بسم الله
 
EN

بازدیدها: 718

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت نهم

  1392/8/15
قسمت قبلي

گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
91 – فردي براي بار اول به جرم آدم‌ربايي محکوم به 15 سال حبس تعزيري شده است. اين فرد ……….
1 ) نمي‌تواند از آزادي مشروط استفاده کند.
2 ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده کند و بعد از گذشتن هفت سال و نيم ديگر به آزادي قطعي نايل آيد.
3 ) مي‌تواند پس از تحمل يک تا پنج سال حبس با تشخيص دادگاه از آزادي مشروط استفاده کند.
4 ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده کند و پس از گذشتن 1 تا 5 سال از زمان استفاده از آزادي مشروط به آزادي قطعي نائل شود. 

92 – مالک آپارتماني قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غير است، اما مدت اجاره منقضي شده ولي تصرّفات مستاجر ادامه دارد، وي با کليد يدکي و همراه با خريدار و بدون رضايت مستاجر و در غياب او وارد آپارتمان شده آن را به رويت خريدار مي‌رساند. عمل مالک ……….
1 ) جرم مزاحمت است.
2 ) جرم هتک حرمت منزل غير است. 
3 ) به علت فقدان عنصر معنوي سوء نيت لازم جرم نيست.
4 ) به علت فقدان عنصر مادي و تعلّق آپارتمان به خود مالک و غاصبانه بودن تصرّف مستاجر (به لحاظ انقضاء، مدت اجاره) جرم نيست.

93 – اجتماع و تباني براي ارتکاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي کشور در چه صورتي جرم تلقي مي‌شود؟
1 ) به صورت مطلق و بدون هيچ قيدي جرم است. 
2 ) در صورتي که مقدمات اجرايي را تدارک ديده باشند.
3 ) در صورتي که عمليات اجرايي را آغاز کرده باشند.
4 ) در صورتي که وسايل ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند.

94 – استفاده از عناوين علمي دکتر و مهندس براي کساني که فاقد اين عناوين هستند ……….
1 ) عنوان مجرمانه ندارد.
2 ) در هر صورت و بدون هيچ‌گونه شرطي جرم است.
3 ) همراه با جعل مدارک جرم است.
4 ) صرفاً در صورت استفاده در مکاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي جرم است. 

95 – کلاهبرداري رايانه‌اي جرمي ………. است.
1 ) مقيد به تحصيل غير مجاز داده‌هاي متعلق به ديگري
2 ) مطلق است و صرف ورود، تغيير، محو، ايجاد يا توقف داده‌ها قابل مجازات
3 ) مقيد به ضرر بزه‌ديده و اختلاف در سيستم و سامانه و از بين رفتن داده‌ها
4 ) مقيد به تحصيل وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري

96 – کدام يک از شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نيست؟
1 ) بروز خطر شديد
2 ) تناسب جرم با خطر موجود
3 ) ضرورت ارتکاب عمل براي رفع خطر
4 ) نداشتن وظيفه مقابله با خطر

97 – اگر شريکي سهم خود را از مال مشاع نزد شريکش به امانت گذارد و شريک مذکور بدون اجازه آن را تصاحب کند، عمل شريک چه عنواني دارد؟
1 ) غصب
2 ) خيانت در امانت
3 ) تصرف عدواني
4 ) تحصيل مال نامشروع

98 – ماده 512 قانون مجازات اسلامي به اين شرح است: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند، صرف نظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد.» اگر مردم با تحريک اين فرد مبادرت به کشتار کنند، عنوان مجرمانه اين فرد محرکّ چيست؟
1 ) مباشر
2 ) معاون جرم
3 ) فاعل معنوي
4 ) سبب اقوي در جرم

99 – شروع به کدام جرم فاقد مجازات است؟
1 ) راهزني
2 ) اسيد پاشي
3 ) آدم‌ربايي
4 ) استفاده از سند مجعول

100 – کدام مورد را دادگاه کيفري نمي‌تواند به طور توامان مورد حکم قرار دهد؟
1 ) تعليق مجازات و تعدّد جرم
2 ) تخفيف مجازات و تعدّد جرم
3 ) کيفيات مشدّده قانوني و معاذير قانوني
4 ) کيفيات مخففه قانوني و تبديل مجازاتبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان