بسم الله
 
EN

بازدیدها: 745

تجاوز و بزه ديدگي زنان- قسمت چهارم

  1392/11/4
قسمت بعدي

ج)ـ علل اجتماعي

ـ افزايش سن ازدواج

براساس‌ آمارهاي‌ كنوني‌، ميانگين سن‌ ازدواج‌ در سال‌ 81-1380 تقريباً 5/2 سال‌ افزايش‌ يافته‌ است‌، به طوري‌ كه‌ ميانگين سن ازدواج دختران‌ به 25 سال‌ و در پسران‌ به‌ 30 سال‌ رسيده‌ است‌. در حالي كه ازدواج‌، نيازي طبيعي‌ است‌، زماني‌ كه‌ اين‌ نياز تأمين‌ نشود، مي‌تواند مشكلات‌ و تبعات‌ جبران‌ناپذيري‌ از جمله تجاوز جنسي را براي‌ فرد و جامعه‌ به‌ همراه‌ ‌آورد. وقتي اين عامل در كنار عوامل تحريك كنندة ديگر قرارگيرد و اعتقادات ديني جوانان تضعف شود، بايد وقوع چنين معضلاتي را انتظار داشت.
 

ـ افزايش عوامل تحريك كننده

امروزه دشمنان انقلاب اسلامي دريافته‌اند كه انقلاب، با يك كودتا يا رفرم شكل نگرفته است تا با يك فشار سياسي از ميان برود، بلكه به اعتقاد يكي از تحليل‎گران سياسي خارج از كشور، اين انقلاب بر مبناي ايدئولوژي مستحكم الهي و حضور عظيم مردم استوار گرديده و حكومت ايران جنبشي متكي بر ارزش‌هاي ديني است كه مقابله با چنين انقلابي فقط از طريق فرهنگي امكان‌پذير است.[63] بنابراين چندين كانال راديويي و تلويزيوني مبتذل به زبان فارسي و با بودجه دولتي امريكا براي تحريف اذهان نسل سوم انقلاب راه‌اندازي شده است، از طرف ديگر با وارد كردن انواع سي‌دي‌هاي مبتذل، تصاوير مستهجن، ايجاد و رواج گروه‌هاي رپ و... روز به‎روز جوانان را از دامان فرهنگ واجتماع اين مرز و بوم خارج كرده و انواع انحرافات اخلاقي را بين آنها رواج مي‎دهند.

د)ـ علل خانوادگي

ـ عدم رعايت حريم عفاف در مسائل جنسي والدين

اسلام در زمينه روابط زوجين توصيه‌هاي مهمي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
امام صادق(ع)فرمودند: «مرد نبايد وقتي كودكي يا نوجواني در اتاق باشد با زنش مقاربت كند، زيرا اين امر موجب تمايل آنها به زنا مي‌شود».[64] در يك حديث ديگر، امام صادق(ع) به نقل از رسول اكرم (ص) مي‌فرمايد: قسم به كسي كه جانم در دست اوست، اگر مردي در حالي كه كودكي در اتاق بيدار است و آنها را مي‌بيند و صداي نفس‌هايشان را مي‌شنود، با همسرش همبستر شود، هرگز آن كودك رستگار نمي‌شود و در آينده منحرف خواهد شد.»[65]
كودكاني كه شاهد صحنه‌هاي روابط جنسي والدين هستند، دوست دارند همان وقايع و جريان را به مرحله اجرا و عمل درآورند و تا مدت‎ها آن وقايع را در ذهن خود مرور كنند. البته گاهي اين موضوع در ابتدا براي كودكان و در مواردي نوجوانان، معناي جنسي ندارد، ولي آنان از اين صحنه‌ها عكسبرداري ذهني كرده و در مواردي تقليد مي‎نمايند. به تدريج عمل غيرجنسي آنها كه اغلب تقليدي است، به عملي جنسي و براي وصول به اهداف جنسي تبديل خواهد شد كه فرجام آن مي‎تواند براي فرد و جامعه بسيار خطرناك باشد.[66]
بررسي‌هاي تجربي نيز نشان داده‌اند كه مشاهدة روابط غريزي، معاشقه‌ها و مغازله‌ها مي‎تواند سبب تحريك و بيداري جنسي كودكان ‌شود و در شرايط مشابه، آنها را به وادي انحراف بكشاند.
يكي ديگر از مسائلي كه زمينه‌ساز انحراف جنسي جوانان مي‌باشد، آرايش و پوشش نامناسب مادر يا خواهر در نزد نوجوان يا جوان بالغ مي‌باشد. هرچند آرايش زن و شوهر براي يكديگر امري لازم و مورد توصيه اسلام مي‌باشد، اما نكته قابل ذكر اين است كه در خانواده‌اي با فرزندان نوجوان يا بالغ، اين آراستن‌ها بايستي به حداقل ممكن كاهش يابد و يا دور از چشم آنها اعمال گردد. زيرا ديدن اين امور مي‌تواند براي جوان تحريك‌كننده باشد. بررسي‌هاي علمي نشان مي‌دهند كه گاهي مادران، دانسته يا ندانسته در تحريك‌ و انحراف فرزندان تأثير دارند.[67] 

ـ وجود سابقه اقدام به تجاوز در اطرافيان

اگـر در خانـواده‌اي حدود شـرع رعايـت نشـود و اعضاي خانواده يا اعضاي فاميل داراي روابط بي‌بندوباري باشند، اين صحنه‌ها تاثير مستقيمي بر روح و روان كودك مي‌گذارد، به ويژه اگر پدر يا يكي از اعضاي فاميل، روابط جنسي نامشروع خود را براي ديگران تعريف كند و فرزند شاهد و شنونده باشد. اين امر با توجه به الگوبرداري كودك و نوجوان از بزرگترهاي فاميل يا خانواده مي‌تواند تاثير مستقيمي روي شخصيت او داشته باشد. گاهي كودك در يك محيط نگاه‌هاي زيركانه و مخفي دارد، زماني خود را به خواب مي‌زند تا از واقعه‌اي سردرآورد، در مواردي به تماشاي خود و ديگران مشغول مي‌شود و حتي دوست دارد شاهد روابط ديگران باشد كه حاكي از انحراف يا مقدمه‌اي براي انحرافات مي‌باشد، در اينجا پدر الگوي نامناسبي براي پسر يا پسرانش خواهد بود، اگر در خانواده‌اي پدر با دختر يا دخترانش رابطه نامشروع داشته باشد ، پسر خود را درانجام اين‌كار تقويت مي‌كند.[68] چنانچه سخنان مشاور استاندار خوزستان[69] نمونه‌اي از تقليد برادر از پدر در تجاوز به دختر خانواده مي‌باشد.

هـ)ـ علل حقوقي

ـ عدم گزارش تجاوز از سوي قرباني

يكي از علل تداوم و گسترش اين پديدة شوم، عدم مراجعه و گزارش قربانيان تجاوز به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد، تجاوز جنسي، جرمي خشونت‎زا است كه معمولاً گزارش آن، در مقايسه با ساير بزهكاري‌ها كمتر و ناقص‌تر است و در عين حال، در بين ساير بزهكاري‌ها از رشد سريع‌تري برخوردار مي‌باشد. زناني كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند، اين احتمال را مي‌دهند كه بعد از افشاي اين راز، از سوي جامعه و خانواده و حتي نزديكان خود طرد شوند و به آنان به عنوان يك فرد منحرف نگريسته شود. لذا بسياري از آنها ترجيح مي‌دهند كه براي حفظ آبروي خويش اين راز را تا آخر عمر براي خود نگهدارند. دختراني‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ مورد آزار جنسي‌ قرار مي‎گيرند، به خاطر ترس‌ از آبرو، ربوده‌ شدن‌ خود را افشا نمي‎نمايند و همين‌ موضوع‌ باعث‌ ادامه‌ فعاليت‌ جنايتكارانة متجاوزان مي‎شود.[70]
عقيده بر اين است كه از هر10 تجاوز جنسي، فقط يك مورد گزارش مي‌شود. اين تعداد، در زماني كه قرباني، فرد متجاوز را مي‌شناسد، بسيار كمتر مي‌شود. زيرا اغلب قربانيان از طرح اين مسئله احساس شرم مي‌كنند.[71] همچنين ممكن است آنان نخواهند آشنا يا خويشاوند خود را كه مرتكب تجاوز شده است، تسليم پليس كنند و آن شخص تحت تعقيب قرار بگيرد يا زنداني شود؛ به اين علت از ارائه گزارش تجاوز جنسي اكراه دارند و احساس شرمساري و بدنامي مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند خود را وارد ماجرايي نكنند كه موجب سرافكندگي علني مي‌شود.[72] لذا اغلب زنان بزه‎ديده، موضوع را به مراجع قانوني اطلاع نمي‌دهند.
دليل ديگر، تحقيري است كه قرباني در جلسات محاكمه احساس مي‎كند، برخي از قوانين و رفتارهاي قضايي به گونه‌اي است كه گويي قرباني تحت محاكمه است؛ قانون، براي پيشگيري از اينكه زنان كينه‌توز، كسي را به دروغ، متهم به تجاوز جنسي نكنند، سخت‎گيري مي‎كند.[73]
در امريکا تنها نيمي از متجاوزان دستگير مي شوند و از هر 5 نفر دستگير شده، تنها 3 نفر تحت تعقيب قرار مي گيرند و تنها نيمي از مواردي که تحت تعقيب قرار مي گيرند، به دادگاه احضار مي شوند و در پايان نيز فقط يک مورد از شش موردي که به دادگاه مي روند، محکوم مي شوند. از سوي ديگر تحت تعقيب قرار گرفتن يک متجاوز، غالباً به معناي بازجوئي وي در دادگاه به وسيل? وکلاي مدافع متخاصم و متهم شدن او به اغفال است. به جهت تعداد بسيار کم محکوميت متجاوزين، بسياري از زنان امريکا در وهل? اول از گزارش اين بزه دلسرد مي شوند؛[ 74 ] اما در دو دهه اخير، در کشورهاي غربي تعداد گزارشات تجاوز جنسي، سريعتر از هر جرم يا خشونت ديگري ارائه ميشود.[ 75]


نويسنده : رضا رمضان نرگسي
مشاوره حقوقی رایگان