بسم الله
 
EN

بازدیدها: 977

در زمان استفاده زن از حق حبس، حقوق شوهر بر همسرش چيست؟

  1392/7/6
خلاصه: در زمان استفاده زن از حق حبس (خودداري از تمکين تا زمان دريافت مهريه)، حقوق شوهر بر همسرش چيست؟ آيا پرداخت نفقه در اين زمان، بر شوهر واجب است؟

پاسخ اجمالي

در صورتي که مهريّه عند المطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر بايد بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکين نکرده باشد حقّ حبس دارد(يعني مي تواند تا پرداخت مهريه از تمکين ممانعت کند) و در اين بين تمام حقوق شوهر بر همسرش (بجز استمتاع خاص)، ثابت است. امّا اگر براي دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداختن نقدي مهريّه را ندارد آن را مطابق توان مالي زوج تقسيط مي کند و زوجه با دريافت اوّلين قسط بايد تمکين کند و گرنه ناشزه است و حقّ نفقه ندارد. البته بعضي از فقها[1] در زمان استفاده زن از حق حبس و عدم تمکين وي نيز، پرداخت نفقه را بر شوهر واجب نمي دانند.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقليد نسبت به اين سؤال، چنين است:[2]

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مد ظله العالي):
در فرض سؤال تمام حقوق، بجز استمتاع خاص براى او ثابت است.

حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي (مد ظله العالي):
در صورتي که مهريّه عند المطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر بايد بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکين نکرده باشد حقّ حبس دارد؛ امّا اگر براي دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداختن نقدي مهريّه را ندارد آن را مطابق توان مالي زوج تقسيط مي کند و زوجه با دريافت اوّلين قسط بايد تمکين کند و گرنه ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.

حضرت آيت الله العظمي سيستاني (مد ظله العالي):
نفقه واجب است.

حضرت آيت الله العظمي نوري همداني(مد ظله العالي):
ماداميکه زن تمکين نکند، نفقه بر شوهر واجب نيست.


--------------- 
[1]. آيت الله نوري همداني.
[2]. استفتا از دفاتر آيات عظام: خامنه اي، سيستاني، مکارم شيرازي، نوري همداني (مد ظلهم العالي) توسط سايت اسلام کوئست.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان