بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,358

دانستني هاي ابتدايي در مواجهه با ماموران

  1392/10/17

اتيکت حاوي نام و نام خانوادگي ماموران پليس اعم از انتظامي و راهنمايي و رانندگي فلسفه اي جز شناسايي ماموران ندارد. بالطبع يکي از رفتارهاي اصولي در جهت هدايت و دلالت مامور پليس در مسير رعايت قانون و اَداي صحيح وظيفه محوّله، يادداشت كردن نام و نام خانوادگي اوست. يعني با تحقيق در نام و نشان وي و نگاشتن آن، او را متوجه اين موضوع خواهيد كرد که در صورت تخطّي از وظايف و يا تعدّي از اختيارات قانوني، براي عارض شدن به دادسراي نظامي قيام خواهيد كرد.
در صورت مخدوش بودن اتيکت ماموران انتظامي، اين حق قانوني شماست که از وي کارت شناسايي ماموررا مطالبه كنيد و تا زماني که کارت شناسايي خود را تسليم نکرده است، مي توانيد با تماس با شماره 197 به عنوان تلفن شکايات نيروي انتظامي و گزارش موضوع و اعزام دژبان و يا بازرس رسيدگيکننده به تخلفات به محل از مبادرت به هر گونه همکاري با مامور مستنکف خودداري كنيد. در اين صورت با گزارش موضوع، بلافاصله دژبان نيروي انتظامي به محل اعزام و به موضوع عدم اظهار هويت از سوي مامور رسيدگي خواهد شد.
بار ديگر موکداً عرض ميشود که عدم همکاري با مامور انتظامي و يا راهور فاقد اتيکت و يا کارت شناسايي يا در صورت مخدوش بودن يا دست نويس بودن، تمرّد محسوب نميشود.
در خصوص ماموران راهنمايي و رانندگي توجه داشته باشيد که علاوه بر نام و نام خانوادگي، به محل استقرار و روز و ساعت مواجهه تان با آن مامور محتاج هستيد. لذا ضمن درج نام و نام خانوادگي مامور خاطي، روز، زمان دقيق (ساعت و دقيقه) و از همه مهمتر محل ماموريت وي ( مثلاً ميدان تجريش يا خيابان ظفر) را نيز يادداشت كنيد، زيرا بر اساس آن مامور خاطي راحتتر شناسايي ميشود.
البته در صورت رويت تخلف ماموري، بهتر است بلافاصله با شماره 197 تماس گرفته، گزارش كرده و در محل بمانيد تا دژبان و يا بازرس انتظامي به محل وقوع تخلف برسد. توجه داشته باشيد که ماموران انتظامي حق ترک محل ماموريت خود را ندارند. در خصوص تخلفات راهنمايي و رانندگي، به ياد داشته باشيد که در صورت ارتکاب تخلف با خودروي شخصي تان، لزومي بر پياده شدن از خودرو نبوده و مطابق آيين ماموريت انتظامي، اين پليس راهنمايي يا انتظامي است که بايد به سمت شما بيايد براي چک کردن مدارک شما و رسيدگي به تخلفات شما.
توجه داشته باشيد که هر گونه بي احترامي کلامي يا عملي از سوي ماموران حين اعمال قانون، في نفسه تخلف بوده و چنانچه با شماره 197 تماس گرفته و گزارش كنيد، حتي در صورت ترک محل موضوع قطعا رسيدگي شده و نتيجه به تماس گيرنده گزارش ميشود. علاوه بر شماره تماس تلفني سامانه پيامکي 3000197 هم به صورت نوشتاري و پيامکي آماده دريافت شکايات است.
نكته ديگر اينکه گزارش موارد تخلف ماموران لزوماً قرار نيست که مربوط و مبتلا به خود گزارش دهنده باشد و چنانچه شاهد و ناظر تخلفات ماموران در حق ساير شهروندان نيز بوديد، ميتوانيد گزارش كنيد.
همچنين ماموران براي ورود به حوزه خصوصي نيازمند حکم قضايي براي ورود هستند. بديهي است که ماموران براي ورود بايد واجد حکم قضايي تاريخ دار (هم تاريخ صدور و هم تاريخ اعتبار مشخص و محدود و نه اعتبار نا محدود) باشند که در متن آن صراحتاً ورود به محل اختصاصي را مورد دستور قرار داده باشد . حکم مذکور نميتواند کلي باشد و بايد در مورد يک مکان مشخص صادر شده باشد در غير اينصورت صاحب مکان ميتواند از همکاري با ماموران سرباز زده و از آنها شکايت تحت عنوان ورود به عنف مطرح كند.
صاحب مکان ميتواند قبل از ورود ماموران علاوه بر مطالبه حکم ورود، کارت شناسايي ماموران را نيز مطالبه كند. در حکم ورود بايد نام ماموران صراحتاً قيد شده باشد. در صورت عدم ارائه کارت شناسايي صاحب مکان ميتواند از همکاري با هر فرد استنکاف کننده خودداري كند.
ورود يا بازداشت افراد در شب اصولاً غيرمجازاست، مگر به تشخيص صريح مقام قضايي و وجود ضرورت انجام خواهد شد. طبعا از مقام قضايي صادر کننده حکم ورود يا بازداشت شبانه مي توان در دادسراي انتظامي قضات شکايت كرد و وي بايد در دادسرا و دادگاه انتظامي ضرورت ورود يا بازداشت شبانه را اثبات كند، در غير اين صورت مستوجب محکوميت خواهد بود.نويسنده: امير سالار داوودي-وکيل دادگستري 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان