بسم الله
 
EN

بازدیدها: 880

تجاوز و بزه ديدگي زنان- قسمت دوم

  1392/8/9
قسمت قبلي

ويژگي زنان بزه‌ديده

ـ پناهندگان اخراجي

زناني كه به صورت غير قانوني وارد يك كشور ديگر مي‌شوند، احتمالاً توسط مقامات قانوني مورد تعرض واقع مي‎شوند، زيرا كمتر احتمال دارد كه شكايت كنند. 

ـ بيماران رواني

يك دسته ديگر از زنان قرباني، به لحاظ عقلي داراي نقصان بوده يا بيماري رواني دارند. تحقيقي در فرانسه نشان مي‎دهد كه زنان اسكيزوفرني سه برابر بيشتر از زناني كه داراي بيماري اختلال خلقي دوقطبي[19] بودند و دو برابر بيش از سايرين، قرباني تجاوز جنسي واقع شده‌اند.[20] همچنين بسياري از زناني كه مبتلا به بيماري اسكيزوفرني بودند، به كرات مورد تجاوز واقع شده‌اند، وضع روحي آنان به مراتب بدتر گرديده است.[21] 

ـ دختران فراري و زنان خياباني

درصد نسبتاً بالايي از قربانيان تجاوز، زنان و كودكان خياباني هستند. از آنجا كه اين دسته از زنان و كودكان بي‌سرپرست، فاقد حامي و سرپناه مي‌باشند، لذا طعمه سوءاستفاده‌گران گرديده‎اند. يك تحقيق در كشور ايران در مورد افسردگي و سوء استفاده جنسي از کودکان خياباني منطقه ?? شهرداري تهران، نشان مي‎دهد كه ميانگين سني اين کودکان ? تا ?? سال بوده است و ?? نفر از آنها پسر و ?? نفر، دختر بودند. در اين تحقيق، ?? درصد کودکان خياباني مورد سوء استفادة جنسي قرار گرفته بودند و اغلب سوءاستفاده کنندگان، غريبه بوده‌اند.[22]
دختران فراري، به دليل نداشتن سرپناه و حامي جدي و ترس از مراجعه به مراكز قانوني، به جهت اجبار آنها در بازگشت به خانه و زنان روسپي به دليل سوء سابقه اعتياد، بسيار آسيب‌پذير مي‌باشند و جوانان ولگرد با آگاهي از اين وضعيت، آنها را تهديد كرده و مورد تجاوز قرار مي‎دهند.

انواع تجاوز

الف)ـ برحسب تعداد متجاوزين

انواع تجاوز به لحاظ تعداد متجاوزان جنسي، به صورت فردي و گروهي اتفاق مي‎افتد: 

ـ تجاوز فردي

گاهي متجاوز به تنهايي اقدام به تجاوز مي‌نمايد. معمولاً اين نوع تجاوز به دليل هوسراني فرد انجام مي‌شود و فرد متجاوز اغلب قرباني را مي‌شناسد و با او سابقه آشنايي دارد و معمولاً فردي كوچكتر از خود را براي تجاوز انتخاب مي‌كند، البته در مواردي انگيزه تجاوز فقط ميل جنسي نيست و اهداف ديگري هم وجود دارد. 

ـ تجاوز گروهي

در موارد زيادي، متجاوزين در قالب باند و گروه، قرباني را ربوده و سپس به صورت دسته‌جمعي او را مورد تعرض قرار مي‌دهند. در سال‌هاي اخير، اخبار اين نوع تجاوز، افزايش داشته است.[23]

ب)ـ برحسب شدت اعمال خشونت

تجاوز جنسي برحسب شدت اعمال خشونت، به سه نوع ذيل تقسيم مي‎شود:[24]
 

ـ تجاوز با قدرت

بيش از 50 درصد از تجاوزات شامل تجاوز به همراه قدرت مي‌شود. در اين تجاوز، زمينه تعرض، از پيش تدارك ديده شده و فرد متجاوز معمولاً تخيلات مربوط به تجاوز جنسي را قبل از ارتكاب جرم داشته است و پس از دستگيري نيز به همين موضوع اعتراف مي‎كند. انگيزة اين افراد نشان دادن قدرت از طريق تجاوز جنسي است و قصد ايجاد صدمات آشكار به قرباني را ندارند. در اين موارد، متجاوز اقدام به ربودن قرباني كرده و وي را براي مدتي زنداني مي‎نمايد و طي اين مدت، مكرراً او را مورد تجاوز قرار مي‌دهد. 

ـ تجاوز با خشم

تجاوز با خشم[25] از لحاظ شيوع، مقام دوم را در بين انواع تجاوز دارد. در اين نوع تجاوز، متجاوز، تكانشي و دمدمي مزاج[26] است و قرباني تجاوز را مورد بدرفتاري جسمي قرار مي‎دهد. هدف رواني متجاوز، سرافكندگي و تحقير قرباني بوده و انگيزه وي، خشم و نياز به انتقام[27] است. در اين نوع تجاوز، فرد متجاوز احساس مي‌كند كه نسبت به وي بي‌انصافي شده است، لذا مي‎كوشد كه خشم و عصبانيت خود را بر قرباني وارد كند، زيرا او را سهل‎الوصول‌ترين كسي مي‎داند كه مي‌تواند آماج تيرهاي خشم و غضب خود قرار دهد. 

ـ تجاوز با دگرآزاري

در تجاوز دگرآزاري[28]، متجاوز با وارد آوردن صدمات فجيع و وسيع، مي‎تواند منجر به مرگ قرباني شود. در سال 1991 حدود 2 درصد از كل موارد قتل زنان در آمريكا، با تجاوز جنسي همراه بوده است، اين نوع تجاوز، از پيش برنامه‎ريزي شده و شامل شكنجة بيش از حد و مثله كردن[29] قرباني بود. 

ج)- بر حسب ميزان آشنايي متجاوز با قرباني

ـ تجاوز توسط آشنايان

در بسياري از موارد، متجاوز براي قرباني آشناست، اين نوع تجاوز در كشورهاي پيشرفته و در بين دانشجويان شيوع بيشتري دارد. ممكن است در نخستين ديدار يا پس از ماهها آشنايي، تجاوز جنسي صورت گيرد. مدارك قابل توجهي از اين نوع تجاوز به عنف، از محيط‌هاي دانشجويي آمريكا جمع‌آوري شده است. مطابق نتايج مطالعه‌اي در آمريكا، 38 درصد از دانشجويان پسر اظهار داشتند كه در صورت فرار از مجازات، اقدام به تجاوز جنسي خواهند نمود. 11 درصد اظهار نموده‎اند كه قبلاً مرتكب تجاوز شده‌اند. 16 درصد از دانشجويان دختر گزارش كردند كه قبلاً از سوي مردي آشنا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. بسياري از دانشگاه‌ها و كالج‌ها در امريكا، برنامه‌هايي را براي پيشگيري از تجاوز به عنف و مشاوره براي قربانيان طراحي كرده‎اند.[30]

ـ تجاوز توسط محارم

بدترين نوع تجاوز، تجاوز جنسي توسط محارم همانند پدر، برادر، و... مي‌باشد كه عواقب بسيار بد رواني بر متجاوز و قرباني دارد.
سازمان بريس[31]در سوئد طي گزارشي اعلام كرد: «حدود 6مورد از10مورد تجاوزات، در محيط خانه و توسط پدر بيولوژيك دختر صورت مي‌گيرد و در اغلب موارد، مادر يا مادر خوانده از موضوع آگاه است، اما هيچ كاري انجام نمي‌دهد و هيچ دخالتي نمي‌كند.» رسانه‌هاي گروهي سوئد اغلب به موضوع عوامل كتك زدن بچه‌ها توجه مي‎كنند و سوء استفاده جنسي از بچه‌ها كما بيش به فراموشي سپرده شده است.[32]
در ايالات متحده ‌امريكا، پژوهش‌هاي زيادي از اواسط دهة 1970 دربارة تجاوز جنسي انجام گرفته است كه فراگير بودن سوء استفاده جنسي و زنا با محارم را تأييد مي‎كند.[33] مطابق گزارشات آماري 60 درصد از تجاوزها توسط مردان آشنا، همسايه و فاميل صورت مي‎گيرد. تجاوز برادر، پدر، عمو و ديگر افراد فاميل به دختران جوان معضلي شناخته شده در اکثر کشورهاي غربي است.[34] پدراني كه مرتكب تجاوز به دختران خود مي‌شوند، غالباً در دوره كودكي، داراي سابقة بهره‌كشي جنسي، محروميت عاطفي، اختلالات شخصيتي، مصرف الكل و بيكاري بوده‎اند كه عزت نفس پايين و خشم، آنها را به افرادي متجاوز تبديل كرده‌است.[35]نويسنده : رضا رمضان نرگسيمشاوره حقوقی رایگان