بسم الله
 
EN

بازدیدها: 756

انعکاس حوادث بدون تحليل کارشناسي منجر به ناامني رواني مي شود

  1392/7/1
خلاصه: استاد دانشگاه در رشته ارتباطات گفت: انعکاس حوادث که قريب به اتفاق آن فاقد هرگونه تحليل کارشناسي است با تاثير نامطلوب بر خوانندگان و در نتيجه کاهش احساس امنيت موجب ناامني رواني مي شود.
به گزارش پايگاه خبري پليس، دکترعليرضا تلخابي، استاد دانشگاه در رشته ارتباطات و همچنين عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه رسانه زبان گوياي مردم است، اظهارداشت: بايد به دنبال ارتقاي تعامل پليس و رسانه بود؛ چراکه رسانه بازتاب صادق افکار جامعه است.

ارتباط رسانه و ناجا اعتماد عمومي به پليس را به همراه دارد

وي در ادامه با بيان اينکه تقويت و گسترش ارتباط متقابل رسانه ها و نيروي انتظامي موجب افزايش اعتماد عمومي به پليس مي شود، اذعان داشت: نگاه رسانه به جامعه بايد با رويکرد درمانگرانه باشد که در اين صورت مي توان از کاهش جرم و بزه جلوگيري کرد تا بارقه هاي اميد در جامعه ايجاد شود.

نقد در رسانه بايد با صداقت و شفافيت باشد

تلخابي با بيان اينکه نقد در رسانه ها نبايد تخريبي بلكه بايد با صداقت و شفافيت باشد، افزود: يکي ازحساس ترين و درعين حال با ارزش ترين مشاغل در جامعه، حرفه روزنامه نگاري است؛ چرا که منجر به پيشگيري، آموزش مردم و نقش متقابل پليس و مردم در توليد و حفظ امنيت خواهد شد.
وي با اشاره به زحمات بي شائبه پليس در برقراري امنيت رواني از طريق رسانه ها، اظهار داشت: ازرسانه ها انتظارمي رود در يک فضاي تعاملي و هم افزايي، رفتاري مکمل و نه در تقابل با پليس داشته باشند زيرا رسانه ها حکم ابزار حسي پليس را دارند و پل ارتباطي بين جامعه و ناجا هستند.
اين استاد دانشگاه در رشته ارتباطات با اشاره به اينکه گره گشايي بسياري از مشکلات جامعه به خاطر وجود رسانه ها است، تصريح کرد: رسانه ها در پيشگيري و کاهش جرايم وشکسته نشدن هنجارها در جامعه نقش اساسي دارند.
دکترتلخابي ادامه داد: احساس امنيت با امنيت ارتباط تنگاتنگي دارد ونيروي انتظامي بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله ، رويکردهاي اساسي را در تقويت بعد اجتماعي، از اصول خود مي داند.
اين استاد ارتباطات با اشاره به اينکه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي با ورود رسانه‌ها مي‌تواند از تهديد به فرصت تبديل شود، اظهار داشت: رسانه‌ها به عنوان يکي از اجزاي فرهنگ ساز در حوزه تأمين امنيت نقش خود را به بهترين شکل انجام داده است.

رسانه ها در ايجاد امنيت رواني نقش مهمي دارند

وي افزود: رسانه ها بايد ‌همواره در خدمت ارتقاي فرهنگ، افزايش دانش اجتماعي و رشد امنيت اجتماعي باشند، زيرا با پايان يافتن جنگ سخت و شروع جنگ نرم متوجه شده ايم امروزه رسانه‌ها به قدرت عظيمي تبديل شده‌اند که توان بي سابقه‌اي دارند.
تلخابي تصريح کرد: يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر مفهوم نوين "امنيت رواني" ورود انسان به جامعه اطلاعاتي و کنش‌ها و واکنش‌هاي او در دنياي مجازي است .
وي اظهار داشت: با عنايت به قدرت شگرف رسانه که امروزه در جهان پيدا کرده است، در کشور ما نهاد "رسانه" بعنوان رکن چهارم جامعه تلقي شده و به همراه نهادهاي اجتماعي ديگري مانند خانواده، از جمله نهادهاي غيرحاکميتي هستند که در کنار سه رکن اصلي و حاکميتي، در ايجاد امنيت اجتماعي نقشي مهم دارند و بايد ‌همواره در خدمت ارتقاي فرهنگ، افزايش دانش اجتماعي و رشد امنيت اجتماعي باشند.

انعکاس حوادث بدون تحليل کارشناسي منجر به ناامني رواني مي شود

وي اظهار داشت: اخبار جنايي همواره از جمله موضوعاتي هستند که بسيار مورد توجه مخاطبان رسانه‌ها قرار دارند و در حقيقت درصدر توجهات است و بسياري از خوانندگان روزنامه‌ها به محض باز کردن روزنامه به سمت صفحه حوادث آن مي‌روند اين در حالي است که انعکاس حوادث که قريب به اتفاق آن فاقد هرگونه تحليل کارشناسي است با تاثير نامطلوب بر خوانندگان و در نتيجه کاهش احساس امنيت موجب ناامني رواني مي شود. به عبارتي اين اخبار در مخاطب ايجاد بدبيني، بي اعتمادي، ترس، هيجان‌هاي کاذب ودر نهايت اضطراب در حيات اجتماعي و خانوادگي مي کند.
دکتر تلخابي به فرمايشي از امام راحل در همين باره اشاره و تصريح کرد: امام خميني (ره) در مورد اهميت جايگاه مطبوعات در جامعه مي فرمايند: "به طور کلي مطبوعات بايد يک بنگاه هدايت باشند يعني به صورتي که اگر دست مردم بيفتد، مردم هدايت شوند، مطبوعات بايد يک مدرسه سيار باشند تا مردم را از همه مسائل به خصوص مسائل روز آگاه نمايند و به صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري کنند".

انتشار اخبار فوري بر احساسات عمومي لطمه وارد مي کند

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: دراين فضا ضرورت اطلاع‌رساني به هنگام، جامع و مفيد درباره وقوع جرايم و علل شکل‌گيري آن با هدف جلوگيري از گسترش دامنه جنايات بسيار مفيد و ضروري است اما در بسياري موارد به دليل اينکه از زمان وقوع جرم تا زمان انتشار خبر، فاصله‌اي بسيار کوتاه وجود دارد که از ضروريات امر خبرنگاري است ولي انتشار فوري و بدون بررسي صحت و سقم آن موجب ورود خسارت‌هاي فراوان و جبران‌ناپذير ديگري بر احساسات و عواطف عمومي مي شود.

احساس رضايت خاطر از نيروي انتظامي در جامعه ارتقاء يافته

وي افزود: هدف از امنيت رواني و پيوند آن با عملکرد رسانه، احساس رضايت خاطر، آرامش، اعتماد در ذهن و فکر مخاطب است که با تدابير جديد نيروي انتظامي حس رضايت خاطر بيش از پيش در جامعه نمود عيني پيدا کرده است.

انعکاس اخبار جعلي باهدف سود زياد

وي در ادامه با بيان اينکه ترديدي نيست جرايم مهمي چون تجاوز به عنف‌، قتل‌هاي فجيع، آدم‌ربايي وغيره به اقتضاي هر پرونده تبعات متاثر کننده خود را در سطح فردي و اجتماعي به دنبال دارد، اذعان داشت: انعکاس خبر خام يا اخبار جعلي مي تواند موجب القاي ناامني اجتماعي و تشويش اذهان در کشور باشد که متاسفانه برخي با سياه‌نمايي، وقوع اينگونه حوادث را دستمايه‌اي براي جذب مخاطب و رسيدن به سود بيشتر قرار مي دهند.
وي با اشاره به آيه اي از قرآن کريم ادامه داد: "کساني که دوست دارند زشتي ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناکي براي آنها در دنيا و آخرت است و خداوند مي داند و شما نمي دانيد".

رسانه ها مانع از شکسته شدن هنجارهاي اجتماعي براي وقوع جرايم شوند

تلخابي تصريح کرد: بي گمان رسانه‌هاي جمعي با رسالت سنگين خود و با شناختي که از آسيب‌هاي اجتماعي دارند، مي توانند و بايد نظام قضايي و نيروي انتظامي را در پيشگيري از جرايم ياري کنند و مانع شکسته شدن هنجارهاي اجتماعي براي وقوع جرايم باشند که در اين راستا معاونت اجتماعي نيروي انتظامي پل ارتباطي ناجا با رسانه ها است و تعامل خوبي با رسانه ها براي شناخت مردم با كاركردهاي نيروي انتظامي دارد.
وي افزود: آموزش مهارت هاي ارتباطي در اين راستا بي تاثير نخواهد بود؛ چرا که يافتن روش غير مستقيم با آگاهي هاي مردم امروز مهارت خاصي مي طلبد که بايد نقش پليس را آن طور که هست نشان داد، نه آن گونه که برخي از رسانه ها جهت دار و زاويه دار نشان مي دهند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان