بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,550

آيا مي توانيم در صورت نداشتن پروانه ي وکالت وکيل خانواده ي خود باشيم؟

  1392/8/14
وکالت در دادگاه ها توسط وکلاي دادگستري صورت مي پذيرد اما قانون نوعي از وکالت را براي کساني به صورت استثنائي در نظر گرفته است که مختص به بستگان متقاضي مي باشد.

البته هر فردي نمي تواند وکالت اتفاقي بستگانش را به عهده بگيرد بلکه بايد داراي معلومات کافي در ارتباط با مسائل حقوقي باشد و توانايي وکالت در دادگاه را داشته باشد.

وکالت اتفاقي چيست؟


وکالت اتفاقي  به اين معنا مي باشد که شخص بدون دارا بودن پروانه ي وکالت به صورت استثنائي و محدود از حق خويشاوندان خود به شرط داشتن ميزاني دانش حقوقي در دادگاه ها دفاع کند.

وکالت اتفاقي  مختص به کدام بستگان است؟


اشخاصي که واجد معلومات کافي براي وکالت باشند ولي شغل آنها وکالت در دادگستري نباشد در صورتي که بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند , ممکن است در سال 3 بار جواز وکالت اتفاقي داده شود.

شرايط در خواست وکالت اتفاقي (موقت)


- درخواست اخذ جواز وکالت موقت بايد توسط شخص متقاضي به عمل آيد.
- معرفي کامل خود
- اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات و دلائل احتمالي موثر در قضيه  مورد وکالت
- مشخصات کامل و نشاني موکل يا موکلين مورد نظر
 - درجه قرابت آنان
- اعلام مشخصات موضوعي که متقاضي قرار  است طرح نموده و يا عهده دار دفاع از آن شود
- پيوست  مدارک مورد استناد
- امضا در ذيل درخواست و ثبت در دفتر کانون وکلاء دادگستري


به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقي (موقت) بايد فتوکپي مصدق مدارک زير نيز به کانون وکلا تسليم شود:

الف) فتوکپي شناسنامه  و آخرين مدرک تحصيلي به همراه دو قطعه عکس.
ب) فتوکپي شناسنامه موکل يا موکلين و مدارک  مثبته قرابت
ج) اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلاء (به شرح فرم تهيه شده) که امضاء موکل توسط کانون و يا يکي از دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد.
د) اخطاريه يا گواهي مرجع قضائي در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي آن نسبت به دعاوي طرح شده.
ه) فتوکپي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متقاضياني که مشمول خدمت نظام وظيفه مي باشند.
تبصره – مدارک فوق به هيچ صورتي قابل استرداد نمي باشند.
براي هرمورد وکالت اتفاقي بايد درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهيه و تسليم شود و اين قاعده در مورد پرونده هايي که از دو يا چند دعوي مرتبط تشکيل شده باشد نيز رعايت خواهد شد مگر اين که به تشخيص کانون وکلاء تکرار اصل تقاضا يا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروري نباشد.

کانون مي تواند از متقاضيان جواز وکالت اتفاقي پس از احراز شرايط , اختباري به منظور بررسي توان عملي و تجربي دفاع از دعوي اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقيت متقاضي  در اختبار به تشخيص کانون وکلاء مي باشد.

براي صدور جواز وکالت اتفاقي و يا تمديد آن مبلغ  ده هزار ريال تمبر الصاق و ابطال مي گردد.

نتيجه گيري


طبق اصول قانوني جمهوري اسلامي ايران غير از وکلاي دادگستري که داراي پروانه وکالت از کانون وکلاي دادگستري مي باشند هيچ شخصي نمي تواند در جلسات دادگاه براي دفاع از حقوق افراد حاضر شوند مگر به صورت اتفاقي (موقت ) و به صورت محدود که در متون بالا در اين رابطه سخن به ميان آمده است . 

بنابراين هدف از وکالت اتفاقي  جلوگيري از تضييع حقوق افراد مي باشد که براي اقرباي متقاضي وکالت اتفاقي در نظر گرفته شده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان