بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,152

امين زاده: سند جامع حقوق شهروندي آماده شد

  1392/8/26
خلاصه: معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه بخشي از گزارش 100 روزه رئيس جمهور به اقدامات حقوقي صورت گرفته توسط دولت اختصاص خواهد داشت، گفت: سند جامع حقوق شهروندي اول هفته آينده تقديم رئيس جمهور مي شود.
الهام امين‌زاده در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سوال که اقدامات معاونت حقوقي رئيس جمهور در ارتباط با سند جامع حقوق شهروندي به کجا رسيده و تا چه زماني به پايان خواهد رسيد، اظهار کرد: سندي در ارتباط با حقوق شهروندي از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهور تدوين شد که پس از مطرح شدن در هيأت دولت، آقاي دکتر روحاني دستور دادند نظرات دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهي در اين خصوص گرفته شود.

وي افزود: پس از دستور رئيس جمهور اين سند بين تمامي دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و کساني که در جامعه مدني مشارکت دارند، نظير گروه هاي مختلف و دانشگاهيان، توزيع شد و هم اکنون در حال دريافت نظرات آخر اين گروه ها و دستگاه ها در ارتباط با سند جامع حقوق شهروندي هستيم.

امين‌زاده با بيان اينکه انشاءالله پس از اعمال نظرات گرفته شده، سند جامع حقوق شهروندي به رئيس جمهور تقديم خواهد شد، در پاسخ به اين سوال که تا چه زماني اين سند نهايي شده و در اختيار رئيس جمهور قرار مي گيرد، گفت: انشاءالله اول هفته آينده سند تهيه شده به رئيس جمهور محترم تقديم مي شود.

معاون حقوقي رئيس جمهور تصريح کرد: تا پايان هفته جاري نظرات دستگاه ها در ارتباط با سند جامع حقوق شهروندي اخذ و در اين سند اعمال خواهد شد؛ چراکه هم اکنون وزارتخانه ها و دستگاه ها در حال ارسال نظرات خود براي ما هستند.

وي ادامه داد: با پايان يافتن دريافت نظرات دستگاه ها در هفته جاري، انشاءالله اول هفته آينده سند جامع حقوق شهروندي به رئيس جمهور تقديم خواهد شد.

امين‌زاده در پاسخ به اين سوال که از چه زماني سند جامع حقوق شهروندي در دسترس عموم قرار خواهد داشت و مطابق آن عمل خواهد شد، عنوان کرد: اين موضوع به نظر و دستور رئيس جمهور محترم در ارتباط با زمان و چگونگي اجراي سند بستگي دارد.

وي درباره ارتباط و تعامل معاونت حقوقي رئيس جمهور با جامعه دانشگاهيان براي تدوين حقوق شهروندي يادآور شد: در سند جامع حقوق شهروندي بخش هاي مختلفي تعريف و در نظر گرفته شده است. موارد ريزي در اين سند وجود دارد که اگر تا چند روز آينده صبر کنيد آن را مشاهده خواهيد کرد.

معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که قرار بود اين معاونت پيگير نقش آمريکا و انگليس در کودتاي 28 مرداد باشد، آيا اقدامي در اين خصوص صورت گرفته است، يا خير؟ خاطر نشان کرد: هنوز اقدامي در اين خصوص انجام نشده و چيزي به معاونت حقوقي رئيس جمهور در اين باره نرسيده است.

وي در تشريح اقدامات معاونت حقوقي رئيس جمهور در دولت يازدهم نيز گفت: بيشتر در حال تعامل هستيم و اينکه بتوانيم براي نظام حقوقي کشور مثمرثمر باشيم تا هم مردم به حقوق خودشان آگاه باشند و هم دستگاه ها حقوق مردم را در اقدامات خود مورد نظر داشته باشند.

امين‌زاده در پاسخ به اين سوال که آيا در گزارش رئيس جمهور از عملکرد 100 روز ابتدايي دولت يازدهم درباره موضوعات حقوقي که پيگيري شده است، سخني به ميان خواهد آمد يا خير؟ تاکيد کرد که اقداماتي در اين حوزه از سوي دولت انجام شده و در حال انجام است.

وي اضافه کرد: فکر مي کنم در گزارش عملکرد 100 روزه ابتدايي دولت که توسط رئيس جمهور به مردم ارائه خواهد شد ايشان اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوقي را نيز تشريح کنند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان