بسم الله
 
EN

بازدیدها: 733

فهرست مصاديق محتواي مجرمانه قانون جرايم رايانه‌اي

  1392/8/17
الف) محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي


1- اشاعه فحشاء و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)

2- تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي (بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي و ماده 649 قانون مجازات اسلامي)

3- انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرايم رايانه‌اي)

4- تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي)

5- استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتواي عليه مقدسات اسلامي


1- محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامي)

2- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامي و ماده 513 قانون مجازات اسلامي)

3- اهانت به هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامي)

4- تبليغ به نفع حزب، گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

5- تبليغ مطالب از نشريات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلي و خارجي منحرف و مخالف اسلام به نحوي که تبليغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

6- اهانت به امام خميني (ره) و تحريف آثار ايشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامي)

7- اهانت به مقام معظم رهبري (امام خامنه‌اي) و ساير مراجع مسلم تقليد (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي


1ـ تشکيل جمعيت، دسته، گروه در فضاي مجازي (سايبر) با هدف برهم زدن امنيت کشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامي)

2ـ هر گونه تهديد به بمب گذاري (ماده 511 قانون مجازات اسلامي)

3ـ محتوايي که به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)

4ـ انتشار محتوي عليه اصول قانون اساسي (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)

5ـ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده 500 قانون مجازات اسلامي)

6- اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)

7- تحريک نيروهاي رزمنده يا اشخاصي که به نحوي از انحاء در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي ( ماده 504 قانون مجازات اسلامي)

8- تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)

9- تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 قانون مجازات اسلامي)

10- فاش کردن و انتشار غير مجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون جرايم رايانه‌اي)

11ـ فاش کردن و انتشار غير مجاز اسرار نيروهاي مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)

12ـ فاش کردن و انتشار غير مجاز نقشه و استحکامات نظامي (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

13ـ انتشار غير مجاز مذاکرات غير علني مجلس شوراي اسلامي (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

د) محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي


1- اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتي و عمومي (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامي)

2- افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتي و عمومي (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامي)

3- نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها و سازمان‌هاي حکومتي (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامي)

ه) محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به‌کار مي‌رود


1- انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم افزارهاي که صرفاً براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود (ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)

2- فروش، انتشار يا در دسترس قرار دادن غير مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هايي که امکان دسترسي غير مجاز به داده‌ها با سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي‌کند (ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)

3ـ انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غير مجاز، شنود غير مجاز، جاسوسي رايانه‌اي، تحريف و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي (ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)

4- آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه‌اي (ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي)

5- انجام هر گونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه‌اي مجرمانه مانند شرکت‌هاي هرمي (قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور و ساير قوانين)

6- انتشار ويروس دهي بازي‌هاي رايانه‌اي داراي محتواي مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي)

7- انتشار فيلتر شکن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ (بند ج ماده 25 قانون جرايم رايانه اي)

8- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)

9- انتشار محتواي حاوي تحريک، ترغيب، يا دعوت به اعمال خشونت آميز و خودکشي (ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي)

10- تبليغ و ترويج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سيگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385)

11- باز انتشار و ارتباط (لينک) به محتواي مجرمانه تارنماها و نشاني‌هاي اينترنتي مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه‌هاي وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غير قانوني

12- تشويق، تحريک و تسهيل ارتکاب جرائمي که داراي جنبه عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم، تخريب اموال عمومي، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلي و غيره (ماده 43 قانون مجازات اسلامي)

13- انتشار محتوايي که از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد

14- تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالکيت معنوي (ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي و ماده 74 قانون تجارت الکترونيکي)

15-معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند)

16ـ عرضه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند)

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان