بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,444

متقاضيان دکتري حقوق جزا چه بخوانند؟

  1392/8/28
يادداشت زير، شامل فهرست مفصلي از منابع پيشنهادي براي آزمون هاي کتبي و شفاهي دکتري حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه هاي تهران، پرديس قم و شهيد بهشتي است که به همت آقاي بهروز جوانمرد دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه شهيد بهشتي(رتبه اول سال 1387) تنظيم و به رساله حقوق ارسال شده است.

منابع پيشنهادي آزمون مصاحبه شفاهي دکتري دانشگاه تهران و پرديس قم رشته حقوق کيفري و جرم شناسي


لازم به ذکر است براي آزمون کتبي دکتري دانشگاه­ هاي دولتي که به صورت جامع (سراسري) و تستي برگزار مي­شود، صرفاً مطالعه منابعي که با علامت * مشخص شده اند، پيشنهاد مي­شود و مطالعه مابقي منابع براي آزمون مصاحبه شفاهي توصيه مي شوند.

الف ـ آيين دادرسي کيفري

1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوري.
2- عدالت کيفري(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوري.
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دکتر محمد آشوري.
4- کتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دکتر محمد آشوري.
5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دکتر محمد آشوري.
6 ـ آيين دادرسي کيفري، دکتر علي خالقي، انتشارات شهردانش، آخرين چاپ*
7- فرايند دادرسي کيفري (2 جلد) ، بهروز جوانمرد ،انتشارات جاودانه، چاپ اول، زمستان 1391*

ب ـ حقوق جزاي عمومي

1- تقريرات کارشناسي ارشد و دکتري استاد حسين آقايي نيا ، آخرين نسخه
2-  تقريرات کارشناسي ارشد و دکتري استاد محسن رهامي،آخرين نسخه

ج ـ حقوق جزاي اختصاصي

1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) استاد حسين آقايي نيا.آخرين چاپ
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص کارشناسي ارشد و دکتري استاد محسن رهامي ، آخرين نسخه

د ـ متون فقه

1- حدود،تعزيرات ، قصاص و ديات دکتر ابوالقاسم گرجي.
2- ترجمه مباني تکمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد.
4 – ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفي (حدود،قصاص، ديات)
5- ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهيد ثاني)، بخش حدود ، قصاص و ديات.
6 ـ ترجمه تحرير الروضه في شرح اللمعه ؛ سيد مهدي دادمرزي، انتشارات کتاب طه، بخش حدود ، قصاص و ديات.*

ه ـ متون حقوقي
1- تقريرات استاد حسين آقايي نيا.
2- ترجمه حقوق جزاي آمريکا استاد حسين آقايي نيا.

و ـ جرم شناسي


1ـ تقريرات جرم شناسي استاد علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا 91 به کوشش دکتر شهرام ابراهيمي (دوره کارشناسي،کارشناسي ارشد و دکتري) نسخه آذر 1391
از ميان اين تقريرات برخي واجد اهميت بسيار زيادي هستند از جمله :
ـ تقريرات جامعه شناسي جنايي (جامعه شناسي جرم)، به کوشش مهدي صبوري پور، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1383 – 1384 ( نسخه به­روزرساني شده آذر 1391)
ـ تقريرات جامعه شناسي کيفري به کوشش بهروز جوانمرد، دوره دکتري، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1389 – 1388 ( نسخه به­روزرساني شده آذر 1391)
ـ تقريرات جرم شناسي حقوق کيفري و آيين دادرسي کيفري، به کوشش سودابه رضواني و مرضيه آقا ميرسليم، دوره دکتري، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1390-1391
ـ تقريرات جرم شناسي (جهاني شدن جرم) ، به کوشش سمانه طاهري و عاطفه شيخ الاسلامي، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد، سال تحصيلي 1390-1391

2- مطالبي که استاد نجفي ابرندآبادي تحت عنوان ديباچه در برخي کتاب ها نوشته اند از جمله :
1-آماده ، غلامحسين ، نقش رئيس قوه قضاييه در فرايند کيفري ، نشر دادگستر
2-فلچر، جرج.پي، مفاهيم بنيادين حقوق کيفري ، ترجمه سيد مهدي سيد زاده
3-عباچي، مريم ، حقوق کيفري اطفال ، انتشارات مجد
4-ذاقلي، عباس، قاچاق انسان، نشر ميزان
5-لپز، ژرار و فيليزولا، ژينا، بزه ديده و بزه ديده شناسي، ترجمه روح الدين کرد عليوند و احمد محمدي ، انتشارات مجد
6-سوتيل، کيت و پيلو ، مويرا و تيلور ، کلر ، شناخت جرم شناسي ، ترجمه مير روح الله صديق ، نشر دادگستر
7-هافنر، هري ، قوانين هيتي‌ها: قانون نامه‌اي از آسياي صغير ، ترجمه فرناز اکبري رومني ، انتشارات حقوقي
8-بادامچي، حسين ، تاريخ حقوق کيفري بين‌النهرين ، انتشارات سمت
9-رجبي پور، محمود ، مباني پيشگيري اجتماعي از بزهکاري اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقيقات کاربردي پليس پيشگيري
10-عباسي ، مصطفي ، افق هاي نوين عدالت ترميمي ـ ميانجي گري کيفري ، انتشارات دانشور
11-کلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسي پيشگيري ، ترجمه مهدي مقيمي و مهديه تقي زاده ، دفتر تحقيقات کاربردي ناجا
12-ديباچه بر سياست انسان مدار ريسک جرم نوشته سودابه رضواني،نشر ميزان
13-ديباچه بر حمايت از شهود نوشته زينب باقري نژاد، انتشارات خرسندي

3- مقالات استاد نجفي ابرندآبادي در مجلات تخصصي حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي يا مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي (آموزه هاي حقوقي) يا فصل نامه مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس و… يا مقالاتي که در برخي ويژه نامه به چاپ رسانده اند از جمله: (علوم جنايي) سلسله مقالات تقديمي در نکوداشت استاد آشوري،انتشارات سمت،1383؛ تازه هاي علوم جنايي (مجموعه مقالات) ، نشر ميزان ، 1388 ؛ مجموعه مقالات همايش حقوق شهروندي ، نشر گرايش ، 1388 و…
4- مقالات استاد آشوري در برخي ويژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همايش راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري زندان و…
5 ـ راب وايت و فيونا هينز ، جرم و جرم­شناسي ؛ متن درسي نظريه­هاي جرم و کج­روي، ترجمه علي سليمي، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، زمستان 1385*
6 ـ فرانکلين پ. ويليامز و مريلين دي، مک شين؛ نظريه هاي جرم شناسي، ترجمه حميدرضا ملک محمدي، انتشارات ميزان، چاپ سوم، زمستان 1388

منابع پيشنهادي آزمون مصاحبه شفاهي دکتري دانشگاه شهيد بهشتي رشته حقوق کيفري و جرم شناسي

لازم به ذکر است براي آزمون کتبي دکتري دانشگاه­هاي دولتي که به صورت جامع (سراسري) و تستي برگزار مي­شود، صرفاً مطالعه منابعي که با علامت * مشخص شده اند، پيشنهاد مي شود و مطالعه مابقي منابع براي آزمون مصاحبه شفاهي توصيه مي شوند.

الف ـ حقوق جزاي عمومي

1- زمينه حقوق جزاي عمومي ، دکتر رضا نور بها. آخرين چاپ
2- حقوق جزاي عمومي(دو جلد)،دکتر محمد علي اردبيلي. آخرين چاپ*

ب ـ حقوق جزاي اختصاصي

1- تقريرات جرايم عليه اشخاص دکتر جعفر کوشا.
2-  جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دکتر حسين مير محمد صادقي.آخرين چاپ*
3ـ بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي 1و2و3، دکتر جعفر کوشا، انتشارات مجد، چاپ اول، 1390

ج ـ آيين دادرسي کيفري


1ـ فرايند دادرسي کيفري (2 جلد) ،بهروز جوانمرد ،انتشارات جاودانه،چاپ اول، زمستان 1391*
2 ـ کليات آيين دادرسي کيفري، رجبعلي گلدوست جويباري، انتشارات جنگل، آخرين چاپ

د ـ متون فقه

1- حدود،تعزيرات ، قصاص و ديات دکتر ابوالقاسم گرجي.
2- ترجمه مباني تکمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد.
4 – ترجمه جواهر الکلام ؛ محمد حسن نجفي (حدود،قصاص، ديات)
5- ترجمه مسالک الافهام،محمد بن حسن حر عاملى (شهيد ثاني)، بخش حدود ، قصاص و ديات.
6 ـ ترجمه تحرير الروضه في شرح اللمعه ؛ سيد مهدي دادمرزي، انتشارات کتاب طه، بخش حدود ، قصاص و ديات.*

ه ـ متون حقوقي

1- تقريرات متون حقوقي تخصصي دوره کارشناسي ارشد دکتر نسرين مهرا از سال 1381 الي 1391
2- لغات خارجي مندرج در کتاب کيفر شناسي تاليف استاد علي صفاري ، انتشارات جنگل.آخرين چاپ*
3- تقريرات متون حقوقي پيشرفته ، استاد علي صفاري ، دوره دکتري ، از سال 1385 الي 1391?

و ـ جرم شناسي


1ـ تقريرات جرم شناسي استاد علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا 91 به کوشش دکتر شهرام ابراهيمي (دوره کارشناسي،کارشناسي ارشد و دکتري) نسخه آذر 1391
از ميان اين تقريرات برخي واجد اهميت بسيار زيادي هستند از جمله :
ـ تقريرات جامعه شناسي جنايي (جامعه شناسي جرم)، به کوشش مهدي صبوري پور، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1383 – 1384 ( نسخه به­روزرساني شده آذر 1391)
ـ تقريرات جامعه شناسي کيفري به کوشش بهروز جوانمرد، دوره دکتري، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1389 – 1388 ( نسخه به­روزرساني شده آذر 1391)
ـ تقريرات جرم شناسي حقوق کيفري و آيين دادرسي کيفري، به کوشش سودابه رضواني و مرضيه آقا ميرسليم، دوره دکتري، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 1390-1391
ـ تقريرات جرم شناسي (جهاني شدن جرم) ، به کوشش سمانه طاهري و عاطفه شيخ الاسلامي، دوره کارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد، سال تحصيلي 1390-1391

2- مطالبي که استاد نجفي ابرندآبادي تحت عنوان ديباچه در برخي کتاب ها نوشته اند از جمله :
1-آماده ، غلامحسين ، نقش رئيس قوه قضاييه در فرايند کيفري ، نشر دادگستر
2-فلچر، جرج.پي، مفاهيم بنيادين حقوق کيفري ، ترجمه سيد مهدي سيد زاده
3-عباچي، مريم ، حقوق کيفري اطفال ، انتشارات مجد
4-ذاقلي، عباس، قاچاق انسان، نشر ميزان
5-لپز، ژرار و فيليزولا، ژينا، بزه ديده و بزه ديده شناسي، ترجمه روح الدين کرد عليوند و احمد محمدي ، انتشارات مجد
6-سوتيل، کيت و پيلو ، مويرا و تيلور ، کلر ، شناخت جرم شناسي ، ترجمه مير روح الله صديق ، نشر دادگستر
7-هافنر، هري ، قوانين هيتي‌ها: قانون نامه‌اي از آسياي صغير ، ترجمه فرناز اکبري رومني ، انتشارات حقوقي
8-بادامچي، حسين ، تاريخ حقوق کيفري بين‌النهرين ، انتشارات سمت
9-رجبي پور، محمود ، مباني پيشگيري اجتماعي از بزهکاري اطفال و نوجوانان ، دفتر تحقيقات کاربردي پليس پيشگيري
10-عباسي ، مصطفي ، افق هاي نوين عدالت ترميمي ـ ميانجي گري کيفري ، انتشارات دانشور
11-کلارک، رونالد و اک ، جان ، جرم شناسي پيشگيري ، ترجمه مهدي مقيمي و مهديه تقي زاده ، دفتر تحقيقات کاربردي ناجا
12-ديباچه بر سياست انسان مدار ريسک جرم نوشته سودابه رضواني،نشر ميزان
13-ديباچه بر حمايت از شهود نوشته زينب باقري نژاد، انتشارات خرسندي

3- مقالات استاد نجفي ابرندآبادي در مجلات تخصصي حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي يا مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي (آموزه هاي حقوقي) يا فصل نامه مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس و… يا مقالاتي که در برخي ويژه نامه به چاپ رسانده اند از جمله: (علوم جنايي) سلسله مقالات تقديمي در نکوداشت استاد آشوري،انتشارات سمت،1383؛ تازه هاي علوم جنايي (مجموعه مقالات) ، نشر ميزان ، 1388 ؛ مجموعه مقالات همايش حقوق شهروندي ، نشر گرايش ، 1388 و…
4- مقالات استاد آشوري در برخي ويژه نامه ها از جمله : مجموعه مقالات همايش راه­کارهاي کاهش جمعيت کيفري زندان و…
5 ـ راب وايت و فيونا هينز ، جرم و جرم­شناسي ؛ متن درسي نظريه­هاي جرم و کج­روي، ترجمه علي سليمي، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، زمستان 1385*
6 ـ فرانکلين پ. ويليامز و مريلين دي، مک شين؛ نظريه هاي جرم شناسي، ترجمه حميدرضا ملک محمدي، انتشارات ميزان، چاپ سوم، زمستان 1388
7ـ  مقالات دکتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي،و برخي ويژه نامه ها نظير (علوم جنايي) سلسله مقالات تقديمي در نکوداشت استاد آشوري،انتشارات سمت، 1383، همچنين تازه هاي علوم جنايي (مجموعه مقالات) ، نشر ميزان ، 1388
8ـ تقريرات جرم شناسي دوره کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي استاد علي صفاري از سال1384 به بعد.
9ـ ديباچه هايي که استاد صفاري بر برخي از کتاب ها نوشته اند ، از جمله :
ـ سياست کيفري سختگيرانه يا جدي گرفتن بي‌نظمي‌ها و جرائم خرد؟ ديباچه در تسامح صفر: سياست کيفري سختگيرانه در قبال جرايم خُرد ، بهروز جوانمرد، بنياد حقوقي ميزان، چاپ اول،1388 ؛
ـ  اهميت پيشگيري از جرم، ديباچه در بزهکاري به عادت: از علت شناسي تا پيشگيري، امير حسن نيازپور،انتشارات فکرسازان،چاپ اول،1387?

ز ـ متفرقه


1- تازه هاي علوم جنايي (مجموعه مقالات) ، زير نظر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، بنياد حقوقي ميزان ، چاپ اول ، 1388?
2- علوم جنايي (مجموعه مقالات در نکوداشت دکتر محمد آشوري) ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1383 .
3 -يادنامه شادروان دکتر رضا نوربها ،ضميمه مجله تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشتي، زمستان 1390

(متأسفانه اين يادنامه که حاوي مقالات تقديمي اساتيد حقوق کيفري و جرم شناسي به روح بلند مرحوم دکتر نوربها مي­باشد، براي فروش عرضه نشده است.)

ملاحظات:

1? با توجه به اينکه آزمون دکتري وزارت علوم از سال 1390 به صورت تستي برگزار مي شود،بايد يادآوري شود، تهيه و مطالعه فهرست فوق، لزوماً به معناي موفقيت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلکه %50 درصد موفقيت داوطلبان محترم ، مربوط به آزمون مصاحبه شفاهي و حضوري است.که موفقيت در اين مرحله بستگي به سوابق و فعاليت­هاي علمي و پژوهشي اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمي ـ ترويجي يا علمي ـ پژوهشي همچنين گواهي سخنراني يا ارائه مقاله يا پوستر در همايش هاي علمي داخلي و خارجي يا گواهي پذيرش مقالات علمي در کنگره هاي علمي و از اين قبيل فعاليت ها دارد.لذا به داوطلبان محترم به ويژه دانشجويان کارشناسي ارشد اکيداً توصيه مي گردد که در طي دوران تحصيلات تکميلي خود از انجام فعاليت هاي علمي ـ پژوهشي غفلت نورزند.

فهرست نشريات علمي حقوقي داراي اعتبار پژوهشي يا ترويجي از نظر وزارت علوم را مي توانيد در نشاني زير مشاهده نماييد.

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/15?vo=Medum&l=all&r=3&s=title-asc&etc=all

2. گفتني است منابع آزمون دکتري حقوق جزا و جرم شناسيِ دانشگاه آزاد اسلامي همانند منابع آزمون دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. لازم به ذکر است که آزمون دکتري اين دانشگاه نيز از سال 1391 به صورت تستي برگزار مي شود. از اين رو تأثير مرحله مصاحبه حضوري با حضور اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي و برخي اساتيد دانشگاه تهران نظير دکتر محمد آشوري بيش از پيش پررنگ تر شده است.

3?افزودني است در خصوص درس حقوق جزاي عمومي به­طور معمول اما نه به طور هميشگي يک سوال از مکاتب حقوق کيفري مطرح مي شود. داوطلبان محترم براي دسترسي به نظر تمامي اساتيد اين حوزه در خصوص تقسيم بندي مکاتب حقوق کيفري مي توانند به کتاب حقوق جزاي عمومي ، بهروز جوانمرد ، انتشارات علوي فرهيخته، چاپ ششم، 1391*مراجعه نمايند.

4? در مورد داوطلباني که دانشگاه مورد نظر آنها علامه طباطبايي تهران مي باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و کتابهاي دکتر حسين غلامي براي آزمون مصاحبه پيشنهاد مي شود.

5 . در مورد داوطلباني که دانشگاه مورد نظر آنها تربيت مدرس تهران مي باشد، علاوه بر موارد فوق، مطالعه مقالات و کتابهاي دکتر مهرداد رايجيان اصلي و دکتر محمد فرجيها ، براي آزمون مصاحبه پيشنهاد مي شود.

6 . مجدداً يادآوري مي­شود منابع فوق اولاً پيشنهادي بوده و ثانياً با توجه به تجربه 5 ساله گذشته برگزاري آزمون کتبي دکتري ( چه به صورت تشريحي و چه اخيراً که به صورت تستي برگزار مي شود) حداکثر تا 50% نيازهاي داوطلبين را جامه عمل مي­ پوشاند. ممکن است منابع پيشنهادي از نظر جمعي از داوطلبين کافي و از سوي جمعي ديگر ناکافي به نظر برسد. اما اين منافاتي با در اختيار قرار دادن تجربه هاي گذشته براي آيندگان ندارد و در اين راه «هر کسي از ظن خود» برنامه ريزي هاي کسب آمادگي براي آزمون دکتري را انجام مي دهد.

ناگفته نماند؛

7?  سوالات مرحله مصاحبه شفاهي آزمون دکتري در برخي مواقع غيرقابل پيش­بيني و غيرقابل باور مي­باشد. به اين معنا که بعضاً يک سوال به صورت يک­پارچه و هماهنگ از همه دعوت شدگان به مصاحبه پرسيده شده که لزوماً ارتباطي به آنچه داوطلبان در تصورشان بوده، نداشته اما چندان هم بي ارتباط نبوده است. به عنوان نمونه در سال 1391 سوال مصاحبه درس جرم شناسي در دانشگاه شهيد بهشتي اين بوده است: « 5 کتاب با موضوع جرم شناسي اعم از تأليف يا ترجمه نام ببريد؟!» لذا به داوطلبان توصيه مي­شود از کتاب شناسي و منبع شناسي دروس مربوطه نيز غفلت نورزند و در جريان آخرين تجديد چاپ هاي کتاب­هاي حقوق کيفري و جرم شناسي نيز باشند.

 

نويسنده: دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه شهيد بهشتي(رتبه اول سال 1387)؛ مدرس دانشگاه و مدير سايت انجمن ايراني جرمشناسي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان