بسم الله
 
EN

بازدیدها: 637

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و دوم

  1392/10/26
خلاصه: اصل يكصد و هفدهم : رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراشركت كنندگان, انتخاب مي شود, ولي هرگاه در دوره نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد, روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اندشركت مي كنند, ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر, از شركت در انتخابات منصرف شوند, از ميان بقيه, دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
قسمت قبلي

اصل يكصد و هفدهم :


رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراشركت كنندگان, انتخاب مي شود, ولي هرگاه در دوره نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد, روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اندشركت مي كنند, ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر, از شركت در انتخابات منصرف شوند, از ميان بقيه, دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.

----------------------------

تفسيرشماره 55/306 تاريخ 29/3/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

به‌طوري‌ كه‌ استحضار دارند به‌موجب‌ اصل‌ يكصد و هفدهم‌ قانون‌ اساسي‌، رئيس‌ جمهور با اكثريت‌ مطلق‌ آراي‌ شركت‌ كنندگان‌ انتخاب‌ مي‌شود و در صورتي‌ كه‌ در مرحله‌ اول‌ هيچ‌ يك‌ از نامزدها چنين‌ اكثريتي‌ بدست‌ نياورند، انتخابات‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ كشيده‌ مي‌شود.

با عنايت‌ به‌اينكه‌ كيفيت‌ انتخاب‌ رئيس‌ جمهور در مرحله‌ دوم‌ مشخص‌ نگرديده‌ خواهشمند است‌ دستور فرمايند در پاسخ‌ اعلام‌ نمايند كه‌ در مرحله‌ دوم‌ نيز اكثريت‌ مطلق‌ آرا ملاك‌ عمل‌ خواهد بود و يا كسب‌ اكثريت‌ نسبي‌ آرا كافي‌ است‌.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري _ وزير كشورشماره 2764 تاريخ‌ 5/4/1364

جناب‌ حجت‌الاسلام‌ ناطق‌ نوري

وزير محترم‌ كشور

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 55/306 مورخ‌ 29/3/1364:

نظر اكثريت‌ ( سه چهارم) اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«در دوره‌ دوم‌ هر يك‌ از دو نفر كه‌ اكثريت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ مي‌شود. نهايت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آراي‌ مربوط‌ به‌ غير اين‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ صاحب‌ اكثريت‌ به‌ اكثريت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آراي‌ مربوط‌ به‌ ديگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بياورند به‌ اكثريت‌ نسبي‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتيجه‌ واحد است‌. و فردي‌ كه‌ از دو نفر اكثريت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجديد انتخابات‌ قانوني‌ نيست‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
مشاوره حقوقی رایگان