بسم الله
 
EN

بازدیدها: 735

مسايل زنان سرپرست خانوار-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/7/15
قسمت قبلي


آسيبهاي و مشکلات زنان سرپرست خانوار

با توجه با مشکلات فراوان زنان سرپرست خانوار و همچنسن شرايط خاص اين افراد و از طرفي وضعيت فرهنگي و اجتماعي جامعه ، احتمال وجود آسيبهاي فراواني پيرامون زندگي ايشان قابل تصور و مشاهده مي باشد ؛ که اين مسائل با عنايت به ابعاد مختلف تقسيم شده اند :

الف) آسيبها و مشکلات معطوف به شخص زن سرپرست خانوار :

1)      تنهائي و مشکلات افسردگي و ...
2)      گرفتار شدن در دام افراد طماع و سود جو (استعمار شغلي و کاري)
3)      گرفتاري در دام مردان هرزه و بزهکار جنسي
4)      گرفتاري در دام اعتياد و توزيع مواد مخدر
5)      ازدواجهاي نامناسب ، تحميلي يا فريبکارانه
6)      مشکلات دسترسي به شغل مناسب
7)      مشکلات اقتصادي (فقر و آثار آن)
8)      و ...

ب) آسيبها و مشکلات معطوف به فرزندان زن سرپرست خانوار :

1) مشکلات روحي رواني در نبود حمايتهاي پدرانه
2) کاهش بهره مندي از مادر و الطاف مادرانه (کاهش حضور مادر )
3) مشکلات اقتصادي و تبعات آن ( سوء تغذيه ، بيماري و ... )
4) کاهش روابط اجتماعي و پيوند هاي خانوادگي
5) بزه کاري و مشکلات مربوط به آن
6) استعمار شغلي ( کودکان کار و خياباني )
7) مشکلات پيراموني ازدواج مجدد مادر (درصورت انتخاب نامناسب)
8) افت آموزشي ، تحصيلي و فرهنگي
9) بحرانهاي عاطفي و رواني ( بخصوص فرزندان طلاق)
10) انحراف و اختلال در تربيت خانوادگي و اجتماعي
11) فقر اقتصادي و آثار آن
12) و ...

ج) آسيبها و مشکلات معطوف به خانواده (والدين ، خواهر  و... ) زن سرپرست خانوار :

1) نگرش نامناسب افراد فاميل به اين گونه زنان ( عدم توانائي در امور ، ترحم ، بدبيني و ...)
2) کاهش ارتباطات خانوادگي (صله ارحام) و محروم ماندن از آثار و برکات آن
3) تنشهاي روحي و رواني خانوادگي (اختلافات و بگو مگوها )
4) تزلزل در استحکام خانواده و کاهش کارکردهاي آن
5) سرافکندگي بين اعضاي خانواده و کاهش اعتماد به نفس (بويژ در زنان مطلقه )
6) و ...

د) آسيبها و مشکلات معطوف به جامعه از طرف زن سرپرست خاوار :

1) افزايش زنان بزه کار و خياباني
2) کاهش امنيت اخلاقي جامعه
3) معضلات مربوط به رفع مشکلات ايشان (هزينه ها و ... )
4) کاهش بهره مندي جامعه از توانايي ها و کارکردهاي فرهنگي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار و فرزندان ايشان

ه) آسيبها و مشکلات معطوف به نهادها حمايتي از طرف زن سرپرست خانوار :

1) ريزش نيروي کاري سازمان
2) مشکلات اخلاقي و اجتماعي در ميان کارکنان
3) کاهش  روحيه مددکاري و خدمت به محرومان
4) نقص در کارکردهاي حمايتي سازمان
5) و ...

راهکارهاي اساسي و مهم کاهش يا از بين بردن آسيبها :

1-    ارتقاي سطح فرهنگي و تحصيلي زنان سرپرست خانوار
2-    نهادينه کردن تقوا در جامعه
3-    رفع مشکلات اساسي و ضروري معيشتي و اسکان زنان سرپرست خانوار و فرزندان ايشان
4-    حفظ و ارتقاي بهداشت روحي – رواني و جسمي زنان سرپرست خانوار
5-    کاهش مراجعات زنان سرپرست خانوار به مراکز مختلف (تسهيل ارائه خدمات )
6-    توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در ابعاد مختلف اقتصادي – اجتماعي
7-    نگرش راهبردي خانواده محوري به برنامه هاي زنان سرپرست خانوار
8-    کمک به کاهش و بازتواني زنان سرپرست خانوار آسيب ديده
9-    و ...
بديهي است با مطالعه عميق تر مسائل مي توان ديگر ابعاد اين مساله را روشن نمود و يا راهبردهاي ديگري را شناخت ؛ ولي آنچه مهم است همت و تلاش صادقانه در جهت رفع مشکلات اين قشر از جامعه مي باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان