بسم الله
 
EN

بازدیدها: 676

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج کشور

  1392/9/18
در مواردي که مهريه مندرج در عقدنامه وجه رايج يا به عبارتي ديگر مبلغي پول تعيين شود و از تاريخ وقوع عقد تا زمان مطالبه مهريه زماني بيش از يکسال گذشته باشد بايد ميزان آنرا در زمان مطالبه با توجه به تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد تعيين و مطالبه نمود.
نخست اشاره اي به مواد قانوني مربوطه و تبصره ماده 1082 قانون مدني و آيين نامه ها موجود در اين خصوص مي نماييم و سپس به توضيح يک نمونه يا مثال مي پردازيم.

1- تبصره ماده 1082 قانون مدني بيان مي دارد که:« چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند...»
2- آيين نامه اجرايي اين قانون نيز در ماده 2 خود مي گويد :« نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است:
متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.»
3- اين نکته را نيز بايد افزود  که، ماده 3 اين آيين نامه مقرر مي دارد  :« در مواردي که مهريه زوجه بايد از ترکه زوجه متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.»
4- پس بنابراين چنانچه مهريه وجه رايج باشد با توجه به مواد قانوني و آيين نامه اي که در بالا ياد شد و با توجه به متوسط شاخص بها در سال قبل و شاخص بها در سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هر ساله تعيين و منتشر مي شود،بايد ميزان مهريه را به نرخ روز تعيين نمود.
5- به طور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه /000/300 ريال در سال 1357 تحقق يافته باشد و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر (سال 1389) تاديه گردد براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر از رابطه ذيل استفاده مي شود:
بر اساس نحوه محاسبه فوق و با توجه به اعدادشاخصي که در جدول مربوطه و توسط بانک مرکزي تعيين مي شوند:
6- درفرضي که  مهريه مي بايست از ترکه پرداخت شود، در صورت کسر ياد شده، عدد شاخص سال فوت مبناي محاسبه مهريه قرار مي گيرد.             
قابل توجه مي باشد که اعداد شاخص در صورت و مخرج اين کسر با توجه به جدول منتشره بانک مرکزي مي باشد و تا سال 1389 به پايان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال عدد 1388 تعيين  خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1390جايگزين شاخص سال 1388 خواهد شد.
شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال هاي 1388-1315
1383=100*


 

عدد شاخصسالعدد شاخصسالعدد شاخصسال
3.2113650.3213400.021315
4.1013660.3313410.031316
5.2913670.3313420.031317
6.2113680.3513430.031318
6.7713690.3513440.031319
8.1713700.3513450.051320
10.1713710.3513460.091321
12.4813720.3613470.201322
16.8813730.3713480.201323
25.2113740.3813490.171324
31.0713750.4013500.151325
36.4413760.4213510.161326
43.0313770.4713520.181327
51.6813780.5413530.191328
58.2013790.5913540.151329
64.8313800.6913550.171330
75.0613810.8613560.181331
86.7913820.9513570.191332
100.0013831.0613580.231333
110.3513841.3113590.231334
123.4513851.6113600.251335
146.2213861.9213610.261336
183.3113872.2013620.261337
203.0313882.4313630.301338
228.213892.6013640.321339


از ابتداي تير ماه سال 1389 شاخص بر مبناي سال پايه 100=1383 منتشر مي شود و جدول قبلي از اعتبار ساقط است. *

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان