بسم الله
 
EN

بازدیدها: 974

راهکارهاي قبولي در آزمون وکالت

  1392/7/6
1-توکل بر خدا: باور نماييم که وقتي در يک مسير با نيت خير گام بر مي داريم و تلاش مي کنيم، خداوند بنده خويش را کمک و همراهي مي نمايد و زماني هم که خداوند پشتيبان انسان باشد هيچ چيز نمي تواند مانع موفقيت انسان گردد.

 
2-ترسيم هدف: ايجاد يک تصوير ذهني از هدف مي تواند بسيار زياد به افزايش انگيزه و پشتکار داوطلب کمک نمايد خاصه آنکه در مواقعي که فشارهاي ناشي از مطالعه به داوطلب فشار مي آورد علاقه رسيدن به هدف و يا به عبارت بهتر “جذابيت هدف” مي تواند باعث به فراموشي سپردن خستگي شود.
 

3-برنامه ريزي درسي: حتماً در برنامه ريزي درسي توجه شود که براي مطالعه روزانه چندين درس حداقل 2 درس مطالعه گردد و از اختصاص دادن مطالعه روزانه به تنها يک درس خودداري گردد.
 

4- توجه به قوانين خاص و آراي وحدت رويه: اين مورد از مواردي است که بعضاً توسط داوطلبان مورد غفلت قرار مي گيرد. يعني مثلاً داوطلب چندين بار قانون مجازات اسلامي را مرور کرده است اما حتي يکبار هم قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري را مطالعه ننموده است. در همين رابطه نگاهي به آزمون وکالت کانون وکلا که در سال 1390 برگزار گرديد اهميت توجه به قوانين خاص و آراي وحدت رويه را به خوبي روشن مي سازد.

 
5-نوشتن نکات مهم و خلاصه مطالب: يک دفترچه سفيد را براي نوشتن نکات مهم و اصول کلي حاکم بر مباحث را تهيه کنيد. همگام با مطالعه دروس اقدام به نوشتن نکات مهم و خلاصه مطالب مطالعه شده کنيد چراکه اين عمل اولاً باعث تسلط بيشتر روي مباحث مي گردد و ثانياً باعث داشتن چکيده اي از مطالب مي گردد که براي مرور مجدد مطالب خاصه در روزهاي پاياني منتهي به آزمون کمک شاياني به داوطلب مي کند.
 

نکته مهم: در خلاصه نويسي توجه شود که صرفاً مطالبي يادداشت گردد که داراي اهميت بسيار بالايي هستند و يا اينکه خود فرد در آن مطلب احساس ضعف مي کند که در غير اين صورت خلاصه نويسي- که ديگر  تبديل به “دوباره نويسي”! شده است- منجر به نوشتن دوباره مطالب مي شود که نه تنها باعث از دست رفتن وقت مي گردد که نيز مي تواند داراي تبعات منفي ديگري باشد، در نتيجه در اين خصوص بايد با دقت عمل گردد. خلاصه نويسي را موکداً به شما توصيه مي کنم چراکه فارغ از مزايايي که در فوق به آنها اشاره شد همچنين باعث ميگردد که گاهي اوقات پس از مطالعه مطلبي، گمان مي کنيم که تمامي ابعاد آن مطلب را فرا گرفته ايم اما زماني که شروع به نوشتن حاصل فهم خود از آن مطلب را مي کنيم تازه متوجه مي شويم که در آن مورد هنوز ابهامي داريم که در اين صورت مي توانيم با تدقيق دوباره و بيشتر ابهام خود را رفع نماييم.


6-مدون کردن مطالب پراکنده بصورت شاخه اي: در علم حقوق بسيار پيش مي آيد که فرد در هنگام مطالعه با مطالبي که بصورت پراکنده در فصول مختلف يک درس وجود دارد روبرو مي گردد. براي ملموس تر شدن اين مطلب مثالي ذکر مي گردد: مثلاً در درس آيين دادرسي مدني موارد رد دادخواست در مواد قانوني مختلفي ذکر شده است و از طرفي مواردي که منجر به رد دعوي نيز مي گردد به همين شکل بصورت پراکنده وجود دارد که در بعضي موارد عليرغم مطالعه آن موارد توسط داوطلب، اما متاسفانه با خلط شدن آن موارد با هم روبرو مي گردد. براي اجتناب از اين مشکل “خلاصه نويسي” مطالب بصورت شاخه اي پيشنهاد مي گردد. براي مثال براي همين مورد که پيش تر ذکر شد، داوطلب مي تواند مطلبي را تحت عنوان موارد رد دعوي در دفترچه اي که خلاصه مطالب را در آن مي نويسد ايجاد کرده و در خلال مطالعه هرگاه به موردي رسيد که مشمول رد دعوي ذکر شده بود، شاخه اي را به آن مطلب اضافه کرده و آن مورد را يادداشت کند و اين کار را تا پايان مطالعه آن درس ادامه دهد. اين کار باعث مي گردد در پايان مطالعه دروس مختلف، به جاي مطالب پراکنده داراي يک مجموعه مدون، منظم و بسيار خلاصه از مطالب مختلف شبيه به هم داشته باشيد

7-تستهاي موضوعي بعد از مطالعه هر مبحث: بعد ازمطالعه هر “مبحث” روي تستهاي موضوعي آن مبحث بطور کامل تمرکز نماييد. توجه داشته باشيد در زدن تست براي بالا رفتن تسلط شما روي مطلب و فهم بيشتر، قبل از انتخب گرينه صحيح، دلايلي را که بر آن اساس ساير گزينه ها را غلط مي پنداريد را مرور و ذکر نماييد.

 
8-مرور روزانه جزوه خلاصه مطالب: ترجيحاً در هر روز مدت زمان کوتاهي را براي مرور نکات مهم و خلاصه دروس که در جزوه اي که خلاصه مطالب را در آن يادداشت کرده ايد اختصاص دهيد که اين امر مانع از فراموشي مطالب مطالعه شده و همچنين تسلط بسيار زيادي روي مباحث دروس مي گردد خاصه آنکه گاهاً مدت زمان نسبتاً زيادي طول مي کشد که داوطلب دوباره به دور جديدي از مطالعه دروس برسد و در اين ميان فاصله زماني مي تواند باعث فراموشي بعضي از مطالب گردد که با اين روش از بروز آن جلوگيري مي گردد. تاکيد مي گردد لزومي ندارد که مدت خيلي طولاني در هر روز به مطالعه مطالب گذشته اختصاص يابد چراکه در اين صورت مي تواند باعث از دست رفتن زمان براي مطالعه مباحث جديد مي گردد و فقط اين دوره نمودن روزانه مطالب خلاصه شده و نکات مهم ترجيحاً بصورت منظم و مستمر صورت گيرد.

 
9-يادگيري به جاي حفظ کردن: با توجه به هرچه مفهومي تر شدن آزمون وکالت اهميت يادگيري و تعمق در مباحث به جاي حفظ کردن آنها مشخص مي گردد. در مطالعه مواد قانوني و مباحث هرچند آن را چندين بار مطالعه کرده باشيد و يا در ظاهر نکته پيچيده اي نداشته باشد اما سعي کنيد بر روي آن تامل کنيد. يک راهکار عالي براي اين مورد اينست که سعي کنيد دريابيد اگر طراح سوال بخواهد از آن ماده يا مبحث سوالي طرح کند روي چه نکته يا نکاتي تکيه مي کند که همين تلاش براي يافتن اين مهم، به داوطلب در يافتن ابعاد مختلف آن مطلب کمک شاياني مي نمايد.
 

10-روزهاي پاياني منتهي به آزمون: در 2 هفته پاياني منتهي به آزمون تنها جزوه نوشته شده که خودتان در طي مطالعه دروس، خلاصه مطالب و نکات مهم را در آن ياددشت نموده ايد مطالعه نماييد.

 

11-اهتمام ويژه براي 2 درس مدني و آيين دادرسي مدني: با عنايت به ضريب بالاي  اين دو درس در آزمون وکالت، ترجيحاً طوري برنامه ريزي کنيم که مطالعه اين 2 درس در برنامه همه روزه ما باشند ولو اينکه هر روز به مقدار اندکي مطالعه گردند.

 
12-اهميت درس اصول فقه: براي درس اصول فقه، داشتن ضريب 1 باعث کم شدن توجه ما به اين درس نشود چراکه بسياري هستند که نمي توانند از اين درس نمره بالايي کسب کنند و حتي بعضي شايد به دليل ضريب اين درس يا بدليل چيزي که آن را سختي اين درس مي خوانند، اين درس را اساساً مطالعه نمي کنند که با اين توضيحات ضرورت مطالعه اين درس سرنوشت ساز به مانند ساير دروس مشخص مي گردد. براي اين درس در صورتي که جزوه اي خلاصه از مباحث اصول فقه در حدود مباحث آزمون وکالت موجود باشد توصيه مي گردد.

 
13-لزوم سرعت در تست زني: متاسفانه يکي از مواردي که باعث نتيجه نگرفتن داوطلبان عليرغم مطالعه زياد مي باشد عدم سرعت در تست زني و متعاقب آن کم آوردن وقت در جلسه آزمون مي باشد. براي اين منظور توصيه مي گردد حداقل چندين بار خود را در موقعيت آزمون قرار داده و سرعت خود را با زماني که براي آزمون داده مي شود بسنجيد و در صورت مشاهده ضعف آن را بر طرف کنيد. تاکيد موکد مي گردد روز آزمون حتماً ساعت همراه شما باشد تا با تقسيم درست زمان بين دروس براي هيچ درسي انشاءالله وفت کم نياوريد.

 
14-روز آزمون: با توکل و استمداد از خداوند کريم و با عزمي جزم شده و بدون نگراني و اضطراب به جلسه آزمون رويد و نکاتي در جلسه آزمون بايستي به آنها توجه داشته باشيد مانند لزوم حفظ خونسردي، توجه ويژه به زمان، خواندن سوالات بطور کامل و مواردي از اين قبيل را در ذهن خود مرور نماييد.


 موفق و بهروز باشيد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان