بسم الله
 
EN

بازدیدها: 694

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت هشتم

  1392/7/7
قسمت قبلي

گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است


حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

81 – رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ايران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه قانوني صورت مي‌گيرد؟
1 ) طبق قانون ايران
2 ) طبق قانون کشور صاحب پرچم هواپيما
3 ) طبق قانون طبق قانون کشور متبوع مجرم
4 ) طبق قانون کشوري که جرم در قلمرو هوايي آن واقع شده

82 – عمل نابالغي که عمداً کسي را بکشد، مشمول کدام عنوان است؟
1 ) قتل عمد
2 ) قتل در حکم عمد
3 ) قتل خطاي محض
4 ) قتل در حکم خطاي محض

83 – هرگاه طفل مميزي طفل غير مميزي را اکراه به قتل کند، در اين صورت:
1 ) ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
2 ) عاقله طفل مميز محکوم به پرداخت ديه مي‌شود. 
3 ) عاقله هر دو محکوم به پرداخت ديه مي‌شوند.
4 ) عاقله طفل غير مميز محکوم به پرداخت ديه مي‌شوند و طفل مميز تعزير مي‌شود.

84 – در کدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟
1 ) شروع به سرقت‌هاي حدي
2 ) شروع به سرقت‌هاي حدي و تعزيري
3 ) شرو به سرقت‌هاي تعزيري
4 ) شروع به برخي سرقت‌هاي تعزيري توام با عوامل مشدده

85 – قاعده‌ي عطف بماسبق نشدن قانون، شامل کدام مورد نمي‌شود؟
1 ) مجازات‌هاي بازدارنده
2 ) اقدامات تاميني و تربيتي
3 ) حدود و قصاص و ديات
4 ) مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده

86 – شخصي يک تخته قالي مستعمل را نزد سمسار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دريافت کند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به صاحب قالي خودداري مي‌کند. عمل سمسار مشمول کدام جرم است؟
1 ) کلاهبرداري
2 ) خيانت در امانت
3 ) فروش مال غير
4 ) تقلب در کسب و تجارت

87 – هرگاه کسي از کارت بانکي ديگري که در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب کارت وجهي دريافت کند، عملش مشمول کدام عنوان است؟
1 ) سرقت
2 ) خيانت در امانت
3 ) کلاهبرداري
4 ) تحصيل مال نامشروع

88 – در کدام مورد، گذشت شاکي در مجازات مرتکب بي‌تاثير است؟
1 ) ترک انفاق
2 ) قصاص نفس در قتل عمدي
3 ) توهين به افراد عادي
4 ) حبس تعزيري در قتل عمدي

89 – عفو عمومي از اختيارات کدام مرجع مي‌باشد؟
1 ) قانون‌گذار
2 ) رئيس قوه‌ي قضاييه
3 ) مقام رهبري
4 ) مقام رهبري پس از پيشنهاد عفو از طرف رئيس قوه‌ي قضاييه


90– شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي ……….
1 ) عنوان مجرمانه ندارد.
2 ) در صورتي که حفاظت شده باشند جرم است. 
3 ) در هر صورت جرم است.
4 ) صرفاً در مورد حيوانات مذکور در قانون خاصّ جرم است.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان