بسم الله
 
EN

بازدیدها: 673

اعلاميه‌ کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌؛ مصوب‌ 1993- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1392/10/15
قسمت قبلي

دـ حقوق‌ کودک‌

1- کنفرانس‌ جهاني‌ اصول‌ بيانيه‌ “نخستين‌ خواست‌ براي‌ کودکان‌” CALL FORER)
(CHILDREN FIRST را مورد تصريح‌ قرار داده‌ و در اين‌ رابطه‌ بر اهميت‌ تلاش‌هاي‌ عمده‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ بويژه‌ تلاش‌هاي‌ صندوق‌ کودکان‌ ( UNICEF ) براي‌ ارتقاء احترام‌ به‌ حق‌ بقاء، حمايت‌، توسعه‌ و مشارکت‌ کودکان‌ تأکيد مي‌کند.

2- به‌ منظور دستيابي‌ به‌ تصويب‌ و پذيرش‌ جهاني‌ کنوانسيون‌ حقوق‌ کودک‌ تا سال‌ 1995 و امضاء اعلاميه‌ اجلاس‌ سران‌ جهان‌، برنامه‌ اقدام‌ و همچنين‌ اجراء و اثر آنها از سوي‌ تمامي‌ کشورها بايد اقداماتي‌ انجام‌ گيرد. کنفرانس‌ جهاني‌ کشورها را ترغيب‌ مي‌نمايد که‌ تحفظات‌ خود را در قبال‌ کنوانسيون‌ در صورتي‌ که‌ در مغايرت‌ با اهداف‌ کنوانسيون‌ و يا در تعارض‌ با قوانين‌ معاهدات‌ بين‌المللي‌ است‌ بازپس‌ گيرند.

3- کنفرانس‌ جهاني‌ تمامي‌ کشورها را ترغيب‌ مي‌کند تا اقدامات‌ را بمنظور بکارگيري‌ منابع‌ موجود در بالاترين‌ سطح‌ ممکن‌ با حمايت‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ بمنظور دستيابي‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ اقدام‌ اجلاس‌ جهاني‌ سران‌ بعمل‌ آورند. کنفرانس‌ جهاني‌ از کشورها مي‌خواهد تا مفاد کنوانسيون‌ حقوق‌ کودک‌ را در برنامه‌هاي‌ اقدام‌ ملي‌ خود لحاظ‌ کنند. بوسيله‌ اين‌ برنامه‌هاي‌ اقدامات‌ ملي‌ و از طريق‌ تلاشهاي‌ بين‌المللي‌، اولويت‌ ويژه‌ بايستي‌ به‌ کاهش‌ نرخ‌ مرگ‌ و مير نوزادان‌، کاهش‌ نرخ‌ سوء تغذيه‌ و بيسوادي‌ و تأمين‌ آب‌ آشاميدني‌ سالم‌ و آموزش‌ اساسي‌ کودکان‌ اختصاص‌ داده‌ شود. برنامه‌هاي‌ اقدامات‌ ملي‌ مي‌بايست‌ هر زمان‌ که‌ لازم‌ شد در جهت‌ مبارزه‌ با وضعيت‌هاي‌ اضطراري‌ ناشي‌ از وقوع‌ فجايع‌ طبيعي‌، درگيريهاي‌ مسلحانه‌ و مسائل‌ شديد کودکان‌ در وضعيت‌ فقر مفرط‌ بکار گرفته‌ شود.

4- کنفرانس‌ جهاني‌ کليه‌ کشورها را ترغيب‌ مي‌کند تا با حمايت‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ به‌ مسئله‌ حاد کودکان‌ بويژه‌ تحت‌ شرايط‌ دشوار بپردازند، با استثمار و سوء استفاده‌ از کودکان‌ مي‌بايست‌ بطور مؤثر مبارزه‌ شود. از جمله‌ از طريق‌ پرداختن‌ به‌ عوامل‌ ريشه‌اي‌ آنها به‌ منظور مقابله‌ با نوزاد دخترکشي‌، فحشاء کودک‌ و پورنوگرافي‌ کودک‌ و همچنين‌ ساير اشکال‌ سوء استفاده‌ سکسي‌.

5- کنفرانس‌ جهاني‌ از کليه‌ اقدامات‌ سازمان‌ ملل‌ و سازمان‌هاي‌ تخصصي‌ آن‌ در جهت‌ تضمين‌ حمايت‌ و ارتقاء مؤثر حقوق‌ بشر کودک‌ دختر حمايت‌ مي‌کند. کنفرانس‌ جهاني‌ کشورها را ترغيب‌ مي‌کند تا با بررسي‌ محدود قوانين‌ و مقررات‌ موجود، سنت‌ها و روش‌هايي‌ را که‌ به‌ موجب‌ اعمال‌ آنها عليه‌ کودک‌ دختر تبعيض‌ واقع‌ مي‌شود و يا ضرري‌ متوجه‌ آنها مي‌شود حذف‌ نمايد.

6- کنفرانس‌ جهاني‌ قوياً از اين‌ پيشنهاد که‌ دبيرکل‌ مطالعه‌اي‌ را در خصوص‌ روش‌هاي‌ بهينه‌ کردن‌ حمايت‌ کودکان‌ در درگيري‌هاي‌ مسلحانه‌ آغاز کند، حمايت‌ مي‌کند. بمنظور تسهيل‌ مساعدت‌ به‌ کودکان‌ در مناطق‌ جنگي‌، ارزشهاي‌ انسان‌دوستانه‌ و اقدامات‌ لازم‌ مي‌بايست‌ بعمل‌ آيد. اين‌ اقدامات‌ مي‌بايست‌ شامل‌ حمايت‌ از کودکان‌ در مقابل‌ استفاده‌ کنترل‌ نشده‌ از کليه‌ تسليحات‌ جنگي‌ بويژه‌ مين‌هاي‌ ضد پرسنل‌ بشود. نياز به‌ مراقبت‌هاي‌ بعدي‌ و بازپروري‌ کودکان‌ شکنجه‌ شده‌ بواسطه‌ جنگ‌ مي‌بايست‌ بلافاصله‌ مورد توجه‌ و رسيدگي‌ قرار گيرد. کنفرانس‌ از کميته‌ حقوق‌ کودک‌ مي‌خواهد که‌ حداقل‌ سن‌ قانوني‌ جهت‌ خدمت‌ در نيروهاي‌ مسلح‌ را افزايش‌ دهد.

7- کنفرانس‌ جهاني‌ توصيه‌ مي‌کند که‌ موضوعات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضعيت‌ کودکان‌ بطور منظم‌ از سوي‌ کليه‌ ارگانها و مکانيزم‌هاي‌ مربوط‌ به‌ سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ و همچنين‌ توسط‌ ارگانهاي‌ نظارت‌ کننده‌ آژانس‌هاي‌ تخصصي‌ در انطباق‌ با وظايفشان‌ مورد بررسي‌ و نظارت‌ قرار گيرد.

8- کنفرانس‌ جهاني‌ اهميت‌ نقشي‌ که‌ سازمانهاي‌ غيردولتي‌ در اجراي‌ مؤثر تمامي‌ ابزارهاي‌ حقوق‌ بشر، و بويژه‌ کنوانسيون‌ حقوق‌ کودک‌ ايفاء مي‌نمايند را مورد شناسايي‌ قرار مي‌دهد.

9- کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ کميته‌ حقوق‌ کودک‌ توصيه‌ مي‌کند با کمک‌ مرکز حقوق‌ بشر بتواند بنحوي‌ سريع‌ و مفيد و مؤثر وظايف‌ خود را به‌ انجام‌ رساند، بويژه‌ با توجه‌ به‌ ميزان‌ بي‌ سابقه‌ تصويب‌ کنوانسيون‌ و تسليم‌ گزارشات‌ کشورها که‌ متعاقب‌ آن‌ صورت‌ مي‌گيرد.

آزادي‌ از شکنجه‌

کنفرانس‌ جهاني‌ از تصويب‌ کنوانسيون‌ عليه‌ شکنجه‌ و ساير رفتارها و اعمال‌ بي‌رحمانه‌ و غيرانساني‌ توسط‌ بسياري‌ از کشورهاي‌ عضو استقبال‌ مي‌کند و اميدوار است‌ ساير کشورهاي‌ عضو نيز هر چه‌ سريعتر آنرا تصويب‌ کنند.
کنفرانس‌ جهاني‌ تأکيد مي‌کند که‌ يکي‌ از وحشيانه‌ترين‌ طرق‌ نقض‌ کرامت‌ انساني‌ عمل‌ شکنجه‌ است‌ که‌ در نتيجه‌ آن‌ کرامت‌ فرد قرباني‌ از بين‌ رفته‌ و توانايي‌ ادامه‌ حيات‌ و ساير فعاليت‌ها از وي‌ سلب‌ و يا تا حدي‌ گرفته‌ مي‌شود.
کنفرانس‌ جهاني‌ تأييد مي‌کند که‌ طبق‌ قوانين‌ حقوق‌ بشر و قوانين‌ انسان‌ دوستانه‌، آزادي‌ از شکنجه‌ حقي‌ است‌ که‌ بايد در کليه‌ شرايط‌ حمايت‌ شود، از جمله‌ در زمان‌ ناآرامي‌هاي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ و يا هنگام‌ درگيريهاي‌ مسلحانه‌.
کنفرانس‌ جهاني‌ بدين‌ ترتيب‌ از کليه‌ دولتها مي‌خواهد که‌ هر چه‌ سريعتر به‌ عمل‌ شکنجه‌ خاتمه‌ داده‌ و از طريق‌ اجراي‌ کامل‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و نيز ساير کنوانسيون‌هاي‌ مربوطه‌ و در صورت‌ لزوم‌ با تقويت‌ مکانيزم‌هاي‌ موجود اين‌ عمل‌ شيطاني‌ را از بين‌ ببرند. کنفرانس‌ جهاني‌ از کليه‌ دولت‌ها مي‌خواهد همکاري‌ کاملي‌ را با گزارشگر ويژه‌ به‌ منظور انجام‌ وظايفش‌ داشته‌ باشند.
به‌ ضمانت‌ جهاني‌ براي‌ اجراي‌ مؤثر “اصول‌ اخلاقيت‌ طب‌ در مورد نقش‌ پرسنل‌ بهداشتي‌ و بويژه‌ پزشکان‌ در حمايت‌ از زندانيان‌ و بازداشتيان‌ از شکنجه‌ و ساير اعمال‌ يا رفتارهاي‌ بي‌ رحمانه‌ و غيرانساني‌” که‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ تصويب‌ گرديد بايد توجه‌ ويژه‌ داشت‌.
کنفرانس‌ جهاني‌ بر اهميت‌ ساير فعاليت‌هاي‌ عيني‌ در چارچوب‌ سازمان‌ ملل‌ تأکيد مي‌کند با توجه‌ به‌ نياز به‌ ياري‌ رساندن‌ به‌ قربانيان‌ شکنجه‌ و تضمين‌ راه‌حل‌هاي‌ مؤثرتر براي‌ بازپروري‌ فيزيکي‌، رواني‌ و اجتماعي‌ قربانيان‌، ارائه‌ منابع‌ لازم‌ براي‌ اين‌ منظور بايد از طريق‌ کمک‌هاي‌ بيشتر صندوق‌ اهدايي‌ براي‌ قربانيان‌ شکنجه‌ به‌ ساير فعاليت‌ها اولويت‌ يابد.
دولت‌ها بايد قوانيني‌ را لغو کنند که‌ به‌ افراد مسئول‌ به‌ نقض‌ شديد حقوق‌ بشر مانند شکنجه‌ مصونيت‌ مي‌دهد و همچنين‌ بايد موارد نقض‌ را مورد محاکمه‌ قرار داده‌ تا اساس‌ محکمي‌ را براي‌ اجراي‌ قانون‌ پي‌ريزي‌ کنند.
کنفرانس‌ جهاني‌ تأييد مي‌کند که‌ تلاش‌ براي‌ خاتمه‌ شکنجه‌ بايد بيش‌ از هر چيز به‌ خودداري‌ از شکنجه‌ تمرکز يابد و بدين‌ ترتيب‌ درخواست‌ مي‌کند پروتکل‌ اختياري‌ کنوانسيون‌ که‌ هدف‌ آن‌ ايجاد نظام‌ خودداري‌ از شکنجه‌ از طريق‌ بازديد دائمي‌ بازداشتگاهها مي‌باشد هر چه‌ سريعتر تصويب‌ گردد.

مفقود شدن‌ اجباري‌

کنفرانس‌ جهاني‌ ضمن‌ استقبال‌ از تصويب‌ اعلاميه‌ حمايت‌ از افراد محکوم‌ به‌ مفقود شدن‌ اجباري‌ از کليه‌ دولت‌ها مي‌خواهد راههاي‌ مؤثر قانوني‌، اداري‌ و قضايي‌ بيابند تا از عمل‌ مفقود شدن‌ اجباري‌ جلوگيري‌ کرده‌، به‌ آن‌ خاتمه‌ داده‌ و مورد محاکمه‌ قرار دهند. کنفرانس‌ جهاني‌ تأکيد مي‌کند که‌ کليه‌ دولت‌ها موظفند در هر شرايطي‌ هنگامي‌ که‌ تصور شود فردي‌ بالاجبار در حوزه‌ نفوذي‌ آنان‌ مفقود گرديده‌ بازرسي‌ لازم‌ را انجام‌ دهند و در صورت‌ تأييد اتهامات‌ فرد متخلف‌ را مورد محاکمه‌ قرار دهند.

حقوق‌ افراد معلول‌

1- کنفرانس‌ جهاني‌ تأکيد مي‌کند کليه‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ جهاني‌ هستند و بدون‌ استثناء شامل‌ افراد معلول‌ نيز مي‌شوند. کليه‌ افراد از بدو تولد يکسان‌ هستند و از حقوق‌ مشترک‌ حيات‌، رفاه‌،آموزش‌، کار، زندگي‌ مستقل‌ و شرکت‌ فعال‌ در کليه‌ جنبه‌هاي‌ اجتماعي‌ برخوردار مي‌باشند. بنابراين‌، هر نوع‌ تبعيض‌ مستقيم‌ يا رفتار تبعيض‌آميز منفي‌ نسبت‌ به‌ فرد معلول‌ نقض‌ حقوق‌ فرد تلقي‌ مي‌شود. کنفرانس‌ جهاني‌ از دولت‌ها مي‌خواهد در صورت‌ لزوم‌ قوانيني‌ را براي‌ تضمين‌ برخورداري‌ افراد معلول‌ از اين‌ حقوق‌ تصويب‌ يا تعديل‌ کند.

2- فرد معلول‌ مي‌تواند همه‌ جا باشد. بايد با نابودي‌ کليه‌ موانع‌ موجود در اجتماع‌ اعم‌ از فيزيکي‌، مالي‌، اجتماعي‌ يا رواني‌ که‌ مشارکت‌ کامل‌ فرد معلول‌ را محدود يا ناممکن‌ مي‌سازند به‌ اين‌ افراد فرصت‌هاي‌ مشترک‌ داده‌ شود.

3- کنفرانس‌ جهاني‌ با توجه‌ به‌ برنامه‌ عمل‌ جهاني‌ براي‌ افراد معلول‌ که‌ در سي‌ و هفتمين‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ تصويب‌ گرديد از مجمع‌ عمومي‌ و شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ درخواست‌ مي‌کند پيش‌نويس‌ “قوانين‌ استاندارد براي‌ يکسان‌سازي‌ فرصت ها براي‌ افراد معلول‌” که‌ در جلسه‌ خود در سال‌ 1993 تهيه‌ شد را تصويب‌ نمايند.

همکاري‌، توسعه‌ و تقويت‌ حقوق‌ بشر

1- کنفرانس‌ جهاني‌ پيشنهاد مي‌کند فعاليت‌هاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ به‌ منظور ارتقاء دموکراسي‌، توسعه‌ و حقوق‌ بشر اولويت‌ يابند.

2- بايد به‌ تلاش‌هايي‌ که‌ به‌ منظور تقويت‌ و تأسيس‌ نهادهاي‌ حقوق‌ بشر، تقويت‌ جوامع‌ مدني‌ جمعي‌ و حمايت‌ از گروه‌هاي‌ آسيب‌پذير انجام‌ مي‌گيرد توجهي‌ خاص‌ شود. در اين‌ بافت‌، درخواست‌ کمک‌ از سوي‌ دولت‌ها براي‌ انجام‌ انتخابات‌ آزاد و عادلانه‌ و از جمله‌ کمک‌ به‌ جنبه‌هاي‌ حقوق‌ بشري‌ انتخابات‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ به‌ عموم‌ در مورد انتخابات‌ از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار است‌. کمک‌ به‌ تقويت‌ اجراي‌ قانون‌، ارتقاء آزادي‌ بيان‌ و اجراي‌ عدالت‌ و نيز مشارکت‌ واقعي‌ و مؤثر افراد در فرآيند تصميم‌گيري‌ نيز به‌ همان‌ ميزان‌ مهم‌ مي‌باشد.

3- کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ نياز براي‌ تقويت‌ خدمات‌ مشورتي‌ و کمکهاي‌ فني‌ از سوي‌ مرکز حقوق‌ بشر تأکيد دارد. اين‌ مرکز بايد بنابه‌ درخواست‌ کشورها کمک‌هايي‌ را در خصوص‌ برخي‌ مسائل‌ حقوق‌ بشر ارائه‌ دهد، از جمله‌ در تهيه‌ گزارشات‌ حقوق‌ بشر و در اجراي‌ برنامه‌هاي‌ عمل‌ منسجم‌ و جامع‌ براي‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر بخشي‌ از اين‌ برنامه‌هاکه‌ بايد در اختيار کشورها قرار داده‌ شوند عبارتند از تقويت‌ نهادهاي‌ حقوق‌ بشر و دموکراسي‌، حمايت‌ حقوقي‌ از حقوق‌ بشر، آموزش‌ مقامات‌ و سايرين‌، آموزش‌ جامع‌ و اطلاعات‌ عمومي‌ با هدف‌ ارتقاء احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر.

4- کنفرانس‌ جهاني‌ شديداً پيشنهاد مي‌کند برنامه‌ جامعي‌ در سازمان‌ ملل‌ به‌ منظور کمک‌ به‌ کشورهايي‌ که‌ در حال‌ تأسيس‌ يا تقويت‌ ساختارهاي‌ ملي‌ مؤثر در حقوق‌ بشر و اجراي‌ قانوني‌ مي‌باشند تهيه‌ شود. چنين‌ برنامه‌اي‌ که‌ توسط‌ مرکز حقوق‌ بشر هماهنگ‌ مي‌شود بايد بتواند بنابه‌ درخواست‌ دولت‌ها کمک‌هاي‌ فني‌ و مالي‌ براي‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ ملي‌ ارائه‌ دهد. به‌ منظور بهبود مؤسسات‌ جزايي‌ و تنبيهي‌، آموزش‌ وکلا، قضات‌ و نيروهاي‌ امنيتي‌ حقوق‌ بشر و بهبود هر زمينه‌ فعاليتي‌ مربوط‌ به‌ عملکرد مناسب‌ قانون‌، اين‌ برنامه‌ بايد به‌ دولت‌ها کمک‌ کند تا برنامه‌هاي‌ عمل‌ را براي‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر اجرا نمايند.

5- کنفرانس‌ جهاني‌ از دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌ درخواست‌ مي‌کند تا پيشنهاداتي‌ که‌ حاوي‌ راه‌هايي‌، براي‌ تأسيس‌ ساختار و روش‌هاي‌ عملياتي‌ و ارائه‌ جريانات‌ مالي‌ براي‌ اين‌ برنامه‌ هستند، به‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ ارائه‌ دهد.

6- کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ کشورها پيشنهاد مي‌کند تا امکان‌ تهيه‌ برنامه‌ عمل‌ ملي‌ که‌ راه‌هايي‌ را براي‌ بهبود، ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر ارائه‌ مي‌دهد بررسي‌ نمايند.

7- کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر تأکيد دارد که‌ حق‌ جهاني‌ و لاينفک‌ توسعه‌ بايد طبق‌ اعلاميه‌ حق‌ توسعه‌ اجرا شود. در اين‌ بافت‌، کنفرانس‌ جهاني‌ از تشکيل‌ “گروه‌ کاري‌ موضوعي‌ براي‌ حق‌ توسعه‌” توسط‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر استقبال‌ مي‌کند و از اين‌ گروه‌ کاري‌ مي‌خواهد با مشورت‌ و همکاري‌ ساير ارگان‌ها و آژانس‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ هر چه‌ سريعتر راه‌هاي‌ جامع‌ و مؤثري‌ را براي‌ از بين‌ بردن‌ موانع‌ در اجراي‌ “اعلاميه‌ حق‌ توسعه‌” تنظيم‌ کند و راه‌هايي‌ را براي‌ تجلي‌ دادن‌ حق‌ توسعه‌ در کليه‌ کشورها پيشنهاد کند تا در مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ بررسي‌ شود.

8- کنفرانس‌ جهاني‌ پيشنهاد مي‌کند سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ و ساير سازمان‌هاي‌ محلي‌ و اجتماعي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر نقش‌ اساسي‌تر را در سطوح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ و در اجراي‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ حق‌ توسعه‌ با همکاري‌ دولتها در کليه‌ جنبه‌هاي‌ توسعه‌اي‌ ايفا کنند.

9- کنفرانس‌ جهاني‌ از دولت‌ها و آژانس‌ها و نهادها مي‌خواهد تا توان‌ خود را در ارتباط‌ با ساختن‌ نظام‌ حقوقي‌ مؤثر براي‌ حمايت‌ از حقوق‌ بشر و نهادهاي‌ ملي‌ فعال‌ در اين‌ زمينه‌ افزايش‌ دهند. بازيگران‌ همکاري‌ در جهت‌ توسعه‌ بايد به‌ خاطر بسپارند که‌ توسعه‌، دموکراسي‌ و حقوق‌ با يکديگر مرتبط‌ مي‌باشند. کنفرانس‌ جهاني‌ خواهان‌ تهيه‌ برنامه‌اي‌ جامع‌، بانک‌ اطلاعاتي‌ منابع‌ و حضور افراد متخصص‌ براي‌ تقويت‌ اجراي‌ قانون‌ و نهادهاي‌ دموکراتيک‌ است‌.

10- کنفرانس‌ جهاني‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر را تشويق‌ ميکند تابا همکاري‌ کميته‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ بررسي‌ پروتکل‌ اقتصادي‌ ميثاق‌ بين‌الملل‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ را ادامه‌ دهند.

11- کنفرانس‌ جهاني‌ پيشنهاد مي‌کند که‌ تحت‌ نظارت‌ مرکز حقوق‌ بشر براي‌ برنامه‌هاي‌ خدمات‌ مشورتي‌ و کمک‌هاي‌ فني‌، منابع‌ بيشتري‌ بر پايه‌ تقويت‌ و تشکيل‌ ترتيبات‌ منطقه‌اي‌ به‌ منظور ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر تخصيص‌ داده‌ شود.

آموزش‌ حقوق‌ بشر


1- از نظر کنفرانس‌ جهاني‌، آموزش‌ حقوق‌ بشر و اطلاعات‌ عمومي‌لازمه‌ ارتقا و دستيابي‌ به‌ روابط‌ پايا و هماهنگ‌ با ساير اجتماعات‌ و درک‌، تحمل‌پذيري‌ و صلح‌ مشترک‌ مي‌باشد.

2- کشورها بايد سعي‌ در ريشه‌کني‌ بي‌سوادي‌ داشته‌ و آموزش‌ را بسوي‌ توسعه‌ کامل‌ شخصيت‌ انساني‌ و براي‌ تقويت‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ هدايت‌ کنند. کنفرانس‌ جهاني‌ از کليه‌ کشورها و نهادها مي‌خواهد حقوق‌ بشر، قانون‌ انسان‌ دوستي‌، دموکراسي‌ و اجراي‌ قانون‌ را به‌ عنوان‌ درس‌هايي‌ براي‌ آموزش‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ ارائه‌ دهند.

3- آموزش‌ حقوق‌ بشر بايد حاوي‌ مطالبي‌ از صلح‌، دموکراسي‌، توسعه‌ و تحولات‌ اجتماعي‌ طبق‌ ابزارهاي‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر باشد تا به‌ درک‌ و آگاهي‌ مشترک‌ با توجه‌ به‌ تقويت‌ تعهد جهاني‌ به‌ حقوق‌ بشر منتهي‌ گردد.

4- کنفرانس‌ جهاني‌ با توجه‌ به‌ “برنامه‌ عمل‌ جهاني‌ آموزش‌ حقوق‌ بشر و دموکراسي‌” که‌ در مارس‌ 1993 توسط‌ گروه‌ بين‌المللي‌ آموزش‌ حقوق‌ بشر و دموکراسي‌ تصويب‌ گرديد و با توجه‌ به‌ ساير ابزارهاي‌ حقوق‌ بشر به‌ دولتها توصيه‌ مي‌کند برنامه‌ها و استراتژي‌هاي‌ خاصي‌ را تنظيم‌ کرده‌ تا آموزش‌ گسترده‌ حقوق‌ بشر و توزيع‌ اطلاعات‌ عمومي‌ را با توجه‌ خاص‌ به‌ حقوق‌ بشر زنان‌ تضمين‌ کنند.

5- دولت‌ها بايد با همکاري‌ سازمان‌هاي‌ بين‌ دولتي‌، نهادهاي‌ ملي‌ و سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ بطور روزافزون‌ آگاهي‌ افراد را از حقوق‌ بشر و تحمل‌پذيري‌ مشترک‌ ارتقاء دهند کنفرانس‌ جهاني‌ بر اهميت‌ تقويت‌ “مبارزه‌ اطلاعات‌ عمومي‌ جهاني‌” سازمان‌ ملل‌ تأکيد دارد. اين‌ گروه‌ها بايد آموزش‌ حقوق‌ بشر را آغاز و از آن‌ حمايت‌ نمايند و بطور مؤثر اطلاعات‌ را در اين‌ زمينه‌ ميان‌ عموم‌ توزيع‌ کنند. برنامه‌ خدمات‌ مشورتي‌ و کمک‌هاي‌ فني‌ سازمان‌ ملل‌ بايد پاسخگوي‌ درخواست‌هاي‌ دولت‌ها براي‌ فعاليت‌هاي‌ آموزش‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر و براي‌ آموزش‌هاي‌ تخصصي‌ مربوط‌ به‌ استانداردهاي‌ ابزارهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ انسان‌ دوستانه‌ و کاربرد آنها براي‌ گروه‌هاي‌ ويژه‌ از جمله‌ نيروهاي‌ نظامي‌، مأمورين‌ اجراي‌ قانون‌، پليس‌ و پرسنل‌ بهداشتي‌ باشد. همچنين‌ بايد به‌ آموزش‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ براي‌ ارتقاء، تشويق‌ و تمرکز بر چنين‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ توجه‌ داشت‌.

روشهاي‌ اجرايي‌ و ارزيابي‌

1- کنفرانس‌ جهاني‌ از دولت‌ها مي‌خواهد استانداردهاي‌ موجود در ابزارهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر را در قوانين‌ داخلي‌ خود ارائه‌ دهند و ساختارهاي‌ ملي‌، نهادها و ارگان‌هاي‌ جامعه‌ را که‌ در ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر مؤثرند تقويت‌ کنند.

2- کنفرانس‌ جهاني‌ “پيشنهاد مي‌کند فعاليت‌ها و برنامه‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ تقويت‌ شود تا پاسخگوي‌ نيازهاي‌ دولت‌هايي‌ باشد که‌ مايل‌ به‌ تأسيس‌ و تقويت‌ نهادهاي‌ ملي‌ خود براي‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر مي‌باشند. کنفرانس‌ جهاني‌ همچنين‌ تقويت‌ همکاري‌ ميان‌ نهادهاي‌ ملي‌ را به‌ منظور ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر تشويق‌ مي‌کند، بويژه‌ از طريق‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و تجربيات‌ و همکاري‌ ميان‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و سازمان‌ ملل‌.

3- کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ ارگان‌هاي‌ حقوق‌ بشر، جلسه‌ رؤساي‌ اين‌ ارگان‌ها و جلسه‌ دولت‌هاي‌ عضو پيشنهاد مي‌کند به‌ تلاش‌هاي‌ خود براي‌ هماهنگي‌ گزارشات‌ و رهنمودهاي‌ متعدد براي‌ تهيه‌ گزارش‌ دولت‌ها بر طبق‌ کنوانسيون‌هاي‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر ادامه‌ داده‌ و دقت‌ داشته‌ باشند که‌ ارائه‌ گزارش‌ کلي‌ در مورد تعهدات‌ هر دولت‌ باعث‌ تسهيل‌ و تأثير بيشتر تلاشهايشان‌ مي‌شود.

4- کنفرانس‌ جهاني‌ پيشنهاد مي‌کند کشورهاي‌ عضو ابزارهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر، مجمع‌ عمومي‌ و شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ابزارهاي‌ حقوق‌ بشر موجود و مکانيزم‌ها و روشهاي‌ مختلف‌ را بررسي‌ کرده‌ تا از طريق‌ هماهنگي‌ بهتر ميان‌ ابزارها مکانيزم‌ها و روش‌هاي‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ عدم‌ تکرار وظايف‌ و کارها، کارآيي‌ آنها را ارتقاء دهند.

5- کنفرانس‌ جهاني‌ پيشنهاد مي‌کند فعاليت‌ براي‌ بهبود عمل‌کرد و از جمله‌ ارزيابي‌ ابزارها ادامه‌ يابد با توجه‌ به‌ پيشنهادات‌ زيادي‌ که‌ در اين‌ خصوص‌ شده‌ و بويژه‌ پيشنهاد از سوي‌ رؤساي‌ جلسات‌ مربوطه‌، همچنين‌ بايد از روش‌ ملي‌ جامع‌ کميته‌ حقوق‌ بشر حمايت‌ بيشتر بعمل‌ آيد.

6- کنفرانس‌ جهاني‌ به‌ کشورهاي‌ عضو ابزارهاي‌ حقوق‌ بشر پيشنهاد مي‌کند ساير روش‌هاي‌ اختياري‌ ارتباطي‌ را مورد بررسي‌ و تأييد قرار دهند.
6 (در ادامه‌). کنفرانس‌ جهاني‌ نسبت‌ به‌ عضويت‌ متخلفين‌ نقض‌ کننده‌ حقوق‌ بشر ابراز نگراني‌ داشتند و از تلاش‌هاي‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر و “کميسيون‌ فرعي‌ جلوگيري‌ از تبعيض‌ و حمايت‌ از اقليت‌ها” براي‌ بررسي‌ کليه‌ جوانب‌ حمايت‌ مي‌کند.

7- کنفرانس‌ جهاني‌ پيشنهاد مي‌کند کميسيون‌ حقوق‌ بشر امکان‌ اجراي‌ بهتر ابزارهاي‌ موجود حقوق‌ بشر را در سطوح‌ بين‌المللي‌ و منطقه‌اي‌ بررسي‌ کند و از کميسيون‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ مي‌خواهد به‌ کار خود در مورد دادگاه‌ جنايي‌ بين‌الملل‌ ادامه‌ دهد.

8- کنفرانس‌ جهاني‌ از کشورهايي‌ که‌ تا کنون‌ به‌ عضويت‌ کنوانسيون‌ 1946 ژنو و پروتکل‌ مربوطه‌ نپيوسته‌اند دعوت‌ مي‌کند تا ضمن‌ عضويت‌، در سطح‌ ملي‌ و حقوقي‌ تلاش‌ در اجراي‌ کامل‌ آن‌ داشته‌ باشند.

9- کنفرانس‌ جهاني‌ پيشنهاد مي‌کند پيش‌نويس‌ “اعلاميه‌ حقوق‌ و وظايف‌ افراد، گروه‌ها، ارگان‌هاي‌ جامعه‌ براي‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ شناخته‌ شده‌ بين‌الملل‌” سريعتر تکميل‌ و تصويب‌ شود.

10- کنفرانس‌ جهاني‌ بر اهميت‌ حفظ‌ و تقويت‌ نظام‌ گزارشگران‌ ويژه‌، نمايندگان‌، متخصصين‌ و گروه‌هاي‌ کاري‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر و کميسيون‌ فرعي‌ جلوگيري‌ از تبعيض‌ و حمايت‌ از اقليت‌ها تأکيد مي‌کند تا بتوانند وظايف‌ خود را در کليه‌ کشورهاي‌ جهان‌ انجام‌ داده‌ و منابع‌ لازم‌ انساني‌ و مالي‌ در اختيارشان‌ گذارده‌ شود.

11- کنفرانس‌ جهاني‌ خواهان‌ نقش‌ فعالتر سازمان‌ ملل‌ براي‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر و در جهت‌ تضمين‌ احترام‌ کامل‌ به‌ حقوق‌ انسان‌ دوستانه‌ بين‌الملل‌ در کليه‌ موارد درگيري‌هاي‌ مسلحانه‌ و بر طبق‌ اهداف‌ و اصول‌ منشور مي‌باشد.

12- براي‌ تقويت‌ برخورداري‌ از حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ بايد رهيافت‌هاي‌ جديدي‌ را مورد بررسي‌ قرارداد از جمله‌ نظامي‌ براي‌ تعيين‌ پيشرفت‌ در ميزان‌ تجلي‌ حقوق‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ همچنين‌ بايد تلاش‌ مشترکي‌ براي‌ تضمين‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ در سطوح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ انجام‌ داد.

تداوم‌ کنفرانس‌ جهاني‌


1- کنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر پيشنهاد مي‌کند مجمع‌ عمومي‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر و ساير ارگان‌ها و آژانس‌هاي‌ حقوق‌ بشر نظام‌ سازمان‌ ملل‌ روش‌هايي‌ را براي‌ اجراي‌ کامل‌ و بدون‌ تأخير پيشنهادات‌ مندرج‌ در سند نهايي‌ کنفرانس‌ بررسي‌ کنند و نيز امکان‌ اعلام‌ دهد تا حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ را مورد توجه‌ قرار دهند. کنفرانس‌ جهاني‌ همچنين‌ پيشنهاد مي‌کند کميسيون‌ حقوق‌ بشر سالانه‌ پيشرفت‌هاي‌ حاصله‌ در اين‌ جهت‌ را بررسي‌ نمايد.

2- کنفرانس‌ جهاني‌ از دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌ درخواست‌ مي‌کند که‌ به‌ مناسبت‌ پنجاهمين‌ سالگرد اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر از کليه‌ دولت‌ها و ارگان‌ها و آژانس‌هاي‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ دعوت‌ کند تا در مورد پيشرفتهاي‌ حاصله‌ در اجراي‌ سند نهايي‌ کنفرانس‌ گزارش‌ بدوي‌ به‌ پنجاه‌ و دومين‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ از طريق‌ کميسيون‌ حقوق‌ بشر و شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ارائه‌ دهند. به‌ همين‌ ترتيب‌، نهادهاي‌ حقوق‌ بشر منطقه‌اي‌ و در صورت‌ لزوم‌ نهادهاي‌ ملي‌ و نيز سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ مي‌توانند نظرات‌ خود را به‌ دبيرکل‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد اجراي‌ سند نهايي‌ کنفرانس‌ ارائه‌ دهند. بايد به‌ ارزيابي‌ پيشرفت‌ حاصله‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ تصويب‌ جهاني‌ قراردادها و پروتکل‌هاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تصويب‌ شده‌ در چهارچوب‌ نظام‌ سازمان‌ ملل‌ توجهي‌ خاص‌ داشت.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان