بسم الله
 
EN

بازدیدها: 520

يک پرونده(116) اي کاش جنون داشتم

  1392/10/8
خلاصه: متن کامل شکايت مدعي العموم در خصوص ايراد ضرب و جرح کودک سه ساله
بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه عمومي شعبه 1109 تهران

در تيرماه سال جاري خبري در روزنامه ايران جلب نظر مي كند كه كودك 3 ساله اي مورد ايذا و آزار قرار گرفته، ضربات و صدمات به گونه ايست كه آثار آن بر بدن طفل نمايان و كودك خردسال در بيمارستان به لحاظ تشنج بستري مي گردد. نظر به اينكه اوليأ طفل مظنون در اين حادثه بودند رئيس حوزه قضايي به صورت مكتوب در راستاي تكليف قانوني خود تعقيب جدي موضوع را خواستار و پيگيري را به اينجانب محول نمودند.  از آنجايي كه در سيستم دادگاه عمومي و انقلاب تعقيب و تحقيق و جمع آوري دلائل بر عهده قاضي محترم دادگاه صالح به رسيدگي است امروز اولين جلسه دادرسي پس از اعلام تكميل تحقيقات در شعبه 1109 دادگاه عمومي تهران تشكيل شده است.

و با عنايت به اوراق و مضبوطات پرونده و نتايج حاصل از تحقيقات محكمه اينجانب در مقام تبيين شكايت به اداي توضيح مي پردازم آنچه كه از نتايج تحقيقات پرونده مستفاد مي گردد قرباني و مصدوم اين پرونده كودك معصومي است كه به لحاظ اختلافات پدر ومادرش از نعمت كانون مشترك محروم شده چون سه سال پس از ازدواج، پدر و مادرش به لحاظ اختلافات از هم جدا مي شوند و مادر طفل اگر چه از نظر قانوني داراي حق حضانت بوده اما به سبب معاذير مختلف مادي ومعنوي استنكاف از نگهداري طفل خود مي نمايد و بالاختيار از اين حق صرفنظر و فرزند خود را به پدر تحويل ميدهد.اين شناسنامه اي مختصر از واقعه كه بيان شد.

نكته قابل توجه ديگر اينكه مطالعات در خصوص موضوع كودك آزاري مبين اين مطلب است كه عمدتا آزار جسمي كودكان به صورت غير متعارف از سوي اعضأ خانواده يا آشناي خانوادگي انجام گرفته ومي گيرد. مطالعه اي كه در مورد 2240 نوجوان دبيرستان در تهران انجام شد تعداد 1362 نفر حدود 60% به 1600 مورد كودك آزاري اشاره كردند از قبيل سيلي خوردن 48% - كتك خوردن با چوب يا وسايل ديگر 17% - لگد زدن 15%-پرت كردن 10% - گاز گرفتن 4%.  اما آمار فوق بيانگر اين است كه كمتر كودك آزاري غير متعارف به وسيله شخص پدر يا مادر انجام گرفته و اين هم بي دليل نيست زيرا ترديدي نيست كه جايگاه والدين در شريعت ما، مقامي منيع و بلند و قابل احترام است واين رابطه عمدتا خارج از الزامات ناشي از مقررات و قوانين و كنوانسيون هاي مختلف مي باشد. 

و مي توان ادعا نمود كه در اغلب كشورها و در ميان همه ملتها با هر نوع رسم وآئين برگرفته شده از عاطفه اي مقدس و عجين شده با لحم و دم دو طرف است، پدر و فرزند دو واژه زيبا و متعالي و رابطه اين دو مشحون از عشق و قداست است، در همه زبانها به محض اينكه كودكي به تكلم مي آيد، به لحاظ همين رابطه و صميميت است كه لفظ بابا از كودك تازه به حرف آمده استماع مي شود. زين في عين والده ولده: كودك با هر چهره و منظري در چشم بابازيبا جلوه مي كند.هرچند كه طفل زشت باشد در چشم پدر بهشت باشد.

و به قول ضرب المثل لاتين: no fathers or no mothers their childern  ugly  هر كسي بر شعر و بر فرزند خود مفتون بود.  like father . like sonاما همان گونه كه عرض شد درصد كمي از كودك آزاري غير متعارف را در ميان پدر و مادر واقعي مشاهده مي كنيم. مع الاسف در اين پرونده حسب تحقيقات حاصله از اقدامات دادگاه محترم ما شاهد يك استثنأ هستيم و در اينجا بايد نسبت به همه پدران و مادران با عاطفه ايراني اعتضار خودم را اعلام دارم كه تحقيقات تفصيلي دادگاه نشان مي دهد اين بار جاي شاكي و متشاكي عوض شده و گويا انقلاب دعوي صورت گرفته است . مناسب بود در جايگاه شاكي پدر مي ايستاد و از ملال و رنج و شكنجه طفل سه ساله خود زبان تظلم خواهي مي گشود و از آثار كبودي و سياه شدن قسمتهاي مختلف بدن طفل معصومش دادخواهي مي كرد معهذا محكمه محترم به اين استثنأ تاكنون رسيده كه پدر را به عنوان آزار دهنده و صدمه زننده به فرزند خود در جايگاه متهم بنشاند واز او استنطاق كند.ولي پدري كه در خصوص شرايط ولايتش آمده  الظاهر لايشترط العدالة في ولاية الاب و الجد لكن متي ظهر له ولو بقرائن الاحوال الضرر منهما علي المولي عليه عزلها و منعهما من التصرف في امواله.

غير از قوانين داخلي ما در پيمان جهاني حقوق كودك كه در تاريخ 25 خرداد 73 ايران به آن ملحق شد و از تاريخ 21 مرداد 73 مفاد پيمان در ايران لازم الاجرا گرديده در مواد 19 و 39 آن تصريح شده كه بايد اين نوع كودكان آزار ديده تحت حمايتهاي مختلف قانوني قرار گيرند. پدر اين كودك تا كنون 2 بار تشكيل خانواده داده است كه با مراجعه به سوابق و بازجويي ها و پرونده هاي متشكله در اليگودرز ايراد صدمه وي از جمله علل جدايي بوده به گونه اي كه مادر كودك در بازجويي مورخ 4/4/79 دادگاه عمومي شعبه 4 [...] همراه با مادرش خانم [...] به تفصيل به شرح چگونگي ايراد ضرب و جرح همسر سابق خود پرداخته است. همسر فعلي او به تفصيل در بازجويي مورخ 24/4/80 از نحوه كتك كاري شوهرش پرده برداشته و اينكه وي نيز سابقه مراجعه به پزشك به لحاظ شكستگي و ايراد صدمه دارد مداركي ارائه نموده و شرح آن در پرونده مضبوط است.

يكي ازشاغلين نيروي انتظامي كه باعث شده آقاي مهدي كه در گذشته ظاهرا به لحاظ سختي معيشت و نياز مادي و مالي كليه خود را بفروشد براي او كاري دست و پا كند واو را به عنوان راننده به كار بگيرد در بازجوئي مورخ 26/4/80 خود از عصبيت شديد مهدي و درگيري او با ساير پرسنل سخن مي گويد.كسي كه در يكي از باشگاه هاي فرهنگي ورزشي تهران، قسمت موتوري همكار او است از عصبانيت و درگيري مكرر خود با وي سخن گفته است. در آماري كه به اطلاع رسيد دخالت پدر و مادر والدين اصلي طفل در آزار غير متعارف محدود اما نوع آزار به شكل گازگرفتگي هم در صد پائيني است.اما در اين پرونده ما هردو استثنأ را مي بينيم. «نظريه مورخ 21/4/80 پزشكي قانوني اعلام مي كند طبق مشاوره به عمل آمده با دندانپزشك سازمان پزشكي قانوني كشور آثار گازگرفتگي در حال محو در ساق پاي راست وبازو و ساعد دست چپ مشهود است كه با توجه به مرور زمان اظهارنظر قطعي و صريح ميسر نمي باشد ولي با تطبيق فاصله دندانهاي پيشين متهمين با محل گاز گرفتگيها در حال محو گاز گرفتگيهاي ساق پاي راست است وبازوي دست چپ مي تواند مربوط به مهدي (پدر كودك) باشد. »

هر كسي اين ماجرا را بررسي كند ابتدا اين مطلب به ذهن او متبادر شود كه شايد عامل ماجرا مشكل رواني دارد كه خوشبختانه دادگاه با ارجاع موضوع به كميسيون روان پزشك پاسخ شبهه احتمالي را داده اند و اعلام كردند كه متهم جنون و اختلال حواس ندارد. با توجه به اينكه تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني بر عهده دادگاه محترم است حكم مقتضي مورد استدعاست. آنچه مسلم است تقاضاي ما قطع رابطه پدر و فرزند نيست چون هم فرزند و هم پدر هر دو نيازمند به ارتباط با هم هستند و مسلما فرزند بيشتر نيازمند است اگر در ظل حمايت پدر خود رشد نمايد درآتيه او موثرتر است لذا تقاضا مي كنم بعنوان مجازات تكميلي، پدر تحت آموزش اجباري قرار گيرد تا نسبت به وظايف پدري آشنا شود. از اين فرصت استفاده مي كنم تقاضا دارم به وسيله ارباب جرائد و صدا و سيمااين موضوع مورد تأكيد و تبليغ قرار گيرد. در خرداد سال 77 يك همايش باعنوان گردهمايي جستجو آينده با موضوع كودك آزاري با همكاري دولت ويونيسف در تهران برگزار شد در گزارش اين سمينار آمده كه افرادي از سازمان هاي غير دولتي، خانواده ها، رسانه هاي گروهي، مقامات قضائي، سازمان بهزيستي كشور و وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش و همچنين پژوهشگران ودانشگاهيان شركت داشتند.

گروههاي مزبور از ملحق شدن ايران به پيمان جهاني حقوق كودك وافزايش آگاهي نسبت به شناخت كودك آزاري به عنوان معضل اجتماعي در ايران همچون ساير كشورها ابرازخشنودي كردند. شركت كنندگان از كمك رسانه ها در كشف مواردي از كودك آزاري، كه بدون گزارش آنها پنهان مي ماند، ابراز رضايت كردند. آنان از اينكه قوانين موجود به دليل ناآگاهي و عدم تخصص كافي در ميان كساني كه قاعدتا مسئول مراقبت از كودكان هستند نتوانسته است از كودكان حمايت كافي به عمل آورد ابراز تأسف كردند. نظر كلي اين بود كه براي روشن ساختن و حل مسائل پيچيده اجتماعي مربوط به كودك آزاري آموزش بيشتر مورد نياز است. گردهمايي با تاكيد بر راهبردهاي مشخص براي آينده خاتمه يافت. اين راهبردها عبارت بودند از:

? آموزش فشرده معلمان، والدين و كودكان از طرق گوناگون در زمينه حق برخورداري كودكان از حمايت در مقابل آزار.
?  افشاگري حساسيت برانگيز و مسئولانه رسانه ها و پيگيري موارد كودك آزاري.
?  ايجاد يك مركز دريافت اطلاعات در زمينه موارد كودك آزاري و تبليغ وجود آن.
? آموزش معلمان مدارس و كاركنان مراكز بهداشت براي شناخت و گزارش مواردكودك آزاري.
? ايجاد يك خط تلفن اضطراري (hot line)مخصوص مشاوره و حمايت از كودكان آزار ديده.
? اجراي يك طرح بهداشتي رواني براي پيشگيري از كودك آزاري توسط والدين و مسئولين مراقبت از كودك .
? حصول اطمينان از اعطاي حق حضانت فرزندان فقط بر اساس صلاحيت هر يك از والدين.
? تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به كودك آزاري در مراجع قضايي.
? آموزش و ايجاد حساسيت قضايي.
? بازنگري قوانيني كه تحت عناويني چون حفظ اقتدار بزرگسالان بر كودكان امكان كودك آزاري رافراهم مي آورد.
در خاتمه لازم ميدانم از خبرنگاران ساعي روزنامه ايران كه نقش مناسبي در انعكاس موضوع داشتند تشكر خود را اعلام و اميدوارم نتيجه اين دادگاه به گونه اي باشد كه كمتر شاهد اين گونه وقايع باشيم.

بتاريخ 21/7/80
پرونده كلاسه 80/818
دادنامه 1448- 21/7/80
مرجع رسيدگي شعبه 1109 دادگاه عمومي تهران
شكات 1- معاونت محترم دادگستري كل استان تهران
2- خانم [...] مادر و قيم اتفاقي مجني عليها با وكالت آقايان  [...] و [...]: خ - انقلاب ...
متهمين 1- مهدي :  خ - استاد ...
2- اكرم : تهران تهرانسر...
اتهام - ايراد ضرب و جرح عمدي
راي دادگاه: در اين پرونده 1- آقاي مهدي  ، 23 ساله، راننده، اهل و ساكن تهران، آزاد بقيد توثيق وثيقه 2- خانم اكرم26، ساله، خانه دار اهل و ساكن تهران، آزاد بقيد توثيق وثيقه متهمند به ايراد ضرب و جرح عمدي بدفعات متعدد نسبت به كودك سه ساله [...]  منتهي به شكستگي دنده هاي كودك و جراحات و كبوديهاي متعدد و خونريزي مغزي، خلاصه جريان پرونده بدين قرار است كه مقارن ظهر مورخ 11/4/80 به نيروي انتظامي اطلاع داده مي شود كه كودك سه ساله اي كه شكنجه شده در مركز طبي كودكان به بيمارستان اما خميني (ره) بستري گرديده است. بلافاصله گشت كلانتري 148 انقلاب بمحل اعزام مشاهده مي كنند كودك در بخش مراقبتهاي ويژه بستري است داراي كبوديها و آثار گازگرفتگي هائي متعدد بوده و بگفته پزشكان از ناحيه جمجمه بوده و شكستگي هاي قديمي از ناحيه دنده نيز دارد. مأمورين انتظامي پدر كودك (متهم رديف اول) را به كلانتري دلالت نموده نامبرده اظهار داشت نامادري طفل (متهمه رديف دوم) بچه را مورد ايراد ضرب و جرح قرارد داده و علت آنرا دستشوئي بچه عنوان نموده و اضافه كرده فعلا شكايتي از نامادري ندارد. متعاقب انعكاس اين موضوع در يكي از روزنامه هاي صبح بلحاظ عدم اعلام شكايت ولي بچه، حسب الامر رياست محترم دادگستري كل استان تهران، معاونت محترم دادگستري استان تهران تقاضاي تعقيب جدي قضيه را نمودند و با توجه به بمحل اقامت زوجين كه محل وقوع جرم بوده پرونده به مجتمع قضائي هاشمي ارجاع و جهت رسيدگي به اين دادگاه محول گرديد دادگاه جهت كشف حقيقت دستور انجام تحقيقات كامل از زوجين و بستگان نزديك آنان و همسايگان را صادر و نظريه پزشكي قانوني و مسئولين بيمارستان را خواستار گرديد.

در تحقيقات معموله از خانم اكرم (متهمه رديف دوم و نامادري) نامبرده اظهار داشت شوهرش داراي ناراحتي عصبي است و بارها كودك سه ساله را مورد ايراد ضرب و جرح قرار داده و در پاسخ اعتراضات وي مي گويد صاحب اختيار بچه اش ميباشد و او نيز از ترس تهديدات شوهرش تا كنون اقدامي نكرده است و علت بروز واقعه اي كه منجر به بستري شدن طفل در بيمارستان شد را بطور خلاصه چنين توضيح داده كه عصر روز جمعه با شوهرش مشاجره لفظي كرده و شوهرش پس از كتك زدن او وارد اتاق بچه شده درب اتاق را قفل كرده و سپس بچه را مورد ايراد ضرب قرار داده است روز بعد كودك رنگ پريده و بدحال بوده ليكن او از ترس شوهرش كودك را به مركز درماني نبرده صبح روز يكشنبه كه قصد رفتن به منزل پدرش را داشته و كودك نيز در حال خوردن بيسكويت بوده مشاهده كرده كه [...] بي حال بزمين افتاده كه وي با كمك همسايگان بچه را به بيمارستان منتقل كرده است. از والدين زوجين و بستگان نزديك آنان نيز تحقيق گرديد ليكن هر كدام از آنان بطرفداري از يكي از زوجين ديگري را در اين واقعه مقصر و مجرم دانسته اند البته بعضي از بستگان زوج خصوصا پدر بزرگ و پدر وي خصوصيات اخلاقي پسرشان را تأييد نكردند و اظهار داشتند كه هيچكدام از زوجين صلاحيت نگهداري كودك را نداشته اند همسايگان نيز اطلاع دقيقي از ماجرا نداشته اند دادگاه با توجه به انتساب اتهام به زوجين در مورد آنان قرار وثيقه صادر كه با سپردن وثيقه آزاد گرديدند دادگاه با توجه به اظهارات متناقض پدر و نامادري كودك و با توجه به وقوع جرم در داخل حريم خانه و بدور از چشم ديگران، تحقيقات كامل در خصوص سوابق اخلاقي و اجتماعي و رواني متهمين را ضروري تشخيص داده و با توجه به اينكه پدر كودك خود متهم به ايراد ضرب و جرح عمدي عليه طفل بوده مادر واقعي كودك (همسر سابق متهم) از سوي دادگاه بعنوان قيم اتفاقي تعيين و كودك موقتا جهت نگهداري به وي واگذار گرديد و متعاقبا مشاراليه ها بعنوان قيم اتفاقي از پدر بچه (متهم رديف اول) به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي اعلام شكايت نمود.

به دفعات متعدد زوجين و كودك به پزشكي قانوني معرفي شدند كه جمع نظريه هاي پزشكي قانوني و پزشكان معالج بدين شرح است كه كودك متعاقب صدمات همزمان وارده و استرس ناشي از آن دچار تشنج و كاهش هوشياري شده كه منجر به بستري شدن وي در بيمارستان گرديده است و صدمات و جراحات وارده به كودك بدين قرار است: كبود ي ساق پاي راست زانوي چپ - پشت پاي چپ هر دو طرف صورت و اطرف چشم و شانه راست خراشيدگي هاي حارصه مدور (گازگرفتگي) در ساعد چپ بازوي چپ مچ دست چپ و ساعد راست سمت چپ گردن و قفسه سينه و پشت تنه و مخاط دهان و خونريزي اطراف پرده سخت شامه مغزي و شكستگي ترميم يافته دنده هاي هشتم چپ در قوس قدامي و قوس خلفي دنده هاي نهم و دهم چپ و قوس قدامي دنده هاي چهارم و پنجم راست مشهود بوده است نتيجه بررسي در خصوص خانم اكرم بدين شرح است كه نامبرده قبلا در سال 71 با شخصي بنام آقاي [...] ازدواج نموده و در سال 77 بصورت توافقي از وي جدا گرديده مضافا فرزند مشترك (پسر دوساله) بموجب توافق زوجين به پدر واگذار شده حسب ادعاي مشاراليه ها علت طلاق سوء اخلاق و رفتار شوهر بوده است. بلحاظ عدم همكاري شوهر سابق نامبرده تحقيقات از وي ميسر نگرديده تحقيقات از همسايگان و بستگان حكايت از حسن اخلاق و رفتار ايشان داشته است كميسيون روانپزشكي پزشكي قانوني پس از معاينه رواني از نامبرده اعلام نمودند كه احتمال تحريك پذيري و عصبانيت ور فتار خشن در نامبرده منتفي نمي باشد.

نتيجه بررسي ها در مورد متهم مهدي  بدين قرار است كه نامبرده در سال 76 با دختر خاله اش ازدواج كرد در تمام دوران زندگيش با ايشان فاقد شغل ثابت بود حتي بدون اطلاع والدينش مبادرت به اهدأ يك كليه و اخذ يك ميليون تومان نموده همسر سابق وي (مادر [...]) و نيز خانواده اش اظهار داشتند كه نامبرده داراي سوء رفتار و اخلاق بوده و همسر و فرزندش را كتك مي زده است حتي همسرش را با چاقو تهديد كرده كه بايد كليه ات را بفروشي و بحكايت محتويات پرونده هاي متهم در دادگستري اليگودرز كه كپي آنها پيوست اين پرونده است متهم مهدي  بلحاظ ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به شكستگي استخوان دست مادر همسرش كه خاله اش بوده روانه زندان گرديد و متعاقبا با اعلام گذشت شاكيه آزاد شده و نهايتا در تاريخ 28/6/79 حكم طلاق توافقي زوجين در دادگستري اليگودرز صادر گرديدو بموجب توافق زوجين حضانت كودك به پدر واگذار شد البته خانم صغري اظهار داشته بلحاظ ترس از شوهرش و از روي اجبار حاضر بتحويل بچه به وي شده و حتي با وجوديكه حق ملاقات با بچه در راي دادگاه آمده از زمان طلاق تا زمانيكه بچه در بيمارستان بستري گرديد، با مشكلات فراوان فقط توانسته دو يا سه بار بچه را ملاقات نمايد با بررسي از محل كار متهم مشخص گرديد نامبرده حدودا دو ماه بوده كه در باشگاه فرهنگي ورزش  [...] به عنوان راننده مشغول بكار بوده و با تحقيقات معموله از پرسنل باشگاه اظهار داشتند كه متهم از تعادل عصبي مناسبي برخوردار نبوده حتي يكي از همكاران وي تصريح نمود كه وقتي با مهدي شوخي كرده او عصباني شده و وي را گاز گرفته است.

پزشك كلينيك طب ورزشي اظهار داشت مهدي چندين بار به آن مركز مراجعه كرده و بعلل مختلف قرصهايي از جمله قرصهاي ديازپام و آمپول ديازپام دريافت نموده است. مسئول واحد مربوطه اظهار داشت متهم در اثر حالتهاي عصبي كه داشته دو سه روز قبل از اين واقعه در حين انجام مأموريت تصادف مي كند و خسارت زيادي به خودرو وارد مي نمايد كه هم اكنون نيز خودرو در تعميرگاه ميباشد حسب اعلام نظر كميسيون روانپزشكي پزشكي قانوني كه متشكل از سه روانپزشك و يك روانشناس سازمان پزشكي قانوني و يك نفر متخصص پزشكي قانوني است متهم داراي جنون و اختلال حواس نمي باشد ليكن شواهد و سوابقي از اختلال شخصيت و رفتاري دارد كه مي تواند باعث ايجاد يا تشديد اختلافات خانوادگي شود. پزشكي قانوني در پاسخ استعلام دادگاه مبني بر اينكه گاز گرفتگي توسط چه كسي انجام گرفته اعلام داشت تطبيق فاصله دندانهاي پيشين متهمين با محل گاز گرفتگي در حال محو، گاز گرفتگيهاي ساق پاي راست و بازوي دست چپ ميتواند مربوط به آقاي مهدي  (پدر كودك) باشد خانم اكرم نيز مدعي بود كه چند روز قبل توسط مهدي  مضروب گرديد و دچار شكستگي استخوان بيني و نيز دندان شده كه نامبرده به پزشكي قانوني معرفي مي گرديد و پزشكي قانوني ضمن تاييد شكستگي هاي ادعايي اعلام داشت كه شكستگي ها در اثر اصابت جسم سخت بوده كه جديد بنظر ميرسد البته متهم مهدي  اظهار داشت همسرش در بيرون از خانه با كسي درگير شده كه بلحاظ مسائلي نمي تواند اصل ماجرا را بازگو كند دادگاه پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي در اجراي بند ج از ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري دستور تعيين وقت رسيدگي را صادر كه وقت رسيدگي كليه طرفين ابلاغ گردد. در جلسه دادرسي معاونت محترم دادگستري استان بعنوان نماينده مدعي العموم ضمن اعلام شكايت از مهدي  (پدر كودك )با ارائه توضيحات شفاهي ولايحه ارسالي درخواست صدور حكم بر مجازات نامبرده را نموده.

 مادر كودك كه به عنوان قيم اتفاقي تعيين گرديد و وكيل ايشان نيز با اعلام شكايت از نامبرده درخواست مجازات مشاراليه رانمودند متهم در جلسه دادگاه ضمن تكرار مطالب قبلي وانكار انتساب ارتكاب جرم ، ايراد ضرب و جرح عمدي را به همسرش متهمه رديف دوم منتسب نمود. بنابه مراتب مذكور در خصوص اتهام متهم رديف اول آقاي مهدي  داير به ايراد ضرب و جرح متعددنسبت به كودك سه ساله اش به نام [...]  با توجه به دلايل و قرائن ذيل: اولا اعلام شكايت نماينده مدعي العموم و متعاقبا شكايت قيم اتفاقي كودك ثانيا گواهي هاي پزشكي قانوني مضبوط در پرونده به شرح مذكور، خصوصا نظريه پزشكي قانوني در مورد عامل گاز گرفتگي ها كه پس از بررسي هاي فني و كارشناسي، عامل آن تعداد از گاز گرفتگيهاي كاملا محو نشده را متهم دانسته است ثالثا وجود اختلال شخصيت رفتاري در متهم بدون اينكه داراي اختلال حواس يا جنون باشد كه اين مطلب به صراحت در نظريه پزشكي قانوني آمده است. رابعا - وضعيت اخلاقي و رفتاري نامناسب متهم در محل كار خصوصا گاز گرفتن - يكي از پرسنل باشگاه ورزشي فرهنگي  [...]  توسط نامبرده كه حكايت از عصبانيت بيش از حد وي دارد. خامسا داشتن سوابق ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به همسر سابق و مادر همسر سابقش كه خاله اش بوده كه منجر به شكستگي دست نامبرده گرديده است و احتمالا ايراد ضرب عمدي نسبت به همسر فعلي اش به حكايت نظريه هاي پزشكي قانوني كه مضبوط در پرونده مي باشد سادسا اظهارات غير موجه و متناقض متهم و مدافعات غير موجه وي در تحقيقات مقدماتي ونيز در جلسه دادگاه و انكار كليه موارد انتسابي به وي كه مستند به دلايل اثباتي بوده است سابعا ساير قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصا مطالبي كه در لايحه تقديمي نماينده مدعي العموم بدان تصريح شده است براي دادگاه علم حاصل شده كه متهم مذكور مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي در موارد متعدد نسبت به فرزند خردسالش شده.

 بنابراين ارتكاب بزه هاي انتسابي توسط مشاراليه از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامي متهم مذكور رااز حيث جنبه عمومي جرم و به جهت اينكه اقدام وي موجب اخلال در صيانت جامعه شده وبيم تجري مرتكب و ديگران مي رود به تحمل دو سال حبس تعزيزي با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايد و از حيث جنبه خصوصي جرم و صدمات جسماني وارده به كودك مستندا به مواد 480(بند1)و 481و484 (بندهاي ب و د) و 437 و367و495 از قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد 295(بند ج) و297 و تبصره ذيل آن و 302(بند الف) (304 از قانون مذكور متهم موصوف را به جهت كبودي هاي ساق پاي راست زانوي چپ و پشت پاي چپ و هر دو طرف صورت واطراف چشم وشانه راست جمعا به پرداخت دوازده هزارم ديه كامله و به علت خراشيدگي هاي حارصه مدور(گازگرفتگي) در ساعد چپ و بازوي چپ و مچ دست چپ وساعد راست و مخاط دهان جمعا به پرداخت سه صدم ديه كامله وبه لحاظ خراشيدگي سمت چپ گردن و قفسه سينه و پشت تنه به پرداخت سه صدم ديه كامله بابت ارش و به علت شكستگي هاي ترميم يافته دنده هشتم چپ در قوس قدامي و قوس خلفي دنده هاي نهم و دهم چپ و قوس قدامي دنده هاي چهارم و پنجم راست جمعا به پرداخت 104 ده هزارم ديه كامله وبه جهت خونريزي اطراف پرده سخت شامه مغزي به پرداخت مبلغ 5 ميليون ريال بابت ارش در حق مجني عليها محكوم مي نمايد انتخاب نوع ديه از ميان اعيان سه گانه موجود بر عهده محكوم عليه بوده و نامبرده مكلف است قيمت ديه منتخب را ظرف يك سال در حق مجني عليها پرداخت نمايد و با توجه به سن مجني عليها و تا زمان تعيين تكليف قطعي در مورد ولايت و حضانت كودك توسط دادگاه خانواده محكوم به پس از اخذ از محكوم عليه توسط اجراي احكام كيفري در حساب مخصوص بانكي نگهداري وتحت نظارت اجراي احكام وبا رعايت غبطه مجني عليها جهت تامين هزينه نگهداري و تربيت كودك به قيم اتفاقي كودك (مادرش) پرداخت خواهد شد. و در خصوص اتهام خانم اكرم داير به ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به [...]  با توجه به انكار متهمه در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي و تحقيقات معموله توسط دادگاه و فقدان ادله اثباتي و مقتضاي اصل برائت و مستندا به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم برائت مشاراليها را صادر و اعلام مي نمايد راي محكوميت صادره حضوري بوده وظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.

رئيس شعبه 1109 دادگاه عمومي تهران
 به تاريخ 5/9/80

شماره دادنامه: 1149
كلاسه پرونده: 80/17 ت/617
مرجع رسيدگي شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان تهران
با حضور امضأ كنندگان ذيل:
تجديدنظرخواه: مهدي با وكالت  [...] - سعادت آباد خيابان...
تجديدنظر خوانده: صغري  - جاجرود...
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 1448 مورخ 21/7/80 صادر از شعبه 1109 دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
«راي دادگاه »

در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي نصراله به وكالت آقاي مهدي  به طرفيت خانم صغري و دادگستري استان تهران از دادنامه شماره 1448 مورخ 21/7/80 صادره از شعبه 1109 دادگاه عمومي تهران مبني بر محكوميت تجديدنظر خواه به تحمل دو سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت گذشته و پرداخت ديه و ارش در حق فرزند صغيرش خانم [...]  (سه ساله) ظرف يكسال از تاريخ وقوع بزه اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي بدفعات متعدد نظر به اينكه تجديدنظر خواهي كه موجب نقض دادنامه از حيث بزهكاري و محكوميت باشد بعمل نيامده و به دادنامه هم از جهات فوق ايرادي نيست دادگاه با رد تجديدنظر خواهي دادنامه صادره را تأييد مي نمايد راي دادگاه قطعي است.

رئيس شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان تهران 
مستشار دادگاه


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان