بسم الله
 
EN

بازدیدها: 748

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل- قسمت هشتم

  1392/9/1
قسمت قبلي

سازمان ملل متحد چگونه با بيماري همه گير ايدز مبارزه مي کند؟

بيماري اکتسابي نقص ايمني (ايدز)، كه حدود 40 ميليون نفر مبتلا به آن يا حامل ويروس آن هستند،  فاجعه اي بهداشتي با نسبت هاي همه گير شده است. اين بيماري عالمگير بيش از 60 ميليون نفر را گرفتار کرده و با نسبت 3/5 ميليون مبتلاي جديد در هر سال در حال گسترش است. ايدز چهارمين عامل مرگ و ميردر جهان است.
برنامه مشترک ملل متحد درباره ايدز و ويروس آن، که از تخصص هشت کارگزاري و برنامه سازمان ملل متحد برخوردار است، حامي اصلي براي اقدام جهاني در اين زمينه است. اين برنامه، فعاليت ها در زمينه پيشگيري از انتقال ويروس ايدز، کاهش آسيب پذيري افراد و جوامع به آن، تامين مراقبت و حمايت، و کاهش تاثير اين بيماري را رهبري و از آنها حمايت مي کند. برنامه مشترک، تحقيق را ترويج، حمايت بخش خصوصي را بسيج و مشارکت ها بين دولت ها و صنعت داروسازي را تشويق مي کند. اين برنامه همچنين در تلاش هاي شرکت هاي بزرگ داروسازي ، که موافقت کرده اندهزينه هاي درمان و مراقبت از بيماران مبتلا به ايدز و آلوده به ويروس آن را در کشورهاي در حال توسعه ارزان تر کنند، مشارکت مي کند.
رهبران جهان، ژوئن 2001 در اجلاس ويژه مجمع عمومي درباره ايدز، متعهد شدند جهت نشان دادن واکنش جهاني به بيماري ايدز و ويروس آن، منابع کافي، مداوم و مناسب رابراي دستيابي به نتايج مورد نظر تضمين کنند. مجمع عمومي در کنار «برنامه مبارزه» فراگير عليه اين بيماري، از ايجاد «صندوق جهاني بيماري ايدزو ويروس آن و بهداشت» براي تامين مالي و نشان دادن واکنش بيشتر به اين بيماري با ترکيب پيشگيري، مراقبت، پشتيباني و درمان حمايت کرد. از اين صندوق که با مجموع حدود 2 ميليارد دلار تعهد از دولت ها و بخش خصوصي ژانويه 2002 فعاليت خود را آغاز کرد، براي مبارزه با سل و مالاريانيز استفاده خواهد شد.

آيا سازمان ملل متحد براي سقط جنين بودجه دارد؟

خير. صندوق جمعيت ملل متحد، نهاد اصلي ملل متحد که در مسائل جمعيت درگير است، از سقط جنين در هيچ کشوري حمايت به عمل نمي آورد يا آن را ترويج نمي کند همچنان که به خدمات مربوط به سقط جنين کمک نمي کند يا وسايل و تجهيزات لازم براي اين کار ارائه نمي دهد. صندوق جمعيت به شدت از برنامه اقدام کنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه سال 1994 پيروي مي کند که مي گويد «در هيچ شرايطي نبايد سقط جنين به عنوان روش تنظيم خانواده ترويج شود.» اين صندوق فعاليت مي کند تا از طريق تنظيم خانواده از سقط جنين جلوگيري شود، و به کشورها کمک مي کند به زناني که از عوارض سقط هاي نامطمئن رنج مي برند، خدمات ارائه دهند. اين صندوق به کشورهاي در حال توسعه براي تهيه برنامه هاي ملي بهداشت باروري و کاهش بيماري و مرگ و مير مادران و تنظيم خانواده و پيشگيري از بيماري ايدز و ويروس آن کمک مي کند و همچنين به کشورها ياري مي کند پايگاه هاي اطلاعاتي جمعيتي قابل اعتماد ايجادکنند و سرشماري به عمل آورند. بودجه اين صندوق، به عنوان بزرگ ترين منبع بين المللي در زمينه کمک هاي جمعيتي، به طور کامل از مساعدت هاي داوطلبانه تامين مي شود. 

سازمان ملل متحد در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر چه قعاليتي دارد؟

 حکومت ها به خوبي آگاهند که مسئله قاچاق مواد مخدر را نمي توان به گونه اي يک جانبه حل کرد. کنترل مؤثر مواد مخدر مستلزم برخوردي جهاني است که هم کشورهاي منبع تأمين مواد مخدر و هم کشورهايي که اين مواد در آنها به مصرف مي رسد را در بر مي گيرد.
 

ملل متحد به کشورها کمک مي کند از راه هاي بي شمار به مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر برخيزند:

 ·   کميسيون مواد مخدر ملل متحد رکن اصلي بين دولتي براي سياست گذاري درباره کنترل بين المللي مواد مخدر است. اين کميسيون وضعيت مصرف مواد مخدر در جهان را بررسي کرده و پيشنهاداتي براي تقويت کنترل بين المللي مواد مخدر ارائه مي دهد.
 
·    هيئت بين المللي کنترل مواد مخدر مي کوشد دست يابي به مواد مخدر را به مقاصد پزشکي و علمي محدود نمايد، از انحراف آنها در مسيرهاي غير قانوني ممانعت به عمل آورد و با حمل و نقل و قاچاق آنها مبارزه کند.
·     دفتر مقـابـله با مـواد مخـدر و جرم سـازمان ملـل متحد (UNODC) که مقـر آن در ويـن است، هدايت مبارزه بين المللي عليه مواد مخدر را به عهده دارد. اين دفتر در جهت تقويت مقابله بين المللي عليه توليد و قاچاق مواد مخدر و جرائم مربوط به آن، از جمله پول شوئي، گام بر مي دارد. UNODC همچنـين از نظـارت بر کشت، حمـايت کرده و به کشـاورزان کمک مي کند از کشت مواد مخدر به کشت محصولات جايگزين روي آورند. اين دفتر علاوه بر ارائه آمـار دقيق، به کشورها در تدوين قوانين مربوط به مقـابله  با مـواد مخـدر و آمـوزش کارکنان قضـايي مساعدت مي کند.

سازمان ملل متحد در زمينه کمک هاي اضطراري چگونه عمل مي کند؟

معرفي کوتاه دفتر ملل متحد براي هماهنگي امور انساندوستانه (اوچا)

 
هنگام بروز بلايا، کارگزاري هاي عملياتي ملل متحد براي کمک به مصيبت ديدگان به سرعت دست به کار مي شوند. گروه هاي امداد اضطراري ملل متحد  با همکاري نزديک سازمان هاي بشردوستانه غيردولتي وسايل و مواد مورد نياز را در اسرع وقت به ميليون ها قرباني بلاياي طبيعي مانند سيل، خشکسالي و قحطي و فجايعي که بشر موجب آن است مانند جنگ و منازعات سياسي، مي رسانند. اين کمک ها شامل کمک غذايي از طريق برنامه جهاني غذا، پناهگاه و حفاظت از سوي  دفتر کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان، کمک امدادي به مادران و کودکان به وسيله صندوق کودکان ملل متحد، کنترل بيماري هاي همه گير مانند تب ابولا از سوي سازمان جهاني بهداشت، و فعاليت هاي طولاني مدت تر مربوط به توسعه به وسيله برنامه عمران ملل متحد است.
دفتر ملل متحد براي هماهنگي امور بشردوستانه  به رياست معاون دبير کل و هماهنگ کننده امداد اضطراري، کليه عمليات کمک هاي اضطراري سيستم ملل متحد را هماهنگ مي کند.  هماهنگي  کارگزاري هاي بشردوستانه و کميته دائم بين سازماني ملل متحد و همچنين ساير سازمان هاي امدادي عمده جهان  براي واکنش به بلاياي طبيعي و فجايعي که بشر موجبات آن را فراهم مي کند، بعهده معاون دبير کل است.
 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2005 ، صندوق در گردش کمکهاي اضطراري با مبلغ 50 ميليون دلار به صندوق مرکزي واکنشهاي اضطراري تغيير نام داده و  مبلغ آن به 500 ميليون دلار ارتقاء پيدا کرده است. اين صندوق به عنوان ابزاري براي افزايش ظرفيت سازمان ملل متحد براي واکنش به بلايا و درگيري هاي مسلحانه در اختيار هماهنگ کننده امداد اضطراري قرار گرفته است. ساير سازو کارهاي بين المللي که به وسيله دفتر ملل متحد براي هماهنگي امور بشردوستانه به منظور واکنش به بلايا و حوادث و کاهش آسيب هاي ناشي از آن به کار گرفته  ميشود، مشتمل است بر: تيم ارزيابي و هماهنگي بحران با امکان حضور در منطقه بحران زده در هر نقطه از جهان ظرف 12الي 24 ساعت ،ايجاد مرکز هماهنگي و عمليات مستقر در منطقه براي کمک به مقامات محلي براي دريافت و مديريت کمک هاي بين المللي ، واحد واکنش و مديريت بحرانهاي زيست محيطي، برنامه امکانات نظامي و دفاع غير نظامي براي استفاده از اين منابع در واکنش به بلاياي طبيعي  و گروه مشورتي بين المللي امداد و نجات براي هماهنگي و توسعه عمليات استاندارد امداد و نجات شهري.
زمينه ديگر فعاليتهاي دفتر ملل متحد براي هماهنگي امور بشردوستانه  انتشار فراخوان هاي ساليانه براي کمک هاي بشر دوستانه به کشورها و مناطق نيازمند جهان است. اين گزارش کشورهاي زيادي را در بر مي گيرد و بر مبناي ارزيابي هاي بسيار دقيقي از نوع و ميزان نيازها تهيه مي شود. علاوه بر اين ،  دفتر ملل متحد براي هماهنگي امور بشردوستانه  در سطوح غير عملياتي به مواردي مانند توسعه سياست هاي بين المللي موجود در زمينه کمک هاي بشر دوستانه ، جمع آوري و مستند سازي ادبيات موجود در اين زمينه در ميان ملل گوناگون و حمايت و تشويق همکاري ميان کشورها و انتقال تجربيات و درسهاي آموخته شده از اقدامات گوناگون در اين زمينه است.
درخواست هاي سازمان ملل متحد از کشورهاي مساعدت کننده براي کمک هاي بشردوستانه در سال 2004 موجب گردآوري بيش از 2.2 ميليارد دلار شد كه براي کمک به ميليونها  نفر در بيش از 30 کشور و منطقه جهان به مصرف رسيد. تقريبا تمام کمک هاي بشردوستانه سازمان ملل متحد از مساعدت هاي داوطلبانه تامين مي شود.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان