 

اين قاضي خاطرنشان کرد: همانطور که براي جرايم پزشکي دادسراي تخصصي ايجاد شده براي ورزش نيز مي‌توان دادسراي تخصصي ايجاد کرد ولي اينها به معني رسيدگي نشدن شکايات ورزشکاران در ساير شعب دادسراها نيست؛ بلکه اين شکايات در تمام مراجع قضايي رسيدگي مي‌شود ولي به صورت پراکنده است. اين پرونده‌ها بايد به نحو مطلوب در مراجع تخصصي به صورت اختصاصي تجميع شود تا قضات آشنا به ورزش به آن رسيدگي کنند. ولي اين موضوع نمي‌تواند در استان‌ها انجام شود چون وسعت کار آنها به اندازه تهران گسترده نيست تا هر پرونده در دادسراي تخصصي خود رسيدگي شود و مي‌توان آنها را در دادگاه‌هاي مربوطه رسيدگي کرد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان