بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,268

ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالياتي

  1392/10/9
خلاصه: قائم مقام دبير کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از شرايط جديد در نظر گرفته شده براي ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالياتي با تصويب کميته ماده 76 اتاق ايران خبر داد.
قائم مقام دبير کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از شرايط جديد در نظر گرفته شده براي ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالياتي با تصويب کميته ماده 76 اتاق ايران خبر داد.

علي اکبر جاويدان با بيان اينکه براساس تصويب کميته ماده 76 قانون برنامه پنجم که در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مستقر است و نيز موافقت سازمان امور مالياتي، وکيل - سقف بدهي مالياتي براي ممنوع الخروج کردن افراد از يک ميليون تومان به 500 ميليون تومان افزايش يافت.

قائم مقام دبير کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: با توجه به تازه ترين نشست کميته ماده 76 ممنوع الخروج کردن  افراد به دليل بدهکاري مورد بررسي قرار گرفته و به اعتقاد اعضا ممنوع الخروج کردن يک فرد از طريق سازمان امور مالياتي و يا بانک‌ها امکان پذير نيست و حکم دستگاه قضا بايد مبناي کار قرار گيرد.

وي تصريح کرد: ممنوع الخروج کردن افراد بدون حکم دادگاه، گرفتن حق شهروندي از افراد است، بنابراين نبايد توليدکننده را به دليل بدهي مالياتي و بانکي و بدون بررسي در محاکم قضايي ممنوع الخروج کرد.

به گفته جاويدان، همچنين مقرر شد کميته اي از مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مشاوره حقوقي - اتاق بازرگاني ايران و معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع ممنوع الخروج‌ها را مجدد بررسي و نتيجه را براي تصميم گيري نهايي در کميته ماده 76 ارايه دهند.

وي همچنين خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا به دليل حساسيت جلسات کميسيون ماده يک و کميته هاي فرعي آن، يک نفر از هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين کميسيون حضور داشته باشند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان