بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,050

تجاوز و بزه ديدگي زنان- قسمت اول

  1392/6/31
تجاوز جنسي پديده اي است كه از گذشته هاي بسيار دور در بين جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه اين معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترويج دو مقوله خشونت و سكس، در سطح بسيار گسترده‎اي افزايش يافته است و به عنوان مصداق جهاني خشونت عليه زنان مطرح مي‎باشد. اين نوشتار با بررسي مفهوم تجاوز جنسي و انواع آن، ويژگي‎هاي متجاوزان و بزه‎ديدگان، علل وعوامل بروز اين پديده، پيامد هاي ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحليل و بررسي نموده و در بخش پاياني، راهكارهاي پيشگيرانه در سطح فردي و اجتماعي ارائه كرده است.
تجاوز جنسي، معضلي در تمام جوامع است و هيچ كشوري در دنيا، فارغ از اين مشكل نمي باشد؛ البته به اعتقاد تحليل گران اجتماعي، فرهنگ جوامع در ميزان وقوع آن مؤثر است. اغلب كشورهاي پيشرفته، به ويژه آمريكا، داراي  بيشترين آمار تجاوز هستند، به طوري كه امنيت زنان در اين جوامع به صورت رؤياي تعبير ناشدني است. وزارت کشور انگلستان گزارش مي‎دهد كه حدود 70 درصد زنان بين 17 تا 35 ساله، به طور دائم نگران هستند که مورد تجاوز جنسي قرار نگيرند. طبق اين گزارش بين سال هاي 1985 تا 1996 آمار تجاوز افزايش چشمگيري داشته است. در حالي که بسياري از زنان بزه ديده، كمتر اين موضوع را به پليس گزارش مي دهند. مطالعة ديگري نشان مي‎دهد که از هر پنج زن در دنيا، روزانه يک نفر مورد توهين و آزار جنسي واقع مي شود. طبق اين گزارش، سالانه 700 هزار زن در آمريکا مورد تجاوز قرار مي‎گيرند[1] و بين 6 تا 25 درصد زنان اين كشور، حداقل يك بار مورد تجاوز جنسي واقعي قرار گرفته‎اند. همچنين بيش از 50 درصد زنان، حداقل يك بار در عمر خود تهديد به تجاوز جنسي شده‎اند.[2] البته اين مسأله مختص كشورهاي صنعتي نيست، بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز با چنين معضلي مواجهند. اخيراً گزارشات بسيار نگران كننده اي درخصوص تجاوز به اطفال منتشر مي شود. چنانچه روزنامه البيان امارات مي نويسد: «رشد تجاوز به دختر بچه ها در جنوب افريقا به حد خطرناكي رسيده است و بسياري از اطفال جنوب افريقا، از طرف معلمين و شاگردان بزرگتر، مورد تجاوز جنسي واقع شده اند.»[3]
آمارهاي منتشر شده از سوي برخي كشورها نيز جهاني بودن معضل تجاوز را نشان مي دهد.


 

 جدول درصد قربانيان جنسي در بعضي از كشورها بر حسب سن

 

نام كشور

10 ساله وكمتر

15 ساله

ايالات متحده آمريكا

ليما، پرو

مالزي

مكزيكوسيتي

پاناماسيتي

پاپوا- گينه نو

سانتياگو (شيلي)

29

18

18

23

-

13

32

62

-

58

36

40

47

58تعريف تجاوز جنسي

 ـ تعريف لغوي

از نظر لغوي، «تجاوز» به معناي ظلم و تعدي مي باشد، در لغت نامه دهخدا، يكي از معاني اين مفهوم، تخطي، تعدي، بيرون شدن از حد، حق و عدل مي باشد.[5]

ـ تعريف اصطلاحي 

تجاوز به عنف نوعي رفتار خشن و تحقير آميز است که از طريق اعمال جنسي و براي ابراز قدرت و خشم صورت مي گيرد، در چنين مواردي، رابطه جنسي به ندرت موضوع اصلي مي باشد و در اکثر موارد مسائل جنسي در خدمت نيازهاي غير جنسي درمي آيند.[6]  

ويژگي هاي متجاوزين جنسي

 بر اساس تحقيقات كشور آمريكا، 45 درصد تجاوزگران، كمتر از 25 سال و 30 درصد آنان بين 18 تا 24 سال دارند. بسياري  از متجاوزان، چندين بار مرتكب اين بزهكاري شده و به طور متوسط قبل از دستگيري، بيش از 10 بار به زنان تجاوز كرده‎اند.[7] متجاوزين به لحاظ طبقه اجتماعي، متعلق به طبقات پايين و داراي پرونده هاي قبلي در ادارة پليس مي باشند، همچنين تجاوز جنسي در مناطق شهري، شايع تر ازمناطق روستايي است. 92 درصد از تجاوزگران نيز در دوران كودكي، به شدت توسط والدين  خود تنبيه شده اند. 50 درصد تجاوزگران جنسي، در محلة زندگي قرباني سكونت دارند؛ به طوري كه 20 درصد قربانيان، نام فرد تجاوزگر را مي دانند. در نيمي از موارد، فرد متجاوز بيگانه است، در20 درصد موارد، قربانيان، فرد تجاوزگر را قبلاً ديده اند.[8] در 10 درصد موارد، مهاجم بيشتر از يك نفر است. 

به اعتقاد «كوهن»[9] مي‎توان تجاوزگران جنسي را از طريق ويژگي‎هاي عمومي نظير احساس بي كفايتي و بي لياقتي، خشم يا تمايلات جنسي غالب بر احساسات، شناسايي نمود. به اعتقاد او تجاوزگران جنسي براي رهايي از اين موضوع كه فردي را دستخوش تجاوز قرار داده اند، از مكانيسم فرافكني[10] استفاده مي كنند. آنها اغلب در مقابل نيازهاي ديگران، حساس نيستند و احساس همدلي و صميميت نمي كنند و مقاومت آنها در برابر ناكامي ها بسيار ضعيف است، گرچه قوة ادراك، قضاوت و استدلال اكثر آنها سالم است، ليكن هنگامي كه هيجانات آنان برانگيخته مي‎شود، اعمال تباه كننده‎اي انجام مي‎دهند.[11] 
در مطالعات اخير، مردان متجاوز به چند گروه مجزا تقسيم شده اند: 

1)ـ آزارگران جنسي[12] که از درد کشيدن قرباني دچار تحريک جنسي مي شوند.

2)ـ مهاجمين بهره کش[13] که به طريق تکانشي،[14] قرباني را به عنوان يك شيء جهت ارضاي جنسي خود استفاده مي کنند.

3)ـ مردان بي کفايت[15] که معتقدند هيچ زني داوطلبانه با آنها ازدواج نخواهد کرد و مدام در تخيلات جنسي خود غرق هستند. 

4)ـ مردهايي که تجاوز به عنف از طرف آنها، جابجايي در خشم و غضب اسـت. برخي عقيده دارند که اين خشم قبلاً متوجه همسر يا مادر بوده است. فمينيست‎ها معتقدند که متجاوز نمي‎تواند پرخاشگري  خود را به طور مستقيم نسبت به مردان ديگر ابراز کند، به همين جهت اين پرخاشگري، جابجا مي‎شود و زنان را آماج حمله قرار مي دهد.[16] 

ويژگي هاي قربانيان

 هر چند برخي از مردان و پسران جوان، توسط مردان ديگر مورد تجاوز واقع مي شوند، اما زنان، قربانيان اصلي آزارهاي جنسي هستند و درصد تجاوز به مردان نسبت به زنان بسيار ناچيز است. قربانيان در تمام گروه هاي  سني مشاهده مي شوند، ولي بيشترين خطر براي سنين 16 تا 24 سال مي‎باشد.[17] در مواردي كه متجاوز يك نفر است و از آشنايان قرباني مي‎باشد، تجاوز در اطراف محل سكونت قرباني و معمولاً داخل يا نزديك خانه زن صورت مي گيرد و اكثر موارد، با نقشه قبلي انجام مي شود.[18] اما تجاوزات گروهي معمولاً در مكان هايي كه متجاوزين از قبل در نظر گرفته اند نظير خرابه ها، باغات دور افتاده، منزلِ خاليِ يكي از متجاوزين و ... انجام مي گيرد.

 

نويسنده : رضا رمضان نرگسيمشاوره حقوقی رایگان