بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,132

جزئيات 2 جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد و چگونگي انتخاب فرهاد دانشجو

  1390/10/27
خلاصه: وزير علوم جزئيات 2 جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد و چگونگي انتخاب فرهاد دانشجو را تشريح کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، کامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در حاشيه پنجاهمين گردهمايي مشترک معاونان دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شهريورماه گفت: در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شهريورماه به بنده به عنوان مسئول آموزش عالي ابلاغ شد که نخستين جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد را برگزار کنم و اين جلسه با مسئوليت بنده براي انتخاب رئيس پيشنهادي دانشگاه آزاد برگزار شود.

وي با بيان اينکه ابهاماتي در ابلاغيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود داشت، گفت: طي نامه‌اي ابهامات اين موضوع را از شوراي عالي انقلاب فرهنگي پرسيدم و پاسخ‌هايي از اين شورا آمد اما مجدد شبهاتي ايجاد شد. بر همين اساس قرار شد جلسه‌اي براي رفع ابهام در شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شود.

به گفته وزير علوم مکان برگزاري جلسه و افراد صاحب رأي از شبهات ابلاغيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. در نتيجه در جلسه 701 ضمن تأکيد بر مسئوليت اداره جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد توسط وزير علوم تبصره‌اي نيز به اساسنامه دانشگاه آزاد مبني بر اينکه رئيس وقت اين دانشگاه درباره بررسي و تائيد رئيس پيشنهادي جديد حق رأي نخواهد داشت، اضافه شد.

وي با اشاره اقدامات جاسبي رئيس سابق دانشگاه آزاد گفت: از لحظه ورودم به وزارت علوم تأکيد کردم که دانشگاه آزاد بال ديگري از آموزش عالي است و شخص جاسبي به عنوان شخصي که 30 سال زحمت کشيده بار سنگيني از آموزش عالي کشور را به دوش کشيده و بايد از زحمات وي قدرداني شود.

دانشجو با قرائت دعوتنامه‌ جلسه اول هيئت امناي دانشگاه آزاد گفت: در دعوتنامه هيئت امناي دانشگاه آزاد تأکيد شده است که اين جلسه به منظور انتخاب و معرفي رئيس جديد دانشگاه آزاد و پيشنهاد آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار مي‌شود. دعوتنامه به امضاي بنده بوده و بيانگر اين بود که مسئوليت برگزاري اين جلسه با بنده است.

وزير علوم ادامه داد: در جلسه 30 آذر عليرغم اينکه دستور جلسه انتخاب رئيس دانشگاه بود، براي اينکه همراهي خودمان را نشان دهيم، رئيس انتخاب نشد. يکي از اعضاي هيئت امنا بسته پيشنهادي با سه مؤلفه ارائه داد. انتخاب رئيس هيئت امنا در جلسه 30 آذر، برگزاري جلسه بعدي در تاريخ 21 دي و انتخاب رئيس جديد دانشگاه و مسئوليت اداره جلسه 21 دي با وزير علوم از جمله مؤلفه‌هاي وي بود. اين بسته پيشنهادي با رأي اکثريت اعضا تصويب شد. هر چند که 4 نفر از اعضاي هيئت امنا مخالف بودند اما در نهايت آنان نيز همراهي کردند. در آن جلسه بنده اعلام رأي نکردم اما ساير اعضا رأي خود را دادند.

وي درباره پيشنهاداتي که در جلسه اول ارائه شد اما توسط اکثريت اعضاي هيئت امنا رد شد، گفت: يکي از پيشنهادات اين بود که کميته سه نفره ايجاد شود و اين کميته با کانديداها مصاحبه کند و اگر کانديداها توسط اين افراد تائيد شدند، در هيئت امنا مطرح شوند. يکي ديگر از پيشنهادها اين بود که تمام افراد کانديد شده تا 10 دي ماه در جلسه اعضاي هيئت امنا برنامه خود را ارائه کنند و پيشنهاد ديگر ايجاد آئين‌نامه براي اداره جلسات بود.

وزير علوم خاطرنشان کرد: در جلسه اول چند تصميم نيز گرفته شد. يکي از تصميمات اين بود که به جاي اينکه افراد بيايند کميته‌اي تشکيل دهند و سوابق کانديداهاي مورد نظر مطرح شود، اين کار توسط وزير علوم انجام شود و به اعضاي هيئت امنا ارسال شود. اين مورد مختص افرادي بود که کانديدايي را قبول کرده بودند. تصميم ديگر اين بود که اگر نياز به تحقيق و تفحص بود، تک تک افراد از کانديداها دعوت کرده و با آنها صحبت کنند.

وي با تأکيد بر اينکه نوار صوتي جلسه اول هيئت امناي دانشگاه آزاد موجود است، گفت: در جلسه اول قرار بر اين شد که تا 21 دي ماه يک يک اعضاي هيئت امنا به هر نحوي که شده به جمع‌بندي برسند و در اين جلسه تصميم نهايي براي انتخاب رئيس دانشگاه آزاد گرفته شود.

دانشجو با اشاره به اينکه در جلسه 21 دي عليرغم اينکه دستور کار کاملاً مشخص بود اما عده‌اي در مصوبات قبلي شبهه‌هايي ايجاد کردند، با اين حال با هيچ کدام از پيشنهادهاي ارائه شده آنها مخالفت نشد و تأکيد شد که پيشنهادهاي آنها به رأي گذاشته شود.

وي با بيان اينکه در جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد 6 نفر استاد تمام و 3 نفر روحاني حضور داشتند، خاطرنشان کرد: در اين جلسه به هيچ‌وجه نمي‌شد دستوري عمل کرد لذا تمام پيشنهادهاي ارائه شده به رأي گذاشته شد.

وزير علوم با بيان اينکه قرار نبود به غير از اعضاي هيئت امنا کسي در آن جلسه حضور داشته باشد، گفت: آقايان زنگ زده بودند و تعدادي از کانديداها را دعوت کرده بودند. مواردي داشتيم که سه ساعت مانده به برگزاري جلسه به کانديداي مورد نظر زنگ زده و از وي خواسته بودند در جلسه حضور يابد و برنامه کاري ارائه دهد. متأسفانه تعدادي به رأي جلسه قبلي هيئت امنا احترام نگذاشتند.

به گفته دانشجو در جلسه دوم اعلام شد که گزينه‌هاي رياست دانشگاه آزاد بيايند و برنامه کاري خود را ارائه دهند و با اين پيشنهاد به سه دليل مخالفت شد، اول اينکه اين موضوع در جلسه قبل مطرح و به تصويب نرسيده بود. دوم اينکه ارائه برنامه نيازمند اشراف به مسئله است و سوم اينکه ارائه برنامه نيازمند دانستن سياست‌هاي هيئت امنا است.

وي افزود: با اين حال به علت اصرار عده‌اي اين موضوع به رأي گذاشته شد اما رأي نياورد. قرار شد تا قبل از اذان مغرب و عشا افراد در برگه‌هاي اخذ رأي کانديد مورد نظر خود را معرفي کنند اما گفتند همه افراد بايد بيايند و برنامه‌هاي خود را ارائه کنند. اگر کسي نيايد، معذوريتي دارد.

دانشجو اظهار داشت: با اين موضوع نيز موافقت کرديم فقط به خاطر اينکه احترام حفظ شود و جلسه به چالش کشيده نشود لذا گفتيم با کانديداهايي که نيامده‌اند تماس بگيرند تا زماني که افراد حاضر دارند ارائه گزارش مي‌دهند آنها نيز برسند که گفتند طول مي‌کشد. ما تأکيد کرديم اين جلسه، ‌جلسه نهايي است اما گفتند نه و در اين جلسه رئيس نبايد انتخاب شود.

وي ادامه داد: ديديم استدلال‌ها به نتيجه نمي‌رسد لذا اين موضوع را به رأي گذاشتيم که آنها قبول نکردند و گفتند اجازه رأي‌گيري نداريد. اين دستور است و بايد اجرا شود. ما نيز قبول نکرديم و بنده تأکيد کردم تا نماز مغرب و عشا بايد رئيس دانشگاه آزاد انتخاب شود لذا رأي‌گيري صورت پذيرفت. 5 نفر رأي را تحويل دادند. تأکيد کردم که مابقي افراد نيز رأي خود را ارائه دهند اما فقط همين 5 نفر رأي دادند و فرهاد دانشجو با رأي اکثريت به عنوان رئيس دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شد.

به گفته وزير علوم با پيشنهاد دستوري يکي از اعضاي هيئت امنا در جلسه دوم مخالفت شد چرا که اين پيشنهاد حق وتو براي يک نفر بود و ما براي يک نفر حق وتو قائل نيستيم و قبول نداريم که اقليت حرف خود را به اکثريت تحميل کنند لذا مخالفت کرديم. مخالفت کرديم چرا که نمي‌خواستيم سنگ بناي اين هيئت امنا دستوري باشد. همه بايد مي‌دانستند در اين موضوع تصميم با جمع است.

وي با بيان اينکه صورت‌جلسه دوم هيئت امنا توسط آقاي مخبردزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همان جلسه نوشته شد و به امضاي اعضا رسيد، گفت: در جلسه دوم هيئت امنا، رئيس دانشگاه آزاد انتخاب شد و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد. اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي وي را انتخاب کند، فرهاد دانشجو رئيس دانشگاه آزاد است.

دانشجو در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: اگر شبهه‌اي وجود داشته باشد درباره رئيس پيشنهادي دانشگاه نيست چرا که انتخاب وي در دستور جلسه مشخص بوده و اکثريت به وي رأي داده بودند. اگر شبهه باشد در انتخاب رئيس هيئت امناست چرا که يکي از اعضاي هيئت امنا در جلسه 30 آذر رأي خود را به صورت مشروط ارائه داد. شرط اين بود که در جلسه 21 دي رئيس دانشگاه انتخاب شود و دو مصوبه ديگر جلسه اول نيز اجرايي شود. چون اين مصوبات رعايت نشد، اين عضو هيئت امنا نيز مي‌توانست رأي خود را پس بگيرد. اگر وي رأي خود را پس بگيرد، رئيس هيئت امنا رأي اکثريت را ندارد.

وي تأکيد کرد که در جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد کسي جلسه را ترک نکرده است و اين جلسه تا پايان با حضور تمام اعضا برگزار شده است و تمام افراد حر‌ف‌هاي خودشان چه موافق و چه مخالف مطرح کردند. ضمن اينکه اجازه خدشه وارد کردن به تصميم جمعي داده نشد تا در آينده نيز اين اتفاق نيفتد. اجازه داده نشد که فردي نظر خود را به جمع تحميل کند.

وزير علوم در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: واقعيت اين است که هيئت امناي دانشگاه آزاد بيانيه‌اي صادر نکرده‌ است چرا که بنده عضو هيئت امنا هستم و تاکنون هيچ بيانيه‌اي در اين زمينه نديد‌ه‌ام و بيانيه‌اي که صادر شد از سوي اقليت اعضاي هيئت امنا است و حق ندارند از طرف هيئت امنا اين موضوع را مطرح کنند.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه شبهاتي وجود دارد که رئيس جمهور انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رئيس دانشگاه آزاد را به بعد موکول کرده است، گفت: ولله قسم مي‌خورم که رئيس جمهور در طول اين مدت کوچک‌ترين اعمال نظري به بنده نداشته است ضمن اينکه بنده گزارش جلسه اول را به وي ارائه ندادم.

به گفته وزير علوم فردا جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار مي‌شود و گزارش وي از جلسه دوم هيئت امنا نيز مطرح مي‌شود.

وي درباره فرهاد دانشجو گفت: آقاي دانشجو به من اجازه داد سوابق کاريش را ارسال کنم اما چند روز مانده به جلسه دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نوعي انصراف دادند و گفتند نمي‌خواهند به راي گذاشته شود. البته پس از جلسات متعددي که با ايشان توسط هيئت امنا گذاشته شد، يک روز مانده به جلسه دوم هيئت امنا به بنده اعلام کرد که احساس تکليف مي‌کند و اگر اعضاي هيئت امنا به وي راي دهند به نحو احسن اين مسئوليت را انجام مي‌دهد.

وزير علوم گفت: يکي از گزينه‌هاي انتخابي آقاي جاسبي فرهاد دانشجو بود ضمن اينکه آقاي هاشمي نيز مخالفتي با انتخاب ايشان نداشتند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان