بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,099

قانون جامع ايثارگران مصوب 1391/12/28-قسمت چهارم

  1392/6/29


فصل هفتم ـ امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت


ماده62 ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و مراکز آموزش عالي غير‌انتفاعي موظفند با رعايت مقطع تحصيلي و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجويان و پذيرفته‌شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد به دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي محل سکونت خانواده آنان و يا نزديک‌ترين محل و همچنين تغيير رشته همطراز در گروه آزمايشي مربوط براي يک بار اقدام نمايند.

ماده63 ـ با هدف توسعه، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و زنده نگهداشتن ياد شهيدان و حفظ و تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد، ايثار و شهادت، شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با شرح وظايف و ترکيب زير تشکيل مي‌شود.

الف ـ شرح وظايف:

1 ـ سياستگذاري در زمينه احياء، حفظ، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت

2ـ ساماندهي و هماهنگي در برنامه‌ريزي‌هاي کلان دستگاهها و نهادهاي متولي دولتي و غير‌دولتي

3ـ به‌کارگيري ظرفيت‌هاي جامعه و کشور براي تحقق اهداف شهيدان، جانبازان و آزادگان

4 ـ ساماندهي نحوه تجليل و تقدير از ايثارگران و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ب ـ ترکيب:

1ـ رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شورا

2ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

3ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري

4ـ وزير آموزش و پرورش

5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

6 ـ وزير کشور

7ـ رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح

8 ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران

9ـ نماينده ولي فقيه در بنياد

10ـ رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

11ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

12ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي

13ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

14ـ يکي از مجتهدين به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم

15ـ رئيس مرکز رسيدگي به امور مساجد

16ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه‌جمعه سراسر کشور

17ـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعي با معرفي کميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي

تبصره1ـ دبيرخانه شورا در بنياد مستقر مي‌باشد و مسؤوليت پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسؤوليت شورا را برعهده خواهد داشت.

تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از تشکلها و سازمانهاي غيردولتي فرهنگي، هنري، پژوهشي و ورزشي که در حوزه ايثارگران فعاليت مي‌نمايند، حمايتهاي مادي و معنوي به عمل آورند.

تبصره3ـ دستورالعمل‌هاي داخلي شورا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شورا خواهد رسيد.

تبصره4ـ مصوبات اين شورا با تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده64 ـ با توجه به ضرورت حفظ، جمع‌آوري و تمرکز کليه اسناد و آثار شهدا و ايثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداري اصل آثار و اسناد فرهنگي، هنري، تاريخي و علمي مکتوب و غيرمکتوب شهدا و ايثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي با رعايت اصول طبقه‌بندي به عمل آورد.

تبصره1ـ درصورت انتشار اين آثار رعايت حقوق مادي و معنوي صاحبان آن الزامي است.

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط بنياد با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مرکز اسناد ملي، ستاد کل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده65 ـ به منظور تجليل از همسر، فرزند، والدين شهدا، مفقودان، اسرا و همچنين جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ويژه اعطاء خواهد شد اعطاي نشان ويژه به کليه ايثارگران، تابع آيين‌نامه اجرائي خواهد بود که در کارگروهي متشکل از نمايندگان بنياد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، ستاد کل نيروهاي مسلح با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري حداکثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين نشان غير از نشانهاي دولتي است که تحت آيين‌نامه مربوط اعطاء مي‌شوند.

ماده66 ـ بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100%) هزينه شهريه کليه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه‌ دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه‌بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشغول تحصيل مي‌باشند، اقدام نمايد.

تبصره ـ تعيين رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط بنياد و با همکاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده67 ـ بنيادموظف است نسبت به تأمين و پرداخت هزينه‌هاي خدمات آموزشي طرح شاهد در برنامه‌هاي آموزش عمومي و ساير برنامه‌هاي آموزش عالي از محل اعتباراتي که به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود اقدام نمايد.

تبصره1ـ بنياد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانش‌آموزان و دانشجويان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي آنان اقدام نمايد.

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده از سوي بنياد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده68 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديگر دستگاههاي اجرائي متولي امور فرهنگي کشور مشمول اين قانون موظفند نسبت به توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و هنري مرتبط با ايثار و شهادت اقدام و از هنرمنداني که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند به خصوص هنرمندان ايثارگر حمايت نمايند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي و تعيين ميزان توليدات برنامه‌هاي مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما با همکاري بنياد حداکثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده69 ـ به منظور تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري خانواده شاهد و ايثارگران براي حضور مؤثر در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، بنياد موظف است با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف شش ماه آيين‌نامه‌اي را در اين خصوص تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده70ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و کليه دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (2) اين قانون موظفند در اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بورسهاي تحصيلي داخل و خارج از کشور، فرصتهاي مطالعاتي و دوره‌هاي دکتراي تخصصي بيست درصد (20%) از سهميه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (70%) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي‌باشد. اين ميزان درخصوص رشته‌هاي پزشکي هشتاد درصد (80%) حدنصاب شرايط علمي مي‌باشد.

ماده71ـ
الف ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غيرهيأت علمي تأمين و ابتدا آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حکم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذکور است، مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احکام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.[5]

ب ـ پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاهها و قواي سه‌گانه موظفند بيست درصد (20%) از سهميه هيأت علمي خود را براساس آيين‌نامه‌اي که توسط شوراي عالي طرح و برنامه شاهد تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد به ايثارگران اختصاص دهند.

ماده72ـ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابي ايثارگران و خانواده‌هاي آنان، کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون که داراي امکانات تفريحي فرهنگي، هنري و ورزشي مي‌باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندي، براي استفاده ايثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (50%) تخفيف در بهره‌مندي از اين تسهيلات در نظر گيرند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان