بسم الله
 
EN

بازدیدها: 706

افزايش مرخصي زايمان به زيان زنان است.

  1392/6/22
خلاصه: عضو هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق زنان: ممکن است امروز زنان گمان کنند که مصوبه افزايش مدت زمان مرخصي زايمان به نفع آنان است ولي اگر کمي بينديشند و به آينده خود و خانواده‌شان فکر کنند، درک مي‌کنند که اين مسکن‌هاي مقطعي در دراز مدت موجب کاهش اشتغال زنان و کاهش درآمد آنان خواهد شد.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق زنان درحالي که افزايش مرخصي زايمان را حق زنان مي‌داند اما همين حق را به نفع زنان نمي‌داند و معتقد است چنين قوانيني در آينده منجر به کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه و اجتماع کاري خواهد شد. او به زنان توصيه مي‌کند که به اين مسکن‌ها دل خوش نکنند که اين مسکن‌هاي مقطعي در دراز مدت موجب کاهش اشتغال زنان و کاهش درآمد آنان خواهد شد.
 
"اشرف گرامي زادگان" در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، درباره افزايش مدت مرخصي زايمان مي‌گويد که نقش مادري جايگاه ويژه‌اي در اذهان زنان دارد و آنان با عشق به فرزند همه دارايي‌هاي مادي و معنوي خود را در اختيار فرزند مي‌گذارند. رشد و پرورش کودک و مراقبت‌هاي دوران کودکي براي هر مادري ارزش است. در اينجا زنان هستند که به جهت نقش مادري سرمايه گذاري مي‌کنند نه پدران تا اينجا حق افزايش مدت زمان مرخصي زايمان بايد براي حمايت از زنان وجود داشته باشد.
 
او با اين توضيحات تغيير دوران مرخصي زايمان از 3 ماه به 6 ماه را براي زنان مفيد مي‌داند ولي در عين حال اين سئوالات را مطرح مي‌کند که آيا افزايش اين دوران به 9 ماه بازهم براي زنان مفيد است؟ آيا افزايش 6 ماه مرخصي زايمان به 9 ماه زياني به اين مادران از نظر شغلي وارد مي‌کند يا خير؟ آيا کارفرما و يا رئيس مربوطه باز هم زنان را به کار مي‌گيرند؟ آيا ايجاد اشتغال براي زنان در کشور توسعه مي‌يابد يا اينکه کار فرمايان و مديران ديگر حاضر نخواهند بود زناني که حامله هستند و يا مي‌خواهند باردار شوند، استخدام کنند؟ او بر اين اعتقاد است که اين سوال‌ها پاسخ ريشه‌اي دارد.
 
عضو هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق زنان با بيان اينکه کمتر کارفرما يا رئيسي را مي‌توان يافت که هرچند سال يک بار بخواهد 9 ماه به زني مرخصي بدهد، مي‌گويد: «با قانون جديد تنظيم خانواده، تعداد فرزندان قرار است از دو فرزند در عمل به 4 فرزند و يا بيشتر افزايش داده شود و اين به معناي ان است که در طول 30 سال سنوات کاري زن نه تنها 4 مورد زايمان 9 ماهه بايد براي او در نظر گرفته شود بلکه مرخصي‌هايي هم براي بيماري فرزند و يا گرفتاري‌هاي ديگر به آن اضافه مي‌شود.»
 
به گفته گرامي زادگان اين نوع اقدامات و مصوبات خدمت به جامعه زنان نيست بلکه ايجاد موانعي است که در آينده منجر به کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه و در اجتماع کاري خواهد شد: «ممکن است امروز زنان گمان کنند که مصوبه افزايش مدت زمان  مرخصي زايمان به نفع آنان است ولي اگر کمي باينديشند و به آينده خود و خانواده‌شان فکر کنند، درک مي‌کنند که اين مسکن‌هاي مقطعي در دراز مدت موجب کاهش اشتغال زنان و کاهش درامد آنان خواهد شد.»
 
او مي‌گويد: «انتظار است اين مصوبات با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد تا مشکلات فراوان براي اشتغال زنان و حضور اجتماعي آنان ايجاد نشود.»

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان