بسم الله
 
EN

بازدیدها: 693

مصاديق عسر و حرج در ازدواج دائم و موقت

  1392/9/7

سوال: مصاديق عسر و حرج کدامند؟ 

شاه صاحبي: هرگاه براي زن در زندگي مشترک وضعيتي به وجود آيد که ادامه زندگي براي او همراه با سختي و مشقت باشد به نحوي که به طور عادي تحمل آن مشکل باشد، مي‌تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه کرده  و دادگاه پس از بررسي موضوع اگر شرايط را براي زن غير قابل تحمل تشخيص داد به درخواست او پاسخ مثبت مي‌دهد، كه مصاديق عسر و حرج درقانون عبارتند؛ ترک زندگي توسط شوهر حد اقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتياد شوهر به مواد مخدر يا ابتلاي او به مشروبات الکلي و امتناع زوج از ترک آن‌ها يا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است، (در صورتي که زوج به تعهدات خود عمل نکند و يا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلي يا موادمخدر روي آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد گرفت)،‌-محکوميت قطعي شوهر به حبس پنج سال يا بيشتر،‌ ضرب و جرح يا فحاشي يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زن قابل تحمل نباشد،‌ ابتلاء شوهر به بيماري‌هاي صعب العلاج رواني يا مسري يا هر عارضه صعب العلاج ديگر که زندگي مشترک را مختل کند مثل بيماري سارس يا ايدز و البته علاوه بر  موارد مذکور در هر موردي که دادگاه تشخيص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته، با درخواست زوجه حکم طلاق صادر مي‌گردد.
 

سوال:به عقيده شما طلاقي که با درخواست زوجه به واسطه عسر و حرج صورت مي‌گيرد قابل برگشت و رجوع از سوي شوهر است؟

  
شاه صاحبي: اين نوع طلاق، طلاق رجعي محسوب نمي‌شود چراكه اگر زوج بتواند رجوع کند ديگر از عسر و حرج زوجه رفع اثر نمي‌شود در نتيجه درخواست زوجه براي طلاق و حکم مربوطه  لغو و بي فايده است.

سوال: آيا در ازدواج موقت هم عسر و حرج مصداق دارد و  زوجه مي‌تواند به اين واسطه، به زندگي مشترک خود پايان دهد؟ 

شاه صاحبي: بله، در مواردي که ادامه زوجيت موقت براي زوجه ايجاد مشقت کند و اين موضوع براي دادگاه ثابت شود در اين صورت دادگاه مي‌تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقيه مدت باقيمانده از ازدواج موقت کند و اگر اين اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجيت و قطع مابقي مدت ازدواج صادر مي‌شود. 

سوال:آيا نشوز يا همان عدم تمكين شوهر هم مي‌تواند دليل طلاق زن به علت عسر و حرج باشد؟ 


شاه صاحبي: بنا بر نظر اکثريت، عدم ايفاي وظايف زناشويي  از ناحيه شوهر هم ممکن است براي زوجه عسر و حرج ايجاد نمايد و زن مي‌تواند به اين استناد تقاضاي طلاق کند که اگر عسر و حرج وي ثابت شود حکم طلاق نيز صادر مي‌شود.

سوال: بر اساس  قانون کراهت زوجه از شوهر هم عسر و حرج محسوب مي‌شود؟


شاه صاحبي: اين موضوع اختلافي است، بعضي افراد معتقدند کراهت زوجه به تنهايي نمي‌تواند عسر و حرج زن و دليل طلاق محسوب  گردد، به رغم اينکه  حتي زن راضي به بذل کل مهريه خود شود. بعضي ديگر بر اين نظرند که  اگر دادگاه پس از تحقيقات و رسيدگي‌هاي خود تشخيص دهد که نفرت زوجه از شوهر به حدي است که ادامه زوجيت و زندگي مشترک را براي او غير ممکن مي‌سازد آن را از مصاديق عسر و حرج شناخته و بر همين مبنا حکم به طلاق صادر مي‌کنند.


مشاوره حقوقی رایگان