بسم الله
 
EN

بازدیدها: 643

روز مبادا

  1392/9/18
شب تاريک و بيم موج و گردابي چنين حائل

کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها

موضوع لايحه جامع وکالت کم کم دارد به معما تبديل ميشود وکلا کم و بيش اطلاع دارند که اين طرح در کميسيون فرعي دولت مطرح و همانطوري که آقاي سعيد باقري نماينده دولت در اين کميسيون و وکيل دادگستري در نشست جامعه مستقل وکلاي دادگستري توضيح دادند ابتدا هفته اي دو روز و اينک هفته اي سه روز اين کميسيون تشکيل و بنابراين است که سريعاٌ اين لايحه رسيدگي و آماده طرح در مجلس باشد نشانه آنهم اين است موادي که در کميسيون فرعي به تصويب رسيده قبل از تمام شدن بررسي تمام مواد به کميسيون اصلي براي بررسي فرستاده شده است و شايد يکي از علل تصميم بر اين تسريع اين است که قوه قضائيه به اين نيت مي باشد سريعا تکليف خود را با جامعه وکالت روشن نمايد . درگيرو دار مشکلات آنچه موضوع اين مقاله است سکوت معني دار اعضا هيئت مديره کانون و کساني است که بنوعي خود را ريش سفيد جامعه وکالت مي دانند و در مواقع لازم صريح و روشن و مقاوم پا به ميدان نمي گذارند يا حداکثر به نوشتن مقاله اي اکتفا مي نمايند و شايد هم ميدان داري ميکنند ولي وکلا از آن بي اطلاع مي باشند و نيز عدم حساسيت لازم گروه ها ي مختلف همکاران مي باشد که در اين موقع حساس به جاي بازکردن زمينه گفتگو در اين ارتباط و استفاده از شرائط و امکانات خود براي رساتر کردن صداي حق طلبانه و اعتراض به ظلمي که قريب الوقوع بر جامعه وکالت ميرود .بنده هشدار ميدهم حساسيت جامعه وکالت را تعقيب و پيگيري نمي نمايند .

تصور اين است که بهر دليل و توافق انجام شده وکلاي دادگستري بنا برمصلحت نبايستي در جريان آن باشند هيئت مديره تصميم بر حرکت با چراغ خاموش دارد اما نگراني اين است که بعدا معلوم شود هم چراغ ها خاموش بوده و هم حرکت لازم از طرف تمام اعضاء هيئت مديره انجام نشده است .

اميدوارم گزارش چند سطري رياست محترم کانون وکلا با خبرنگار دانشجويان ايران (ايسنا ) در اين مورد راخوانده باشيد دو سوم مواد اين لايحه از کميسيون فرعي گذشته است اما در گزارش کوتاه و فقط نام چند نفر از اعضاء کميسيون آنهم مقامات دولتي برده شده بدون اينکه ذکرنمايند از کانون وکلا چه کس يا کساني در اين کميسيون فرعي يا کمسيون اصلي شرکت مينمايند يا اصولا هيئت مديره نماينده اي در اين کميسيون دارد ؟

گفته اند همه اعضاء در اين جلسه حق راي دارند و در ارتباط با ماده 25 اظهار کرده اند (ماده 25 لايحه جامع وکالت رسمي که استقلال کانون وکلا را به کلي از بين ميبرد بطور کلي حذف شده و تغييراتي در اين ماده اعمال شده که مشکل قبلي را ندارد )

اين دو سطر حاوي رمز و رازهايي است : حذف با تغيير دو عنوان جداگانه است يا بايد بگوئيم حذف شده يا تغيير پيدا کرده است اين دو با هم قابل جمع نيستند! اگر حذف شده بسيار خوب اما اگر تغيير پيدا کرده (که اين موضوع صحيح است )چگونه و به چه شکلي تغيير پيدا کرده آيا واقعاً اثر قوه قضائيه به کلي از بين رفته يا کم رنگ شده است ؟

نکته جالب اين است که آقاي باقري در جلسه جامعه مستقل اظهار کردند اين ماده تغيير کرده ولي اميدواريم مشکلات موجود در مراحل بعدي حل شود اين سخن تا حدي خط و ربط موضوع را روشن مي نمايد سخن رياست کانون نيز به نوعي تائيد سخنان آقاي باقري است (که مشکل قبلي را ندارد ) يعني مشکل دارد اما کمتر از گذشته .

حال با اين وصف مي شود نتيجه گرفت به قول مولانا

آن يکي پرسيد اشتر را که هي از کجا آئي اي فرخنده پي

گفت از حمام گرم کوي تو گفت خود پيداست از زانوي تو

بنظر مي رسد متنظرند موضوع سرانجام به کميسيون قضائي مجلس برسد و در آن مرحله شايد آنچه در کميسيونهاي فرعي و اصلي تهيه شده تعديل گردد و به تعبير من همه چيز را براي روز مبادا گذاشته اند ميگويند يکي از اهالي شهرهاي کوير نشين براي عزيمت به يکي از شهرها بايستي از کوير مي گذشت در کوير گرفتار گرمازدگي و فشار محيط کويري شد خسته و کوفته به حال نزار در شرف مرگ در وسط کوير افتاده بوده اسب سواري در حال عبور متوجه وي شد پياده شده و با دادن آب و آذوقه مرد مسافر جاني تازه گرفت در اين خلال مرد اسب سوار متوجه شد که بسته اي در کنار روي زمين و از جمله هندوانه اي در آن است پرسيد در اين شرائط نامطلوب که مشرف به مرگ بودي چرا از هندوانه استفاده نکردي و گفت هندوانه را براي روز مبادا گذاشته بودم حال از نظر اين مسافر در شرف فوت روز مبادا چه روزي ميتوانست باشد مطلب ديگري است .

وکلا به همکاراني براي عضويت در هيئت مديره راي دادند که سرفصل و شعار اصلي آنها دفاع از استقلال کانون وکلا بوده است و اينک در شرائط نامطلوب فعلي سخني از آنها نمي شوند و خداي ناکرده ممکن است بعضا از روند حاکم بر آنچه در کميسيونها ميگذرد نيز بي اطلاع يا کم اطلاع باشند .

رها کردن و عدم ايستادگي در قبال آنچه ممکن است به ضرر جامعه وکالت از کميسيونها عبور و منتظر اقدامات بعدي در کميسيون قضائي و صحن مجلس بودن شايد به تعبيري موضوع همان داستان باشد ولي اگر سواري از راه نرسد روز مبادائي وجود نخواهد داشت.

آنچه قابل تامل است اينکه از سال 63 که کانون وکلا زير چترسرپرستي قرار گرفت و سال 70 که انتخابات کانون توقيف شد و بالاخره سال 76 که قانون اخذ کيفيت پروانه وکالت تصويب شد وکلا هيئت مديره اي نداشتند آنهم هيئت مديره اي با اينهمه تبليغات و شعار هاي سنگين که دائر مدار تمام آنها دفاع از استقلال کانون وکلا بود اما امروز اگر خدشه اي بهمين استقلال نيم بند وارد شود کرسي نشينان هيئت مديره کانون چه جوابي به جامعه ايراني و وکلاي دادگستري مي دهند .نويسنده:حسن رستگار – وکيل دادگستري و دبير جامعه مستقل وکلاي دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان