بسم الله
 
EN

بازدیدها: 659

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت پنجم

  1392/10/12
قسمت قبلي

فصل پنجم


ماده 23- در صورتي که قاچاق کالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتکاب يابد، مرتکب علاوه بر مجازاتهاي مقرر به مجازاتهاي زير نيز محکوم مي‌شود:
الف- دو تا پنج سال حبس براي کالاي با ارزش تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال
ب- پنج تا ده سال حبس براي کالاي با ارزش بيش از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال
تبصره - کساني که در ارتکاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محکوم مي‌شوند.

ماده 24- در صورتي که کالاهاي غير ممنوع و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر ضبط کالا و يا ارز و اعمال مجازاتهاي موضوع ماده (15) اين قانون، حسب مورد مرتکب به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود:
الف- شش ماه تا دو سال حبس براي کالا و ارز با ارزش تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال
ب- دو تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري براي کالا و ارز با ارزش تا ده ميليارد (10.000.000.000) ريال
پ- پنج تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري براي کالا و ارز با ارزش تا دده ميليارد (10.000.000.000) ريال
تبصره - کساني که در جرايم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) محکوم مي‌شوند.

ماده 25- در صورتي که ارتکاب قاچاق سازمان يافته کالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و يا با علم به م?ثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام توليد داخلي، ارزي، بازرگاني و تجارت قانوني شود، مرتکب مفسد في‌الارض شناخته مي‌شود و علاوه بر مصادره اموال به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌گردد.

ماده 26- در صورتي که احراز شود مرتکب جرايم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرايم را به نحو مستقيم يا غير مستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محکوم مي‌گردد.

ماده 27- کساني که مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه‌اي محسوب مي‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و يا ارز قاچاق، به حداکثري جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازاتهاي حبس به شرح زير محکوم مي‌شوند:
الف - شش ماه تا دو سال حبس براي کالا و ارز با ارزش تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال
ب- دو سال تا پنج سال براي کالا و ارز با ارزش بيش از يک ميليارد (1.000.000.000) ريال
تبصره - مرتکبين قاچاق حرفه‌اي کالاهاي ممنوع علاوه بر مجازاتهاي مندرج در ماده (19) اين قانون به نصف حداکثر حبس محکوم مي‌شوند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان