بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,311

لعان چيست؟

  1392/7/14
خلاصه: آيا مي‌دانيد لعان چيست؟ و چگونه حاصل مي‌شود؟ يا اينكه ازدواج در حالت احرام چه شرايطي دارد؟ قانون مدني در اين موارد به تبعيت از شرع مقدس ملاحظات و قواعدي را بنا نهاده است.

تئوري دليل در حقوق اسلام

لعان در لغت به معني ناسزا گفتن و نفرين کردن به يکديگر است و در اصطلاح حقوقي آن است که زن و شوهر با سوگندهاي ويژه‌اي يکديگر را تخطئه کنند.
لعان هنگامي تحقق مي‌يابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، يا فرزندي را که زن به دنيا آورده است از خود نفي کند.
در اين صورت زوجين نزد حاکم شرع حضور مي‌يابند و مرد چهار بار سوگند ياد مي‌کند که راست مي‌گويد و بار پنجم مي‌گويد: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم. آن گاه زن چهار بار سوگند مي‌خورد که مرد دروغ مي‌گويد، سپس مي‌گويد: خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد. پس از انجام اين مراسم زن هميشه به شوهر حرام مي‌گردد و فرزند مورد لعان هم به شوهر ملحق نخواهد شد.
تفريقي که با لعان حاصل مي شود، موجب حرمت ابدي است.
لعان هنگامي تحقق مي‌يابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، يا فرزندي را که زن به دنيا آورده است از خود نفي کند.

احرام

احرام نيز در لغت به معني منع و حرام کردن است و در اصطلاح فقهي حالتي است که زائر خانه خدا با انجام تشريفات مذهبي و پوشيدن جامه خاصي که نشانه آغاز اعمال حج است پيدا مي کند و او را در اين حالت محرم گويند.
محرم از پاره‌اي اعمال که او را از سير به سوي حق باز مي دارد از جمله نکاح، منع شده است. هرگاه کسي درحال احرام ازدواج کند، عقد باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد، بعدها هم نمي تواند با طرف ديگر ازدواج کند و به تعبير ديگر، ازدواج بين آنان حرام موبد خواهد شد.
ماده 1053 قانون مدني در اين زمينه مي گويد: عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان