بسم الله
 
EN

بازدیدها: 782

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت چهارم

  1392/9/13
قسمت قبلي

فصل چهارم


ماده 19- هر کس مرتکب قاچاق کالاي ممنوع گردد يا کالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شش ماه تا دو سال حبس، جزاي نقدي معادل ده برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم مي‌شود. در صورتي که ارزش کالاي ممنوع قاچاق بيش از يکصد ميليون (100.000.000) ريال باشد وسايل نقليه مورد استفاده ضبط مي‌گردد.
تبصره 1- حکم ماده (702) قانون مجازات اسلامي فقط شامل مشروبات الکلي توليد شده در داخل کشور است.
تبصره 2- هرگاه مشروبات الکلي قاچاق مکشوفه بيش از بيست ليتر باشد، چنانچه با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتکب ثابت شود که وسيله نقليه با علام و اطلاع مالک براي ارتکاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است اين وسيله ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتکب اضافه مي‌گردد.
تبصره 2- هرگاه مشروبات الکلي قاچاق مکشوفه بيش از بيست ليتر باشد، چنانچه با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتکب ثابت شود که وسيله نقليه با علم و اطلاع مالک براي ارتکاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است اين وسيله ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتکب اضافه مي‌گردد.
تبصره 3- در صورتي که وسيله نقليه به کار گرفته شده در قاچاق و حمل کالاي قاچاق ممنوع موضوع اين ماده، متعلق به شخصي غير از مرتکب جرايم فوق باشد و با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک براي ارتکاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتکب اضافه مي‌گردد.
تبصره 4- آلات و ادواتي که جهت ساخت يا تسهيل ارتکاب قاچاق کالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نيز ضبط مي‌شود.
تبصره 5- مشروبات الکلي، اموال تاريخي - فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق کالاي ممنوع است.
تبصره6- محل نگهداري کالاهاي قاچاق ممنوع در صورتي که ارزش کالا بيش از يک ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد و توسط مالک يا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گيرد مصادره مي‌گردد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محکوميت قطعي يابد در مرتبه سوم، مصادره مي‌گردد. در صورتي که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن استفاده کند، معادل ارزش آن به جزاي نقدي اضافه مي‌شود.
تبصره 7- محل نگهداري کالاهاي قاچاق ممنوع که در مالکيت مرتکب باشد، در صورتي که مشمول حکم مندرج در تبصره (6) اين ماده نشود، توقيف و پلمب مي‌شود و در صورتي که محکوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حکم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌گردد.

ماده 20- هرکس بدون أخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و کمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شکاري و غيرشکاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غير زنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت کند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالاي ممنوع محکوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

ماده 21- صيد، عمل‌‌آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري که ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع است.

ماده 22- هر شخص حقيقي يا حقوقي که اقدام به واردات، صادرات، نگهداري، حمل و نقل، توزيع، عرضه و فروش دارو يا وسايل پزشکي، مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون أخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشکي نمايد و يا اقدام به واردات و صادرات داورها، مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي تقلبي يا فاقد تاريخ مصرف و مضر به سلامت مردم کند، به مجازات قاچاق کالاي ممنوع محکوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارتهاي وارده نيست.
تبصره 1- حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتهاي اين ماه است.
تبصره2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزشي پزشکي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان