بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,547

ترجمه رسمي متن کامل توافقنامه هسته‌اي ايران و 1+5

  1392/9/3
خلاصه: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران متن کامل توافقنامه هسته‌اي ايران و 1+5 که در پايان مذاکرات ژنو محقق شد، منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران متن توافقنامه ايران و 1+5 را منتشر کرد که به اين شرح مي‌باشد. همچنين متن اين توافقنامه به زبان انگليسي منتشر شده است که مي‌توانيد در اينجا ملاحظه فرماييد.

برنامه اقدام مشترک

مقدمه:

هدف اين مذاکرات رسيدن به يک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوي که تضمين کند برنامه هسته‌اي ايران کاملاً صلح آميز باقي خواهد ماند. ايران اعلام مي‌نمايد تحت هيچ شرايطي به دنبال دستيابي يا گسترش سلاح هسته‌اي نيست. راه حل جامع مذکور مبتني بر اين اقدامات اوليه بوده و به يک گام نهايي منجر خواهد شد که دوره زماني آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگراني‌ها مي‌انجامد. اين راه حل جامع، ايران را قادر مي سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره گيري از انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح آميز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و با رعايت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود. اين راه حل جامع متضمن يک برنامه غني سازي با تعريف مشترک و محدوديت‌هاي عملي و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمين ماهيت صلح آميز برنامه هسته‌اي مي‌باشد. اين راه حل جامع به مثابه يک مجموعه منسجم خواهد بود که هيچ بخشي از آن مورد توافق قرار نمي‌گيرد مگر آنکه در مورد تمامي بخش‌هاي آن توافق حاصل شود. اين راه حل جامع شامل يک فرايند متقابل و قدم به قدم مي‌باشد و به رفع همه جانبه تمامي تحريم‌هاي شوراي امنيت، تحريم‌هاي چندجانبه و تحريم‌هاي ملي مربوط به برنامه هسته‌اي ايران مي‌انجامد.

در فاصله ميان گام‌هاي اوليه و گام آخر، گام‌هاي ديگري از جمله پرداختن به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت با هدف پايان رضايت بخش بررسي موضوع توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. 3+3 يا 1+5 و ايران مسئول نهايي کردن و اجراي قدم‌هاي مورد توافق ميان- مدت و راه حل جامع با حسن نيت خواهند بود. يک کميسيون مشترک از 3+3 و ايران براي نظارت بر اجراي اقدامات ميان مدت و بررسي مسائلي که ممکن است پديد آيند، تشکيل خواهد گرديد، در حالي که آژانس مسئوليت راستي آزمايي اقدامات مربوط به موضوع هسته‌اي را بر عهده خواهد داشت. اين کميسون مشترک براي تسهيل حل و فصل مسائل مورد نگراني گذشته و حال با آژانس همکاري خواهد کرد.

عناصر گام اول

گام اول داراي دوره زماني شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمديد مي‌باشد. در اين دوره همه اعضاء،با حسن نيت، در جهت حفظ فضاي سازنده در مذاکرات فعاليت خواهند کرد.

ايران اقدامات داوطلبانه زير را به انجام خواهد رساند:

- نيمي از اورانيوم موجود غني شده 20 درصد را به صورت اکسيد 20 درصد براي توليد سوخت راکتور تحقيقاتي تهران ذخيره نمايد. بقيه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقيق نمايد. خط برگشت پذير نيز وجود نداشته باشد.

- ايران اعلام مي‌کند که براي اين دوره 6 ماهه، اورانيوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غني سازي نکند.

- ايران اعلام مي‌کند که فعاليت‌هاي خود در تاسيسات سوخت هسته‌اي نطنز، فوردو و يا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائي مي‌شود، بيش از اين گسترش نخواهد داد.

- همانگونه که ايران در برنامه عملياتي کردن تاسيسات تبديل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبديل مواد UF6غني شده تا 5 درصد بهUO2، ايران تصميم دارد موادUF6  جديدا غني شده تاسطح 5 درصد طي 6 ماه آينده را به اکسيد تبديل کند.

- محل‌هاي جديد براي غني سازي ايجاد نمي‌شود.

- ايران برنامه تحقيق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقيق و توسعه جاري غني سازي خود را که با هدف انباشت اورانيوم غني شده صورت نمي‌گيرد، ادامه خواهد داد.

- عدم بازفرآوري يا ساخت تاسيساتي که توانايي بازفرآوري داشته باشند.

نظارت‌هاي بيشتر:

- ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شامل اطلاعات در خصوص طرحهاي تاسيسات هسته‌اي ايران، توصيف ساختمان‌ها در هر يک از سايت‌هاي هسته‌اي، توصيفي از سطح عملياتي که در هريک از اماکن که به فعاليت‌هاي هسته‌اي مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخليص و اطلاعات در خصوص منابع اوليه.

- ارائه پرسشنامه جديد فني راکتور اراک به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که توسط آژانس با نام IR-40 شناسايي مي‌شود.

- اتخاذ گام‌هاي لازم براي موافقت با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي انعقاد "رهيافت پادمان" در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناسايي مي‌شود.

- دسترسي روزانه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به فردو و نطنز با هدف بررسي فايل‌هاي ضبط شده دوربين‌ها در مواقعي که آن‌ها براي بازرسي دوره‌اي موسوم به DIV ،IIV ،PIV  و بازرسي‌هاي سرزده در سايت حضور ندارند.

- دسترسي هدايت شده بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به:

# کارگاه‌هاي مونتاژ سانتريفيوژ

# کارگاه‌هاي توليد روتورسانتريفيوژ و محل‌هاي نگهداري،

# و معادن اورانيوم و تخليص اورانيوم 

در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زير را انجام خواهند داد:


- توقف تلاش براي کاهش خريد نفت خام ايران به نحوي که مشتريان فعلي بتوانند ميانگين ميزان کنوني خريد نفت خام خود از ايران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عوايد فروش نفت ايران در خارج از کشور به ايران. در مورد معاملات نفتي مذکور، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و آمريکا بر بيمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعليق مي‌شوند.

- تعليق تحريم‌هاي آمريکا و اتحاديه اروپا بر:

# صادرات پتروشيمي ايران و نيز تعليق تحريم خدمات مرتبط

# طلا و فلزات گرانبها، وتعليق تحريم خدمات مرتبط

# تعليق تحريم‌هاي آمريکا بر صنعت خودرو و تعليق تحريم‌هاي خدمات مرتبط

- صدور گواهي عرضه ونصب قطعات يدکي براي ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي ايران و خدمات مرتبط.

- صدور گواهي بازرسي‌هاي مرتبط با ايمني و تعميرات در ايران و همچنين خدمات مرتبط

- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديدتحريم هسته‌اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد

- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديدتحريم هسته‌اي از سوي اتحاديه اروپا

- دولت امريکا، در چارچوب اختيارات قانوني رئيس جمهور و کنگره ازتحميل تحريم‌هاي جديد هسته‌اي خودداري خواهد کرد.

- يک کانال مالي به منظور تسهيلات تجارت امور انساندوستانه براي تامين نيازهاي داخلي ايران با استفاده از درآمدهاي نفتي ايران در خارج از کشور ايجاد خواهد شد.

- تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاري مرتبط با توليدات غذايي و کشاورزي، دارو، تجهيزات دارويي و مخارج پزشکي بيماران خارج از کشور خواهد بود. اين کانال مالي شامل بانکهاي خارجي مشخص و بانک‌هاي ايراني غيرتحريم شده خواهد بود که به هنگام ايجاد اين کانال مشخص خواهند شد.

# کانال مزبور همچنين موارد را در بر مي‌گيرد

- نقل و انتقال‌هاي مالي مورد نياز براي پرداخت تعهدات ايران به سازمان ملل متحد

- پرداخت مستقيم شهريه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها براي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده براي يک دوره شش ماهه.

- افزايش آستانه براي اخذ مجوزهاي اتحاديه اروپا جهت تبادلات مالي تجارت موارد غيرتحريمي تا مبلغ مورد توافق.

عناصر گام نهايي راه حل جامع*

گام نهايي راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از يک سال بعد از تصويب اين سند، به پايان رسانده و اجراي آن را شروع کنند، عبارتنداز:

- داراي دوره زماني بلندمدت مشخصي خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.

- بيانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و موافقتنامه‌هاي پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد.

- بطور همه جانبه تحريم‌هاي هسته‌اي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم‌هاي چندجانبه و تحريم‌هاي ملي را برداشته و از جمله گام‌هايي براي دسترسي به حوزه‌هاي تجاري، فنآوري، مالي و انرژي را بر مبناي يک برنامه تنظيمي که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نمايد.

- متضمن يک برنامه غني سازي باشد که توسط طرفين تعريف مي‌گردد، برنامه‌اي که شاخصه‌هاي آن با موافقت طرفين و منطبق با نيازهاي عملي، با محدوديت‌هاي مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعاليت‌هاي غني سازي، ظرفيت غني سازي، محل‌هايي که در آن غني سازي انجام مي‌شود و ذخاير اورانيوم غني شده براي دوره زماني که مورد توافق قرار مي‌گيرد، تعيين مي‌گردد.

- نگراني‌هاي مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نامIR-40 شناخته مي‌شود، را کاملا برطرف نمايد. بازفرآوري و يا احداث تاسيساتي که قادر به بازفرآوري باشد، ايجاد نخواهد شد.

- اقدامات شفاف ساز و با نظارت بيشترمورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقي در چارچوب اختيارات رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي تصويب و به اجراء درآيد.

- شامل همکاري بين‌المللي هسته‌اي غير نظامي باشد، که اين همکاري‌ها از جمله در خصوص دستيابي به راکتورهاي مدرن آب سبک قدرت و تحقيقاتي و تجهيزات مرتبط و نيز عرضه سوخت هسته‌اي مدرن و برنامه هاي تحقيق و توسعه (R&D) مورد توافق مي‌باشد.

به دنبال اجراي موفق گام نهايي راه حل جامع و با سپري شدن کامل دوره زماني گام نهايي، با برنامه هسته‌اي ايران مانند برنامه هر کشور غيرهسته‌اي ديگر عضو NPT رفتار خواهد شد.

* در خصوص گام نهايي و هر يک از گامهاي مياني، اين اصل اساسي که «تا در مورد همه چيز توافق نشود، در خصوص هيچ چيزي توافق حاصل نشده است» اعمال مي‌شود.

 ***

در اين توافقنامه بندي وجود دارد که توضيحاتي در ذيل سند (پي نوشت) ارائه شده است که متاسفانه در ترجمه وزارت خارجه به آن اشاره اي نشده است.

- ايران اعلام مي‌کند که فعاليت‌هاي خود در تاسيسات سوخت هسته‌اي نطنز (1)، فوردو (2) و يا راکتور اراک (3) را که توسط آژانس با نام IR-40  شناسائي مي‌شود، بيش از اين گسترش نخواهد داد.

1- به اين معني که طي شش ماه، ايران به سانتريفيوژهايي که نصب شده‌اند ولي غني سازي اورانيوم انجام نمي دهند گاز UF6 تزريق ننمايد. سانتريفيوژهاي اضافي نصب ننمايد. ايران اعلام مي‌کند که طي شش ماه اول سانتريفيوژهاي موجود را با سانتريفيوژهايي از همان نوع جايگزين مي‌کند.

2- در چهار آبشار سايت فردو که در حال حاضر غني سازي اورانيوم انجام مي‌دهند، از اين پس غني سازي بالاي 5 درصد انجام نخواهد گرفت و ظرفيت غني سازي افزايش نخواهد يافت. گاز UF6 به دوازده آبشار ديگر تزريق نمي شود تا در وضعيت غيرعملياتي باقي بمانند. بين آبشارها اتصال وجود نخواهد داشت. ايران اعلام مي‌کند که طي شش ماه اول، سانتريفيوژهاي موجود را با سانتريفيوژهاي همان نوع جايگزين مي‌کند.

3- ايران اعلام مي کند که براي رفع نگراني‌هاي مربوط به احداث راکتور اراک براي شش ماه به راکتور سوخت تزريق نخواهد شد، يا آب سنگين را به سايت راکتور منتقل نمي‌کند و سوخت جديد را آزمايش نکرده يا سوخت بيشتر براي راکتور توليد نخواهد شد و تجهيزات اصلي باقي مانده نصب نخواهد شد.

4. مطابق برنامه هاي ايران، توليد سانتريفيوژ در ايران در اين شش ماه مخصوص به جايگزيني سانتريفيوژهاي آسيب ديده خواهد بود.

5. «تحريم خدمات مرتبط» به معني هرگونه خدمات موضوع تحريم‌هاي اجرايي آمريکا يا اتحاديه اروپا، از قبيل بيمه، حمل و نقل يا مالي مي‌باشد، تا جايي که هر يک از خدمات مذکور، مرتبط با تحريم بوده و براي تسهيل نقل و انتقالات مالي مورد نظر لازم باشد. اين خدمات مي‌تواند شامل نهادهاي ايراني تحريم نشده باشد.

6. رفع تحريم‌ها مي‌تواند دربرگيرنده هر خط هوايي ايراني تحريم نشده و نيز ايران اير شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان