بسم الله
 
EN

بازدیدها: 625

پيامدهاي آزار جنسي کودکان

  1392/10/13
در موضوع انحرافات و جرايم جنسي، سنت و عقلانيت از ديرباز در کشمکش با يکديگر بوده اند. حيا و شرم در اين ميان سعي در کتمان اين واقعيت دارد. اغلب مردم چنين تصور مي کنند که با کتمان کردن اين معضل بر رفع آن اقدام نموده اند . درحالي که با بازگو نکردن مشکلات باعث رشد صعودي، عوارض و پيامدهاي آن ها مي شوند.

در علم جرم شناسي و روانشناسي آزار جنسي کودکان زيرمجموعه اي از جرايم جنسي است، نه انحرافات جنسي. ليکن با نپرداختن به اين موضوع و عدم چاره انديشي در اين خصوص، راه را براي مرتکبينش هموار خواهيم خواست.

آزارگران جنسي کودکان براي ارتکاب فعل پس از اغواگري اولية خويش به زور متوسل مي شوند؛ گاهي نيز با تهديدهاي شفاهي و يا آزارهاي جسمي- خفيف يا شديد- کوکان را مورد تجاوز قرار مي دهند.

آزار جنسي شايد زمان زيادي به خود اختصاص ندهد، اما آثار ويرانگر رواني آن تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهد بود.

در اين نوشتار خشونت جنسي عليه کودکان به دو قسمت تقسيم مي شود. الف) ازدواج اجباري کودکان ب) تجاوز جنسي به کودکان بدون در نظرگرفتن جنسيت.

قانون مدني ايران در ماده 1041 ازدواج کودکان نابالغ را منوط به اذن ولي و تاييد دادگاه، کرده است و ضمانت اجراي عدم رعايت اين مهم، در مادة 646(872) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 پيش بيني شده است.در اين ماده ازدواج نابالغ بدون اذن ولي را ممنوع اعلام کرده و براي خاطي حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال تعيين گرديده است. به نظر مي رسد در اين ماده به رضايت طرفين عقد توجه نشده است. باوجود اينکه قانونگذار اذنِ ولي کودک را معتبر ندانسته و اين اذن را منوط به تشخيص دادگاه دانسته است، هيچ ضمانت اجرايي براي عدم اخذ مجوز قانوني ذکر نشده است. اين خلاء قانوني حاکي از سهل انگاري قانونگذار در برابر حقوق کودکان است و نگاه نه چندان علمي آن مرجع را نشان مي دهد.

آسيب هاي حاصل از تجاوزهاي جنسي کودکان

در کل اين عوارض به 2 بخش عمدة پيامدهاي مرگبار و غير مرگبار تقسيم مي شود.پيامدهاي غيرمرگبار خود سه عارضه ازجمله الف) عوارض رواني – اجتماعي، ب) عوارض مقاربتي و باروري، ج) عوارض حاد و مزمن جسمي را شامل مي شود.

1.پيامدهاي مرگبار

قتل، خودکشي، مرگ ناشي از ايدز،مرگ حين زايمان، فرزندکشي يا سقط جنين.
برخي از مرتکبين اين جرم،قربانيان خود را با فجيع ترين حالت به قتل مي رسانند.ويا قرباني احتمال دارد بدليل انگ اجتماعي و سرزنش دست به خودکشي بزند.

2.پيامدهاي غير مرگبار

الف) عوارض رواني و اجتماعي
پيامدهاي روانيِ هر فعل مجرمانه اي معمولا دور از انظار مي ماند در حالي که غير قابل جبران ترين عوارض را دربرمي گيرد و شامل موارد زير مي شود:
استرس پس از حادثه، افسردگي، ترس و اضطراب، عصبانيت، احساس شرم ساري و عدم امنيت، تنفر از خود و سرزنش خود، بيماري رواني، تمايل به خودکشي، کاهش عزت نفس، سرزنش زباني از ديگران، از دست دادن نقش و کارکرد در جامعه، فرار از خانه، کاهش کارکرد آموزش، انگ اجتناعي( به قرباني انگ مي زنند) و ترد اجتماعي و منزوي شدن.
ترس،شايعترين عارضة اوليه پس از آزار جنسي کودک مي باشد که اين وضعيت از 45 تا 83 درصد موارد در شش ماه ابتداي آزار ملاحظه مي شود.
افسردگي ، گوشه گيري و خودکشي در نزديک به نيمي از دختربچه هايي که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند ملاحظه مي گردد.
برخي از قربانيان کودک آزاري جنسي به وسيله معطوف کردن خشم و پرخاشگري خود به بيرون واکنش نشان مي دهند. اين واکنش در نوجوانان آزار ديده شايع تر است.
نزديک به 60% آزار ديدگان جنسي دچار احساس حقارت مي شوند، هر چه سن آزار ديدگان کمتر باشد اين احساس هم کمتر است.

ب) عوارض مقاربتي و باروري
اين مشکل در کودکان دختر به چشم مي خورد؛که از جمله مي توان به، عوارض مقاربتي و باروري، سقط جنين، ناباروري بدليل سقط جنين و يا عفونت هاي زنانگي، اختلال در قاعدگي، بيماري هاي زنان، عفونت هاي واگيردار و اختلالات و رفتارهاي نامناسب جنسي اشاره کرد.
رفتارهاي زودرس و بيش از حد جنسي در کودکان مورد آزار جنسي گزارش مي شود که هر چه سن کودک بالاتر باشد ميزان آن هم افزوده مي شود. ارتباط اين موضوع با آزار جنسي از هر يک از عواملي که تا کنون ذکر شد قويتر است.

ج)عوارض حاد و مزمن جسمي
جراحت، بيماري، عفونت هاي مزمن، دردهاي مزمن، اختلال در تغذيه، اختلال در خواب، مصرف موادمخدر و الکل ازجمله آثار جسمي اين رفتار ضداجتماعي مي باشد. طبق يک بررسي، يک سوم از قربانيان در عرض نه ماه دچار مشکلات خواب و در حدود يک پنجم آنان دچار بي اختياري ادرار و مدفوع شده بودند.
در تاريخچه زندگي بيماراني که مشکلات روانپزشکي دارند احتمال يافت شدن آزار جنسي تا سه برابر کل جمعيت است.
با تمام اين اوصاف خلا ء هاي قانوني و عدم آگاهي خانواده ها باعث مي شود که قرباني علاوه بر تحمل آثار جسمي، بار رواني بيشتري را به دوش بکشد. اميد است، مسولان در جهت حمايت از آسيب ديدگان و رفع نگاه سوء جامعه به اين افراد فرهنگ سازي نموده و خانواده ها را در راستاي پيشگيري آگاه سازد.نويسنده:حنيفه نوحه خوان- وکيل دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان